WP
WP

Kukiz'15 - Członkowie, liderzy, sondaże

Nazwa partii Kukiz'15 pochodzi od nazwiska lidera i roku założenia PAP/EPA
Podziel się

Według założycieli, ruch Kukiz'15 powstał w odpowiedzi na zmęczenie polityką PO i PiS. Zakłada zmiany na poziomie ustroju państw oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

WP

Kukiz'15 – historia

Genezą ruchu Kukiz'15 był sukces Pawła Kukiza, wówczas radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w wyborach prezydenckich w 2015 roku. Głównymi postulatami ugrupowania Kukiza, ogłoszonymi na pierwszym zjeździe ruchu, były zmiany ustroju oraz przekazanie władzy społeczeństwu.

Z list wyborczych ugrupowania Kukiz'15 do Sejmu i Senatu kandydowały osoby bezpartyjne lub deklarujące członkostwo w innych partiach prawicowych, między innymi Ruchu Narodowym, Unii Polityki Realnej, Prawicy Rzeczypospolitej, Kongresu Nowej Prawicy czy Samoobrony. Wyniki ruchu Kukiz'15 dały mu 42 mandaty w Sejmie i żadnego w Senacie. Prezesem klubu poselskiego został lider ugrupowania, Paweł Kukiz, a wicemarszałkiem Sejmu został zarekomendowany przez klub, Stanisław Tyszka.

Posłowie Kukiz'15 sprzeciwili się między innymi wotum zaufania dla rządu na czele z Beatą Szydło, z racji braku wzmianki o zmianach ustrojowych w exposé premier. Inicjatywą ruchu Kukiz'15 było również utworzenie projektu referendum w sprawie przyjęcia przez Polskę uchodźców, które jednak się nie odbyło. W marcu 2017 roku powstał Klub Młodych Kukiz'15.

Kukiz'15 – postulaty

WP

Cele ruchu Kukiz'15 zostały ujęte w dokumencie pod tytułem "Strategia Zmiany". Ugrupowanie zakłada zmiany ustrojowe, ekonomiczne oraz bezpieczeństwa Polski. Wśród postulatów Kukiz'15 wymienić można:

  • dążenie do uchwalenia nowej konstytucji, wprowadzenie systemu semiprezydenckiego, a w wyborach do Sejmu RP jednomandatowych okręgów wyborczych,
  • postawienie akcentu na demokrację bezpośrednią, między innymi drogą referendów bezprogowych,
  • w sądownictwie ciągłość prowadzenia rozpraw, aż do zapadnięcia wyroku; powołanie w wyborach powszechnych tak zwanych sędziów pokoju, którzy orzekaliby w sprawach o drobne wykroczenia,
  • zaprzestanie finansowania partii z budżetu państwa,
  • zmiany w prawie podatkowym: zniesienie podatku dochodowego PIT, zastąpienie podatku CIT podatkiem przychodowym (1 proc.), zniesienie podatku VAT dla towarów pierwszej potrzeby,
  • zakaz wytwarzania i sprzedaży produktów genetycznie modyfikowanych, a także zezwolenie na handel bezpośredni produktów przetworzonych dla rolników,
  • sprzeciw wobec przyjęcia przez Polskę waluty euro, a także budowanie koalicji państw Unii Europejskiej w celu zmiany prawa europejskiego,
  • utworzenie obrony terytorialnej jako wsparcia dla wojska,
  • modernizacja systemu zarządzania w policji, m.in. wybór komendantów powiatowych drogą wyborów powszechnych.

Kukiz'15 – działacze

W zarządzie ruchu Kukiz'15 zasiada założyciel ugrupowania, prezes Paweł Kukiz, wiceprezesi: Grzegorz Długi i Jacek Piwowarczuk, sekretarz Elżbieta Zielińska oraz skarbnik Ewa Sadłek.

Ponadto członkami zarządu są również Stanisław Tyszka, Piotr Apel, Marek Jakubiak, Stefan Romecki, Ewelina Sztab, Robert Herdzik oraz Paweł Kukiz-Szczuciński.

W Sejmie VIII kadencji zasiada 32 posłów kandydujących z ramienia Kukiz'15. Ponadto z list ugrupowania mandat poselski otrzymało 11 kandydujących, którzy po wyborach zadeklarowali bezpartyjność.

WP

Kukiz'15 w wyborach samorządowych 2018

Partia Kukiz'15 znana ze swojej otwartości na obywateli również w wyborach samorządowych 2018 postawiła na bezpośredniość. Została utworzona przez ugrupowanie platforma internetowa, za pomocą której każdy obywatel mógł zgłosić chęć kandydowania w wyborach z ramienia partii. Tak powstały listy Kukiz'15 do rad i sejmików, a także na prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Najważniejsi kandydaci Kukiz'15 w wyborach na prezydentów miast to Marek Jakubiak w Warszawie, Jolanta Gajęcka w Krakowie, Zbigniew Jarząbek we Wrocławiu i Rafał Górski w Łodzi.

WP
Główna siedziba

ul. Norberta Barlickiego 28, 50-324 Wrocław

Rok założenia

2015

Cele

- wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych,
- ograniczenie biurokracji,
- zerowy podatek VAT na produkty pierwszej potrzeby

Ideologie

demokracja bezpośrednia, prawicowy populizm, eurosceptycyzm

WP
WP