Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany Strategic Advisors

Na wyborach prezydenckich w Kazachstanie pracować będzie ponad 300 obserwatorów z Misji OBWE/ODIHR

W dniu 18 października Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Republiki Kazachstanu Nurlan Abdirov spotkał się z szefową Misji Obserwacyjnej ODIHR/OBWE ds. przedterminowych wyborów prezydenckich Republiki Kazachstanu Urszulą Gacek.

Spotkanie przedstawicieli Centralnej Komisji Wyborczej Kazachstanu z członkami Misji OBWE/ODIHR ds. Obserwacji przedterminowych wyborów Prezydenta Republiki Kazachstanu, 18 października 2022 r., Astana.Spotkanie przedstawicieli Centralnej Komisji Wyborczej Kazachstanu z członkami Misji OBWE/ODIHR ds. Obserwacji przedterminowych wyborów Prezydenta Republiki Kazachstanu, 18 października 2022 r., Astana.Źródło: materiały partnera
d58rv3e
d58rv3e

W spotkaniu wzięli udział członkowie i pracownicy biura CKW oraz członkowie Misji OBWE/ODIHR.

Nurlan Abdirov podziękował Misji OBWE/ODIHR za podjęcie decyzji o wysłaniu delegacji w składzie 30 obserwatorów długoterminowych i 300 obserwatorów krótkoterminowych na obserwację przedterminowych wyborów Prezydenta Republiki Kazachstanu.

Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej zapoznał członków Misji z cechami i czasem trwania głównych etapów kampanii wyborczej, przedstawił wyniki nominacji kandydatów na Prezydenta, a także zwrócił uwagę na to, że etap rejestracji kandydatów na prezydenta Republiki Kazachstanu jest obecnie w trakcie zakończenia.

d58rv3e

Powiedział, że tradycyjnie dużą wagę przywiązuje się do kwestii szkolenia uczestników procesu wyborczego i zapewnienia praw wyborczych osób z niepełnosprawnościami. Organizowane są seminaria dla partii politycznych, młodzieży, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych. Ponadto w celu zwrócenia uwagi młodych ludzi na aktualne zagadnienia procesu wyborczego, zwiększenia ich aktywności wyborczej i kultury prawnej przy CKW Republiki Kazachstanu utworzono "Klub Młodych Wyborców". Zaktualizowano skład Rady Ekspertów, której celem jest wypracowanie propozycji rozwoju systemu wyborczego.

Podczas spotkania Nurlan Abdirov zaprosił członków Misji do udziału w spotkaniach i szkoleniach Centralnej Komisji Wyborczej, a także wyraził gotowość do organizowania spotkań przedstawicieli Misji z członkami i biurem CKW we wszelkich interesujących kwestiach.

Centralna Komisja Wyborcza zapewni przeprowadzenie kampanii wyborczej w ścisłej zgodności z prawem i stworzy wszelkie warunki do zdrowej i uczciwej rywalizacji. Przywiązujemy dużą wagę do kontynuacji ścisłej współpracy i konstruktywnego dialogu z Biurem, w tym w okresach między kampaniami wyborczymi – podkreślił na zakończenie spotkania Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej N. Abdirov.

Instytut Obserwacji Międzynarodowej został otwarty przez Centralną Komisję Wyborczą w dniu 22 września 2022 r. Akredytacja obserwatorów międzynarodowych zakończy się w dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 18:00.

d58rv3e

W dniu 22 września 2022 r. uchwałą CKW został zatwierdzony "Kalendarzowy plan głównych wydarzeń dla przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Republiki Kazachstanu zaplanowanych na 20 listopada 2022 r.".

Tym samym w dniu 23 września br. rozpoczęły się nominacje kandydatów na prezydenta Republiki Kazachstanu. Prawo zgłaszania kandydatów na prezydenta przysługuje krajowym stowarzyszeniom publicznym. Decyzja o nominacji podejmowana jest większością głosów ogólnej liczby członków najwyższego organu krajowego stowarzyszenia publicznego.

Spotkanie przedstawicieli Centralnej Komisji Wyborczej Kazachstanu z członkami Misji OBWE/ODIHR ds. Obserwacji przedterminowych wyborów Prezydenta Republiki Kazachstanu, 18 października 2022 r., Astana. materiały partnera
Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Kazachstanu Nurłan Abdirow i Szef Misji OBWE/ODIHR ds. Obserwacji przedterminowych wyborów Prezydenta Republiki Kazachstanu Urszula Gacek, 18 października 2022 r., Astana.Źródło: materiały partnera

Poparcie dla kandydatów na prezydenta musi być poświadczone zebraniem podpisów co najmniej 1% wyborców reprezentujących w równym stopniu co najmniej 2/3 regionów, miast o znaczeniu republikańskim i stolicy. Od dnia 1 lipca br. 11 827 277 obywateli uprawnionych do głosowania zostało wpisanych do Rejestru Wyborców Republiki Kazachstanu przez Centralną Komisję Wyborczą. Tak więc na poparcie każdego kandydata należy zebrać co najmniej 118 273 ważnych podpisów wyborców.

d58rv3e

Etap nominacji kandydatów na Prezydenta Republiki Kazachstanu zakończył się o godzinie 18.00 w dniu 11 października 2022 r. Na podstawie wyników etapu nominacji do Centralnej Komisji Wyborczej przekazano dokumenty 12 kandydatów zgłoszonych przez krajowe stowarzyszenia społeczne.

Na podstawie wyników posiedzeń Centralnej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia zgodności kandydatów na Prezydenta Republiki Kazachstanu na podstawie przedłożonych dokumentów oraz informacji otrzymanych od uprawnionych organów postanowiono: zarejestrować 4 osoby jako kandydatów na prezydenta Republiki Kazachstanu w przedterminowych wyborach oraz wystawić dla nich odpowiednie zaświadczenia - Mejram Każyken (od krajowego stowarzyszenia związków zawodowych "Wspólnota Związków Zawodowych Kazachstanu Amanat"), Żiguli Dajrabayew (ze stowarzyszenia publicznego "Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył"), Kasym-Żomart Tokajew (z partii "AMANAT", "Partii Ludowej Kazachstanu", Demokratycznej Partii Kazachstanu Ak Żoł", a także szeregu krajowych stowarzyszeń społecznych), Karakat Abden (z krajowego stowarzyszenia społecznego "Krajowy Związek Zawodowych Pracowników Socjalnych"); 3 kandydatów spełnia wymagania nałożone na nich przez Konstytucję Republiki Kazachstanu oraz Ustawę Konstytucyjną Republiki Kazachstanu z dnia 28 września 1995 r. "O wyborach w Republice Kazachstanu", przekazać tym osobom wymaganą liczbę wniosków poparcia do zbierania podpisów; 4 kandydatów nie spełnia wymagań nałożonych na nich przez Konstytucję Republiki Kazachstanu oraz Ustawę Konstytucyjną Republiki Kazachstanu z dnia 28 września 1995 r. "O wyborach w Republice Kazachstanu".

Obecnie CKW rozpatruje zgłoszenie jeszcze jednego kandydata do ustalenia zgodności kandydata na stanowisko prezydenta Republiki Kazachstanu.

Kampania wyborcza rozpocznie się po zakończeniu etapu rejestracji kandydatów i potrwa do 19 listopada 2022 r. do godziny 00:00.

Do tej pory odbyło się 18 spotkań CKW w ramach kampanii wyborczej.

Artykuł sponsorowany Strategic Advisors
d58rv3e

WP Wiadomości na:

d58rv3e
Więcej tematów