ycipk-14rnh7
ycipk-14rnh7

Nowoczesna - Członkowie, liderzy, sondaże

Nowoczesna PAP Codzienny Serwis Fotograficzny CSF
Podziel się

Nowoczesna - polska partia polityczna zarejestrowana w roku 2015.

ycipk-14rnh7

Charakterystyka ogólna partii

Nowoczesna to ugrupowanie o charakterze liberalno-centrowym. Twórcą i liderem Nowoczesnej jest ekonomista Ryszard Petru. Logo partii przedstawia jej nazwę zapisaną białymi literami na niebieskim tle. W strukturach Nowoczesnej działa obecnie około 2 tysiące zarejestrowanych członków.

Geneza powstania Nowoczesnej

Początki działalności partii przypadają na kwiecień 2015 roku, kiedy to Ryszard Petru powołuje do życia stowarzyszenie NowoczesnaPL.
31 maja odbyła się konwencja założycielska, na której przedstawione zostały postulaty przyszłej partii. W sierpniu tego samego roku oficjalnie przemianowano nowo powstałą partię na Nowoczesną Ryszarda Petru. Ugrupowanie wystawiło swoje komitety wyborcze w jesiennych wyborach parlamentarnych 2015. Poparcie rzędu 7,6% w skali całego kraju pozwoliło uzyskać partii Nowoczesna 29 mandatów poselskich.

Ważniejsi członkowie

Katarzyna Lubnauer (od kwietnia 2017, przewodnicząca)

Joanna Scheuring-Wielgus (członek zarządu partii)

Joanna Schmidt (wiceprzewodnicząca)

Ewa Lieder (od 2015 r. )

ycipk-14rnh7
ycipk-14rnh7