WP
WP

Waldemar Kuczyński

Waldemar Kuczyński - ekonomista i publicysta. Jak sam o sobie pisze - od czasu do czasu polityk. Działał w PZPR, w opozycji lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, w "Solidarności". Minister przekształceń własnościowych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, główny doradca ekonomiczny premiera Jerzego Buzka.

WP
WP