Trwa ładowanie...
d3994vl

Wojska Obrony Terytorialnej - WOT

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Wojska_Obrony_Terytorialnej.svg
Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Wojska_Obrony_Terytorialnej.svg

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są jednym z pięciu rodzajów sił zbrojnych, powołanych do istnienia w 2017 r. na mocy nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośrednią pieczę nad terytorialsami sprawuje minister obrony narodowej (obecnie Mariusz Błaszczak), z kolei ich dowódcą jest generał brygady Wiesław Kukuła. Według docelowych zamierzeń MON-u szeregi WOT ma zasilić 53 000 żołnierzy.

Wojska Obrony Terytorialnej – zadania

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) stanowią bardzo ważny komponent polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego. Ich głównym zadaniem jest współpraca z innymi siłami zbrojnymi RP w zakresie obrony suwerenności państwa. Formacja ta funkcjonuje w większości państw demokratycznych, w tym w głównej mierze w krajach członkowskich NATO. W założeniu koncepcyjnym MON-u Wojska Obrony Terytorialnej są piątą, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, formacją obronną, funkcjonującą zarówno w czasie bezpośredniego zagrożenia zbrojnego, jak i w czasie pokoju. Do głównych zadań Wojsk Obrony Terytorialnej można zaliczyć:

 • współpracę z wojskami operacyjnymi w zakresie działań obronnych,
 • prowadzenie, w chwili bezpośredniego zagrożenia zbrojnego, działań o charakterze niekonwencjonalnym, przeciwdywersyjnym i przeciwdestantowym,
 • budowanie relacji sojuszniczych,
 • wspomaganie zarządzania kryzysowego, akcji poszukiwawczo-ratowniczych i ograniczania skutków klęsk żywiołowych, np. poprzez zabezpieczanie wałów,
 • prowadzenie działalności informacyjnej.

Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej – wymagania

Szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej zasilane są, w ok. 10 proc., przez żołnierzy zawodowych (w tym przede wszystkim o stopniu oficerskim). Pozostałą część stanowią żołnierze rezerwy, czyli ochotnicy, którzy zdecydują się na podpisanie kontraktu na maksymalnie 6 lat. Każda osoba, która jest zainteresowana służbą w WOT może zgłosić się do jednego z oddziałów Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU). Najważniejsze wymagania dla kandydatów Wojsk Obrony Terytorialnej to:

 • obywatelstwo polskie,
 • zdolność fizyczna oraz psychiczna do pełnienia służby wojskowej,
 • ukończony 18. rok życia,
 • niekaralność,
 • wykształcenie podstawowe – w przypadku kandydatów na stanowiska służbowe w korpusie szeregowym, średnie – w przypadku kandydatów na stanowiska służbowe w korpusie dla podoficerów, wyższe – w przypadku kandydatów na stanowiska służbowe w korpusie oficerów.

  Wojska Obrony Terytorialnej – wyposażenie

Terytorialsi (członkowie WOT) wyposażeni są zarówno w sprzęt indywidualny, jak i zespołowy, nie odbiegający od tego, który używany jest przez pozostałe rodzaje wojsk. Jak wynika z informacji, dysponują oni m.in. pistoletami wojskowymi Ragun, karabinkami MSBS Grot i superkarabinkami Mini Beryl. Ponadto niektóre pododdziały Wojska Obrony Terytorialnej ze względu na specyfikę obszaru geograficznego mogą zostać doposażone w sprzęt, uwzględniający np. uwarunkowania terenu.

d3994vl
Wojska Obrony Terytorialnej - WOT
Rok założenia

2017

Lider

Wiesław Kukuła

Typ organizacji

państwowa

Cele

Wzmocnienie potencjału obronnego państwa w sferze funkcjonowania sił zbrojnych.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3994vl
d3994vl
d3994vl
Więcej tematów
d3994vl