Trwa ładowanie...
d4i9e2i

ABW - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

PAP Baza Zdjęć Archiwum
Źródło: PAP Baza Zdjęć Archiwum

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to polska służba specjalna, której zadaniem jest ochrona porządku konstytucyjnego, czyli bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej i jej obywateli. Wiąże się to ze zwalczaniem przestępczości godzącej w państwo i obywateli, walką z korupcją czy gromadzeniem i przetwarzaniem informacji.

ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) – informacje ogólne

ABW istnieje od 29 czerwca 2002 roku, kiedy rozwiązano funkcjonujący od 1990 roku Urząd Ochrony Państwa, a na jego miejsce utworzono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu. Podstawowym celem ABW jest ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego; na czele tych służb specjalnych stoi szef ABW.

Organizacja podlega kontroli cywilnej, którą mogą sprawować następujące instytucje państwowe: prezydent RP, premier, Sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych, Kolegium ds. Służb Specjalnych, sądy, Prokurator Generalny.

Zadania ABW

Do zadań ABW należy zwalczanie korupcji, przestępstw ekonomicznych, przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (np. przez monitorowanie importu), prowadzenie działań kontrwywiadowczych, a także gromadzenie i analiza danych pozwalających na realizację powyższych celów. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiedzialna jest również za odpowiednie zabezpieczenie informacji niejawnych.

Uprawnienia ABW

Do uprawnień ABW zalicza się między innymi obserwacja pośrednia oraz bezpośrednia, sięganie do osobowych źródeł informacji, kontrola korespondencji i przesyłek, podsłuch telefoniczny i poprzez inne media (internet, Bluetooth, radio, telewizja, technologia satelitarna i inne) – wszystko to w ramach prowadzenia działań rozpoznawczych w celu wykrywania potencjalnych zagrożeń terrorystycznych i obcych działań wywiadowczych.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ważniejsi członkowie

Kierowanie działaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego leży w rękach szefa ABW. Funkcję tę od 2002 roku pełnili: Andrzej Barcikowski (2002–2005), Witold Marczuk (2005–2006), Bogdan Święczkowski (2006–2007), Jerzy Kiciński (pełniący obowiązki szefa ABW w dniach 2–15 listopada 2007), Tomasz Klimek (pełniący obowiązki szefa ABW w dniach 15–16 listopada 2007), Krzysztof Bondaryk (2007–2013), Dariusz Łuczak (2013–2015), Piotr Pogonowski (pełniący obowiązki szefa ABW do 18 lutego 2016, od 19 lutego szef ABW).

Stanowisko zastępcy szefa ABW pełnią Jacek Gawryszewski (od 2013 roku) i Norbert Loba (od 2015 roku).

d4i9e2i
ABW - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Główna siedziba

ul. Rakowiecka 2a, Warszawa

Rok założenia

2002

Typ organizacji

służby specjalne

Cele

- ochrona suwerenności i niepodległości państwa, zwalczanie zjawisk stanowiących zagrożenie dla porządku konstytucyjnego
- wykrywanie przestępstw, zapobieganie im, ściganie sprawców
- pozyskiwanie i analizowanie informacji istotnych dla zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4i9e2i
d4i9e2i
d4i9e2i
Więcej tematów
d4i9e2i