Trwa ładowanie...
d4b2zrp

Wybory samorządowe 2018

Najnowsze informacje
WP
Źródło: WP, fot: Andrzej Hulimka

Wybory samorządowe 2018 odbędą się 19 października 2018 roku. Podczas wyborów będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące między innymi JOW-ów czy długości kadencji rad i sejmików.

Wybory samorządowe 2018 – termin

W tegorocznych wyborach niezbędne okazało się wprowadzenie zmian dotyczących wyznaczania terminu wyborów samorządowych. Wcześniej właściwą datą był ostatni dzień wolny od pracy, wypadający przed dniem ustania dotychczasowych mandatów wyborczych jednostek samorządowych. W 2018 roku byłby to zatem 11 listopada, święto narodowe, tym bardziej istotne, że będzie to setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Co za tym idzie, nieuniknione przemówienia i wypowiedzi medialne mogłyby według Państwowej Komisji Wyborczej zakłócić ciszę wyborczą.

Nowe zasady związane z wyznaczaniem terminu wyborów władz samorządowych zakładają, że datami właściwymi są te, które przypadają na dzień wolny od pracy w okresie od 30 dni do 7 dni przed dniem upływu kadencji poprzednich władz samorządowych. Dzień ten przypada na 16 listopada 2018 roku. Oznacza to, że istniały trzy potencjalne terminy wyborów samorządowych 2018: 21 października, 28 października oraz 4 listopada.

Jedną z propozycji PKW zaaprobował Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki. Datą wyborów samorządowych 2018 jest 21 października 2018 roku.

Warto nadmienić, że wybory samorządowe 2018 to pierwsze z czterech elekcji czekających polskich obywateli w kolejnych dwóch latach. W pierwszej połowie 2019 roku odbędą się eurowybory, w drugiej natomiast wybory parlamentarne. W 2020 roku wybierać będziemy prezydenta.

Wybory samorządowe 2018 – kogo wybieramy?

W wyborach samorządowych wybierane są przez obywateli władze lokalne, tworzące samorządy gmin i powiatów.

Wyborcy otrzymują zestaw kart, w których oddają głos na kandydata do:

  • rady gminy lub miasta na prawach powiatu,
  • rady powiatu,
  • sejmiku wojewódzkiego
  • pełnienia funkcji jednoosobowego organu władzy wykonawczej, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  • rady dzielnicy i osiedla.

Wybory samorządowe 2018 – zmiany

Nowe ustalenia co do wyznaczania terminu wyborów to jednak nie wszystkie zmiany, które zaszły w ostatnim czasie w ustawodawstwie elekcyjnym. W wyborach samorządowych 2018 zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w nowelizacji kodeksu wyborczego ze stycznia bieżącego roku.

Przede wszystkim już od jesiennych wyborów samorządowych rady i sejmiki będą wybierane na 5-letnią, nie jak wcześniej na 4-letnią kadencję. Ograniczona do dwóch została natomiast liczba kadencji prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Do tej pory przepisy nie regulowały kwestii liczby kadencji sprawowania tych urzędów. Co ważne, prawo nie działa tu wstecz, co oznacza, że nawet kilkukrotnie do tej pory rządzący włodarze powiatów czy gmin mają czyste konto i mogą jeszcze dwukrotnie sprawować swoje funkcje. Ponadto już w wyborach samorządowych 2018 kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie będą mogli równocześnie startować w wyborach innych niż do gminy albo miasta.

Zmianie uległa również formuła ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych 2018. Cztery lata temu dominował system większościowy. Jednomandatowe okręgi wyborcze obowiązywały bowiem we wszystkich gminach z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Jesienią 2018 roku zwycięzcy wyborów samorządowych wyłonieni zostaną metodą większościową jedynie w gminach zamieszkałych przez mniej niż 20 tys. mieszkańców. Okręgi o większej liczbie ludności obejmować będzie ordynacja proporcjonalna.

Inne nowości w prawie wyborczym obowiązujące w nadchodzących wyborach samorządowych 2018 to także ograniczenie prawa do głosowania korespondencyjnego grupy osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, internetowa transmisja całej procedury wyborczej oraz powołanie podwójnych komisji obwodowych – jedna ma zajmować się przeprowadzaniem wyborów, druga zaś ustalaniem wyników.

Nowelizacja kodeksu wyborczego łagodzi również przepis o poprawności zaznaczania głosu na karcie. Wcześniej dopiski, znaki czy inne grafiki na karcie wyborczej unieważniały głos. Tymczasem teraz zasadą określającą poprawność będzie jedynie to, aby zaznaczyć krzyżykiem wyłącznie jednego kandydata w danym głosowaniu.

Wybory samorządowe 2018 – komisje wyborcze

W najbliższych wyborach samorządowych nie będą jeszcze obowiązywać zmiany w kodeksie na poziomie administracyjnym. Lokalne komisje wyborcze w dalszym ciągu wybierane będą drogą rekrutacji przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wysokich urzędników tej organizacji tak jak dotychczas delegować będą sądy: Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny.

Jednak od 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy kodeksu wyborczego, przez co w wyborach do Europarlamentu, Parlamentu, a także prezydenckich KBW składać się będzie z dwóch kandydatów wymienionych organów sądownictwa oraz siedmiu wyznaczonych przez Sejm. Wyborem szefa KBW zajmie się natomiast minister spraw wewnętrznych i administracji, a propozycje przedstawią Sejm, Senat oraz prezydent.

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci

Bierne prawo wyborcze w wyborach samorządowych przysługuje obywatelom polskim, którzy posiadają czynne prawo wyborcze i najpóźniej w dniu wyborów kończą 25 lat. Wymogiem jest, aby kandydat na stałe zamieszkiwał gminę lub powiat, w którego rady kandyduje. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Prawo wyklucza ze startu w wyborach samorządowych osoby karane za umyślne przestępstwo z mocy oskarżenia publicznego lub takie, wobec których padł prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie. W wyborach samorządowych, tak jak w innych, kandydować można z ramienia partii politycznych lub jako kandydat niezależny.

Kandydaci mają prawo do prowadzenia kampanii wyborczej do momentu ogłoszenia ciszy wyborczej, czyli okresu wzbronionej agitacji politycznej, zaczynającego się o północy w dniu poprzedzającym dzień wyborów i kończącego się po zamknięciu lokali wyborczych.

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Warszawy

Rafał Trzaskowski - Zjednoczona Opozycja
Patryk Jaki – PiS
Andrzej Rozenek – SLD
Marek Jakubiak – Kukiz'15
Jan Śpiewak - Partia Razem, Inicjatywa Polska,partia Zieloni oraz Wolne Miasto Warszawa
Janusz Korwin - Mikke – Wolność
Justyna Glusman
Jakub Stefanik – PSL
Krystyna Krzekotowska - Światowy Kongres Polaków
Piotr Ikonowicz – RSS
Jacek Wojciechowicz
Sławomir Antonik - Bezpartyjni Samorządowcy
Jan Potocki - II Rzeczpospolita Polska
Paweł Tanajno - KKW Odkorkujemy Warszawę. Rigcz. tanajno. Hawajska+

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Krakowa

Małgorzata Wassermann – PiS
Jacek Majchrowski - PO
Daria Gosek-Popiołek - Partia Razem
Grzegorz Gorczyca - Wolni i Solidarni
Jolanta Gajęcka - Kukiz' 15
Łukasz Gibała - Logiczna Alternatywa
Konrad Berkowicz – Wolność

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Poznania

Tadeusz Zysk – PiS
Jacek Jaśkowiak - Zjednoczona Opozycja
Dorota Bonk-Hammermeister - Prawo do Miasta
Przemysław Hinc
Wojciech Bratkowski
Tomasz Lewandowski
Jarosław Pucek

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Gdańska

Paweł Adamowicz
Jarosław Wałęsa - Koalicja Obywatelska
Kacper Płażyński – PiS
Andrzej Ceynowa – SLD
Elżbieta Jachlewska - Lepszy Gdańsk
Dorota Maksymowicz – Czapkowska
Jacek Hołubowski

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Wrocławia

Jacek Sutryk - Zjednoczona Opozycja
Mirosława Stachowiak - Różecka – PiS
Jerzy Michalak - Dolnośląski Ruch Samorządowy
Małgorzata Tracz - Partii Zieloni
Katarzyna Obara-Kowalska - Bezpartyjnego Wrocławia
Zbigniew Jarząbek - Kukiz' 15
Mieczysław Maj - Wolni i Solidarni
Marta Lempart - Strajk Kobiet
Robert Jarosław Bogusławski
Artur Zborowski

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Lublina

Krzysztof Żuk (wspierany przez Koalicję Obywatelską)
Sylwester Tułajew - PiS
Jakub Kulesza – Kukiz'15
Marian Kowalski - Ruch Narodowy

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Łodzi

Waldemar Buda – PiS
Hanna Zdanowska - PO i Nowoczesna
Urszula Niziołek-Janiak - koalicja TAK!
Rafał Górski - Kukiz' 15
Krzysztof Lipczyk - Wolność
Piotr Misztal
Janusz Rutkowski
Zbigniew Maurer
Agnieszka Wojciechowska van Haukelom

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Katowic

Marcin Krupa - popierany przez PiS
Jarosław Makowski - Zjednoczona Opozycja
Jakub Kalus - Ruch Narodowy
Henryk Moskwa - SLD Lewica Razem
Mirosław Korbasiewicz - Stronnictwo Pracy
Ilona Kanclerz - Śląska Partia Regionalna
Jarosław Gwizdak - Prawo do Katowic

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Szczecina

Piotr Krzystek
Bartłomiej Sochański – PiS
Sławomir Nitras - Zjednoczona Opozycja
Jakub Kozieł
Dawid Krystek – SLD
Piotr Czypicki - Szczeciński Ruch Miejski

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Rzeszowa

Krzysztof Kaszuba
Tadeusz Ferenc - Rozwój Rzeszowa
Wojciech Buczak - PiS
Maciej Masłowski – Kukiz'15
Łukasz Belter – Nowa Prawica

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Bydgoszczy

Tomasz Latos - PiS
Rafał Bruski - Koalicja Obywatelska
Paweł Skutecki - Kukiz '15
Anna Mackiewicz - SLD Lewica Razem
Marcin Sypniewski - Czas Bydgoszczy CB2018.PL

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Białegostoku

Tadeusz Truskolaski (wspierany przez Koalicję Obywatelską)
Jacek Żalek - Prawo i Sprawiedliwość
Katarzyna Sztop-Rutkowska - Inicjatywa dla Białegostoku
Tadeusz Arłukowicz - Białystok na Tak (wspierany przez Kukiz'15)
Stanisław Bartnik

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Torunia

Michał Zalewski
Tomasz Lenz – Koalicja Obywatelska
Zbigniew Rasielewski – PiS
Irena Paczkowska – Kukiz'15
Sylwia Kowalska - Komitet My!Toruń
Sławomir Mentzen

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Zielonej Góry

Janusz Kubicki
Anita Kucharska-Dziedzic - Ruch Miejski Zielona Góra
Tomasz Nesterowicz - SLD
Piotr Barczak - Prawo i Sprawiedliwość
Sławomir Kotylak (popierany przez Koalicję Obywatelską)
Olimpia Tomczyk-Iwko - Kukiz’15

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego

Sebastian Pieńkowski - Prawo i Sprawiedliwość
Jacek Wójcicki
Marta Teresa Bejnar-Bejnarowicz - Kocham Gorzów
Ryszard Jan Kneć - Fani Gorzowa
Robert Edward Surowiec - Koalicja Obywatelska

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Kielc

Krzysztof Adamczyk - PSL
Marcin Chłodnicki – SLD Lewica Razem
Artur Gierada - Koalicja Obywatelska
Arkadiusz Jelonek - Bezpartyjni Samorządowcy
Piotr Liroy-Marzec - Wolność w Samorządzie
Wojciech Lubawski
Bogdan Wenta

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Opola

Arkadiusz Wiśniewski
Violetta Porowska – PiS
Barbara Kamińska – Koalicja Obywatelska
Paweł Grabowski – Kukiz'15
Marcin Gambiec
Apolonia Klepacz - SLD

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci na prezydenta Olsztyna

Piotr Grzymowicz
Beata Bublewicz - Koalicja Obywatelska
Monika Falej - Wspólny Olsztyn
Michał Wypij - PiS
Czesław Małkowski
Tomasz Pitura - Olsztyn Kocham
Krzysztof Kasprzycki - SLD Lewica Razem

d4b2zrp

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4b2zrp
d4b2zrp
d4b2zrp
Więcej tematów
d4b2zrp