Trwa ładowanie...
d48rd7g

Koalicja Obywatelska - program i obietnice wyborcze

Członkowie, liderzy, sondaże
PAP
Źródło: PAP, fot: Szymon Pulcyn

Koalicja Obywatelska jest koalicją ugrupowań, która po raz pierwszy została powołana przed wyborami samorządowymi w 2018. Ówczesne porozumienie zostało zawarte pomiędzy Platformą Obywatelską i Nowoczesną. Koalicja była kontynuowana i poszerzona o kolejne ugrupowania, w tym Inicjatywę Polską i Zielonych. Ugrupowania, jako wspólna siła polityczna walczyły w wyborach parlamentarnych w 2019 roku oraz zapowiedziały wspólny start w wyborach w 2023 r.

Koalicja Obywatelska – 2018

Komitet wyborczy Koalicja Obywatelska oficjalnie zaczął funkcjonować 7 marca 2018 roku, kiedy ówcześni liderzy dwóch partii, Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej i Katarzyna Anna Lubnauer z Nowoczesnej podpisali porozumienie, które obowiązywało na czas wyborów samorządowych 2018.

14 kwietnia 2018 roku sojusz przyjął nazwę KO – Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Przez media komitet wyborczy często jest określany jako Zjednoczona Opozycja. Obie partie nie stworzyły oddzielnych komitetów wyborczych.

We wrześniu 2018 roku do KO dołączyło stowarzyszenie Inicjatywa Polska kierowane przez Barbarę Nowacką oraz Krajowa Partia Emerytów i Rencistów.

Ponadto do Koalicji Obywatelskiej dołączyły w poszczególnych miastach inne polityczne ugrupowania – Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Pracy i Unia Europejskich Demokratów. W wyborach do sejmików Koalicja Obywatelska uzyskała 26,97% głosów (drugi wynik po Prawie i Sprawiedliwości), zdobywając 194 mandaty i uzyskując je we wszystkich województwach. Najlepszy wynik uzyskała w 7 województwach, a większość mandatów w sejmiku pomorskim. W I turze 11 kandydatów komitetów KO wygrało wybory na prezydentów miast. Wśród nich był również Rafał Trzaskowski, który został wybrany na prezydenta Warszawy. Do II tury przeszło 15 kandydatów KO, a 8 z nich odniosło zwycięstwa (kandydaci komitetu KO wygrali wybory na prezydentów miast 19 przypadkach). We wszystkich sejmikach zostały powołane kluby KO, a w połowie województw Koalicja Obywatelska zawarła z Polskim Stronnictwem Ludowym i Sojuszem Lewicy Demokratycznej koalicje rządzące (przedstawiciele PO uzyskali miejsca we wszystkich zarządach tych województw, w tym 6 stanowisk marszałków, na Nowoczesna zyskała jedno miejsce w zarządzie województwa pomorskiego). Klub poselski Nowoczesnej 5 grudnia 2018 postanowił, aby wspólny klub KO nie powstał w parlamencie. Wskutek tej decyzji 7 z 21 posłów Nowoczesnej postanowiło przejść do klub parlamentarnego PO, który przyjął nazwę „Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska”.

Koalicja Obywatelska – program 2018

Program Koalicji Obywatelskiej na wybory samorządowe 2018 nosił nazwę "6 kroków do przyszłości". Głównym założeniem KO było ograniczenie funkcji wojewody na rzecz władzy samorządowej. Samorządy zyskałyby pełnię władzy w regionie, a obywatele mieliby realny wpływ na ich wybór i podejmowane decyzje. Tym samym zostaną zwiększone dochody własne poszczególnych jednostek (gmin, powiatów, województw). Z tym wiąże się również zmaksymalizowany udział mieszkańców w zarządzaniu.

Kolejnym krokiem miało być stworzenie tzw. szkoły bez chaosu, w której wszyscy uczniowie będą mieli równe szanse umożliwiające rozwój talentów. Koalicja Obywatelska deklarowała również opiekę, ciepły posiłek czy rozbudowaną aktywność sportową, z którą wiąże się kolejny postulat „Orliki, Schetynówki, drogi rowerowe”. KO postulowała, aby w każdej gminie było co najmniej jedno boisko sportowe, a także chodniki i ścieżki rowerowe, które zapewnią bezpieczeństwo i komfort podczas poruszania się drogami. Koalicja Obywatelska wskazywała, że chce zadbać o uczniów, wprowadzając darmową komunikację dla dzieci i młodzieży uczącej się.

Zaprezentowany program nie zajmował się jednak wyłącznie młodymi obywatelami, ale również seniorami. Bezpośrednia pomoc w urzędzie czy dotarciu do specjalisty, placówka opiekuńcza w każdej gminie czy numer telefonu, pod którym starsze osoby otrzymają specjalistyczną całodobową pomoc – to główne cele na wybory samorządowe, wyznaczone przez KO.

Ponadto Zjednoczona Opozycja chciała przeznaczyć 0,5 proc. PKB (Produktu Krajowego Brutto) rocznie na walkę ze smogiem, a także zakazać sprowadzania do kraju toksycznych substancji i odpadów.

Koalicja Obywatelska – kandydaci w wyborach 2018

Koalicja Obywatelska w wyborach samorządowych 2018 wystawiła kandydatów w poszczególnych województwach. W mieście stołecznym Warszawa o prezydenturę starał się Rafał Kazimierz Trzaskowski, którego głównym rywalem był Patryk Jaki z partii Prawo i Sprawiedliwość. Ponadto w poszczególnych miastach kandydowali:

 • Prezydent Nowego Sącza – Leszek Jan Zegzda
 • Prezydent Tarnowa – Roman Stefan Ciepiela
 • Prezydent Wrocławia – Jacek Zbigniew Sutryk
 • Prezydent Torunia – Tomasz Lenz
 • Prezydent Bydgoszczy – Rafał Piotr Bruski
 • Prezydent Zielonej Góry – Sławomir Rafał Kotylak
 • Prezydent Opola – Barbara Ewa Kamińska
 • Prezydent Białegostoku – Tadeusz Truskolaski
 • Prezydent Gdańska – Jarosław Leszek Wałęsa
 • Prezydent Katowic – Jarosław Makowski
 • Prezydent Kielc – Artur Daniel Gierada
 • Prezydent Olsztyna – Beata Maria Bublewicz
 • Prezydent Poznania – Jacek Jaśkowiak
 • Prezydent Szczecina – Sławomir Witold Nitras

Koalicja Obywatelska – 2019

Koalicja Obywatelska nie została powołana na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, ale zarówno PO, jaki Nowoczesna wraz z innymi partiami weszły w skład szerszej Koalicji Europejskiej. Koalicja Europejska, której współtwórcami były wówczas PO, PSL, SLD, Nowoczesna oraz Zieloni, została zawiązana 1 lutego 2019 na wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. PO obsadziła na jej listach większość, bo aż 77 miejsc, a jej przedstawiciele uzyskali 14 mandatów z 22 do KE. Nowoczesna wystawiła 8 kandydatów, jednak nie zdobyli oni mandatów eurodeputowanych. Chęć powołania wspólnego klubu parlamentarnego i zamiar wspólnego startu w wyborach parlamentarnych w 2019 zadeklarowano 8 czerwca 2019. Miało to miejsce podczas posiedzenia rad krajowych wchodzących w skład KO partii Platformy Obywatelskiej oraz Nowoczesnej. Pięć dni później 12 z 14 posłów, którzy należeli wówczas do Nowoczesnej, przystąpiło do klubu PO-KO. Na Forum Programowych Koalicji Obywatelskiej zorganizowanym w dniach 12-13 lipca 2019, ówczesny przewodniczący PO, Grzegorz Schetyna zaprezentował tzw. plan uzdrowienia Polski.

Koalicja Obywatelska – program 2019

Zaprezentowany przez Grzegorza Schetynę plan uzdrowienia Polski zakładał:

 • wprowadzenie rejestrowanych związków partnerskich
 • obligatoryjne referenda
 • głosowanie przez internet
 • zniesienie zakazu handlu w niedzielę
 • obniżkę ZUS i PIT
 • tzw. Akt Odnowy Demokracji
 • Europejską Ochronę Zdrowia (wprowadziłaby między innymi przywrócenie finansowania zapłodnienia in vitro z budżetu państwa i skrócenie oczekiwania do lekarzy specjalistów)
 • 13 emeryturę na stałe
 • wprowadzenie programu Czyste Powietrze i Woda (stopniowe wyeliminowanie węgla w ogrzewaniu lokali mieszkalnych oraz w energetyce)

Koalicja Obywatelska – kandydaci w wyborach do Sejmu 2019

Grzegorz Schetyna ogłosił 18 lipca, że startująca w wyborach do Sejmu Koalicja Obywatelska oprócz PO i niewielkich ugrupowań nie będzie bazować na środkach partyjnych. Należy zaznaczyć, że KO nie zawarła sojuszu z Wiosną ani SLD. Przewodniczący PO zaprosił jednak do współpracy samorządowców i organizacje pozarządowe, oferując im 20 proc. miejsc na listach. 30 lipca 2019 decyzję o dołączeniu Koalicji Obywatelskiej podjęła rada krajowa Partii Zieloni. Tego samego dnia ogłoszono również nazwiska liderów list w wyborach do Sejmu.

Na liście kandydatów KO do Parlamentu w wyborach 2019 znaleźli się:

9 sierpnia 2019 roku na czas wyborów parlamentarnych do koalicji przyłączyło się środowisko tworzące Ruch Autonomii Śląska oraz Śląską Partię Regionalną. Trzy dni później Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała koalicję na wybory parlamentarne jako Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni. W wyborach do Sejmu w 2019 roku Koalicja Obywatelska zajęła 2. miejsce, uzyskując 27,4 proc. głosów, co pozwoliło na uzyskanie 134 mandatów poselskich. W wyborach do Senatu zostało wybranych 43 kandydatów KO.

Koalicja Obywatelska 2023. Ponowne zawiązanie paktu

Koalicję zawiązano również przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, zaplanowanymi na 15 października. Jej członkowie wystawili wspólnych kandydatów do Sejmu i Senatu, a także przedstawili wspólny program wyborczy. 16 sierpnia 2023 roku ogłoszony został natomiast start kandydatów Agrounii z list wyborczych KO, a dzień później do koalicji dołączyło kilku polityków dotychczas reprezentujących inne ugrupowania.

Koalicja Obywatelska w wyborach 2023. Kandydaci

Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni wystawi kandydatów na posłów we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Koalicja jest również jedną ze stron Paktu Senackiego, zakładającego wspólny start kandydatów do Senatu z list Platformy Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Kto otworzy listy wyborcze we wszystkich 41 okręgach? Kandydatami KO do Sejmu w wyborach parlamentarnych 2023 zostali:

 • Okręg nr 1 (Legnica): Zofia Czernow
 • Okręg nr 2 (Wałbrzych): Monika Wielichowska
 • Okręg nr 3 (Wrocław): Alicja Paulina Chybicka
 • Okręg nr 4 (Bydgoszcz): Paweł Bartosz Olszewski
 • Okręg nr 5 (Toruń): Arkadiusz Myrcha
 • Okręg nr 6 (Lublin): Marta Anna Wcisło
 • Okręg nr 7 (Chełm): Krzysztof Grabczuk
 • Okręg nr 8 (Zielona Góra): Elżbieta Anna Polak
 • Okręg nr 9 (Łódź): Dariusz Joński
 • Okręg nr 10 (Piotrków Trybunalski): Bogusław Wołoszański
 • Okręg nr 11 (Sieradz): Cezary Józef Tomczyk
 • Okręg nr 12 (Chrzanów): Dorota Niedziela
 • Okręg nr 13 (Kraków): Bartłomiej Henryk Sienkiewicz
 • Okręg nr 14 (Nowy Sącz): Weronika Anna Smarduch
 • Okręg nr 15 (Tarnów): Urszula Danuta Augustyn
 • Okręg nr 16 (Płock): Marcin Piotr Kierwiński
 • Okręg nr 17 (Radom): Joanna Grażyna Kluzik-Rostkowska
 • Okręg nr 18 (Siedlce): Kamila Gasiuk-Pihowicz
 • Okręg nr 19 (Warszawa): Donald Franciszek Tusk
 • Okręg nr 20 (podwarszawski): Jan Stanisław Grabiec
 • Okręg nr 21 (Opole): Tomasz Siemoniak
 • Okręg nr 22 (Krosno): Joanna Zofia Frydrych
 • Okręg nr 23 (Rzeszów): Paweł Robert Kowal
 • Okręg nr 24 (Białystok): Krzysztof Truskolaski
 • Okręg nr 25 (Gdańsk): Agnieszka Dominika Pomaska
 • Okręg nr 26 (Gdynia): Barbara Anna Nowacka
 • Okręg nr 27 (Bielsko-Biała): Mirosława Nykiel
 • Okręg nr 28 (Częstochowa): Izabela Dorota Leszczyna
 • Okręg nr 29 (Gliwice): Krystyna Maria Szumilas
 • Okręg nr 30 (Rybnik): Krzysztof Jan Gadowski
 • Okręg nr 31 (Katowice): Borys Piotr Budka
 • Okręg nr 32 (Sosnowiec): Wojciech Paweł Saługa
 • Okręg nr 33 (Kielce): Marzena Okła-Drewnowicz
 • Okręg nr 34 (Elbląg): Jacek Protas
 • Okręg nr 35 (Olsztyn): Janusz Władysław Cichoń
 • Okręg nr 36 (Kalisz): Jarosław Piotr Urbaniak
 • Okręg nr 37 (Konin): Michał Kołodziejczak
 • Okręg nr 38 (Piła): Jakub Adam Rutnicki
 • Okręg nr 39 (Poznań): Adam Stanisław Szłapka
 • Okręg nr 40 (Koszalin): Bartosz Adam Arłukowicz
 • Okręg nr 41 (Szczecin): Sławomir Witold Nitras

Koalicja Obywatelska 2023. Program na wybory

Program KO na wybory parlamentarne został zaprezentowany w czasie konwencji odbywającej się w Tarnowie 9 września 2023 roku. Postulaty zebrano w stu punktach, zatytułowanych "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". Wśród nich znalazły się propozycje dotyczące edukacji, kultury, podatków i finansów, mieszkalnictwa, polityki zewnętrznej i wewnętrznej czy służby zdrowia.

W programie Koalicji Obywatelskiej zaproponowano między innymi:

 • podwyżki dla nauczycieli
 • dopłaty do wynajmu mieszkania dla młodych
 • wprowadzenie ustawy o statusie artysty
 • poprawę relacji z Unią Europejską
 • podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego
 • wprowadzenie świadczenia "babciowego"
 • finansowanie in-vitro z budżetu państwa
 • liberalizację prawa aborcyjnego
 • zniesienie zakazu handlu w niedzielę
 • drugą waloryzację emerytur jeżeli inflacja przekroczy 5 procent
 • skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza.
d48rd7g
Koalicja Obywatelska - program i obietnice wyborcze
Główna siedziba

ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa

Rok założenia

2018

Lider
Ideologie


- liberalizm;
- feminizm;
- proeuropeizm

Ważniejsi członkowie

Donald Tusk, Borys Budka, Adam Szłapka, Barbara Nowacka, Przemysław Słowik, Urszula Zielińska

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d48rd7g
d48rd7g
d48rd7g
Więcej tematów
d48rd7g