Trwa ładowanie...

Koalicja Obywatelska. Program 2023. To główne punkty na wybory

W niedzielę 15 października odbyły się wybory parlamentarne. Jak wskazuje badanie late poll Koalicja Obywatelska zdobyła w nich 31 proc. głosów. Jakimi postulatami przekonała do siebie wyborców? Przedstawiamy główne założenia programu wyborczego KO.

Koalicja Obywatelska. Program. To 100 konkretówKoalicja Obywatelska. Program. To 100 konkretówŹródło: AKPA, fot: Piętka Mieszko
d21dtcs
d21dtcs

Jednym z komitetów wyborczych, który wziął udział w walce o mandaty poselskie oraz senatorskie w nadchodzących wyborach parlamentarnych w Polsce, jest Koalicja Obywatelska, czyli ugrupowanie, łączące siły Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych. Koalicja ma jeden, wspólny program wyborczy, nazwany 100 konkretami na 100 dni rządów.

Koalicja. Program. Propozycje partii na wybory

Koalicja Obywatelska w programie wyborczym 2023 zawarła postulaty, dotyczące kluczowych dla Polaków obszarów. W założeniach programowych wskazano więc propozycję zmian dla seniorów, osób młodych, kobiet, przedsiębiorców, rodzin. Proponowane postulaty dotyczą również sektora zdrowotnego, energetycznego, mieszkaniowego, rolnictwa, bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i wewnętrznej, polityki społecznej czy sądownictwa.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Reakcja na wynik wyborów w sztabie KO. Donald Tusk: Ten dzień przejdzie do historii

Program KO: Finanse i podatki

Jakie obietnice wyborcze dotyczące finansów i podatków znalazły się w programie wyborczym KO? Ugrupowanie wskazuje, że:

 • przeprowadzi rewolucję podatkową: osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego, podniesiona ma zostać również kwota wolna od podatku w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej
 •  zaproponuje zniesienie podatku od zysków kapitałowych dla oszczędności i inwestycji - do 100 tys. zł, powyżej 1 roku
 • obniży Vat dla sektora "beauty"
 • wprowadzi 0 proc. VAT na transport publiczny
 • wprowadzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez przedsiębiorców dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury
 • zniesie zakaz handlu w niedzielę, zapewniając jednocześnie pracownikom dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne
 • wprowadzi "Urlop dla przedsiębiorców"
 • powróci do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej
 • wprowadzi obowiązek płatności zasiłku chorobowego d pierwszego dnia nieobecności pracownika przez ZUS
 •  ograniczy czas kontroli mikro przedsiębiorców do 6 dni w skali roku.

Program KO: Polityka socjalna i mieszkania

W programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej 2023 wymieniono postulaty dotyczące:

 • podniesienia zasiłku pogrzebowego od lipca 2024 do kwoty 6450 zł
 • podniesienia kwoty świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł
 • likwidacji tzw. pułapki rentowej
 •  wprowadzenia Bonu Opiekuńczego w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia dla aktywnych zawodowo opiekunów osób niesamodzielnych
 • stworzenia systemu usług asystenckich dla osób niesamodzielnych (złożenie projektu ustawy i rozpoczęcie szkoleń w ciągu pierwszych 100 dni)
 • złożenia projektu ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia
 • wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich
 • wprowadzenia finansowania in vitro z budżetu państwa
 • wypłaty "babciowego" w wysokości 1500 zł miesięcznie
 • realizacji polityki antyprzemocowej
 • wprowadzenia zmian w ustawie o NBP
 • wprowadzenia kredytu z oprocentowaniem 0 proc. na zakup pierwszego mieszkania
 • przywrócenia finansowania Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
 • odwołania Mikołaja Pawlaka z funkcji Rzecznika Praw Dziecka
 • wprowadzenia 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych
 • uwolnienia gruntów spółek skarbu państwa oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości
 • rewitalizacji i remontów pustostanów oraz dofinansowania nowych projektów w modelu TBS.

Program KO na wybory 2023: Dla emerytów

W programie KO na wybory 2023 wymieniono następujące postulaty dotyczące seniorów:

 • wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur i rent przy inflacji przekraczającej 5 proc.
 • brak opodatkowania emerytur do kwoty 5000 zł brutto
 • zwiększenie dostępności lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej
 • zniesienie limitów NFZ w lecznictwie szpitalnym
 • zamrożenie cen gazu w 2024 r. dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 r.

Koalicja Obywatelska. Program. Służba zdrowia

Wśród postulatów Koalicji Obywatelskiej na wybory parlamentarne 2023 odnoszących się do sektora zdrowotnego, znalazły się:

 • wprowadzenie systemu rezerwacji wizyt (sms-y, maile)
 • wprowadzenie bonu na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym
 • przywrócenie opieki dentystycznej w szkołach podstawowych
 • stworzenie Powiatowych Centrów Zdrowia na obszarach pozbawionych odpowiedniej diagnostyki.
d21dtcs

Wszystkie informacje o wyborach 2023 znajdziesz TUTAJ.

Program KO. Edukacja

W programie wyborczym PO, Zielonych, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej zaproponowano zmiany w obszarze szkolnictwa:

 • podniesienie wynagrodzeń nauczycieli o co najmniej 30 procent
 • wycofanie przedmiotu Historia i Teraźniejszość oraz reformę podstawy programowej
 • indywidualne szafki w szkołach
 • zapewnienie cyfrowej wersji podręczników szkolnych
 • rozpoczęcie procesu przejścia edukacji na system 1 zmianowy
 • likwidację prac domowych w szkołach podstawowych
 • zwiększenie finansowania nauki i poprawę transparentności wydatkowanych środków w przypadku uczelni wyższych
 • weryfikację czasopism punktowanych przy poszanowaniu ustawowej roli Komisji Ewaluacji Nauki.

Program KO: Polityka zagraniczna. Unia Europejska. Imigracja

Koalicja Obywatelska w programie dotyczącym polityki zagranicznej wskazuje następujące postulaty wyborcze:

 • uzyskanie pieniędzy z funduszy unijnych
 • powrót do grupy decyzyjnej w instytucjach UE
 • zapewnienie finansowania obrony granicy polsko-białoruskiej z funduszy UE
 • wykonanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Program KO: Rolnictwo i Ekologia

Koalicja Obywatelska w programie na nadchodzące wybory do Sejmu i Senatu wymienia następujące rozwiązania dla rolnictwa i ekologii:

 • wyłączenie najcenniejszych przyrodniczo obszarów lasów z wycinki i przeznaczenie ich na funkcje przyrodnicze i społeczne
 • zatrzymanie niekontrolowanego wywozu nieprzetworzonego drewna z Polski
 • zapewnienie społecznego nadzoru nad lasami
 • objęcie rzek stałym monitoringiem, modernizacja systemów oczyszczania i przetwarzania ścieków
 • rozwiązanie problemu nielegalnego importu śmieci do Polski
 • stworzenie programu odtwarzania torfowisk i mokradeł
 • zaprzestanie wycinki drzew w miastach oraz zapewnienie ochrony bioróżnorodności terenów miejskich
 • wprowadzenie nakazu zapewnienia co najmniej polowy strategicznych produktów żywnościowych w sklepach pochodzących z Polski
 • wprowadzenie obowiązku oznaczania flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów w sklepach
 • uruchomienie programu budowy nowoczesnych targowisk w każdym mieście
 • przedstawienie projektu zwiększenia przestrzeni magazynowej i budowy nowego terminala w Gdańsku
 • odbudowa tradycji hodowli świń
 • wprowadzenie funduszu stabilizacyjnego dla rolników
 • zapewnienie wsparcia dla inwestycji w biogazownie, farmy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła
 • zapewnienie taniej oraz czystej wody dla produkcji rolnej.

Program KO: Sądownictwo i prawo

W liście 100 konkretów KO zawarto postulaty dotyczące praworządności. Są nimi:

 • likwidacja neoKRS i utworzenie Krajowej Rady Sądownictwa w składzie zgodnym z Konstytucją
 • rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Koalicja Obywatelska w programie wyborczym, nazwanym listą 100 konkretów wymieniła również postulat "rozliczenia rządów PiS".

Koalicja Obywatelska a Prawa kobiet

Jeden z rozdziałów programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej na 2023 obejmuje postulaty, skierowane w stronę kobiet. Są nimi:

 • legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży
 • prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie
 • zapewnienie pełnego dostępu do darmowych badań prenatalnych
 • zapewnienie dostępu do "antykoncepcji awaryjnej" bez recepty.

Program KO: Religia

W programie KO zawarto także postulaty dotyczące rozdziału państwa od Kościoła. W rozdziale "Świeckie państwo" zaproponowano:

 • likwidację Funduszu Kościelnego
 • wykreślenie ocen z religii ze świadectw szkolnych
 • organizację religii w szkołach tylko na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej
 • wprowadzenie zakazu finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej diecezji, parafii, zakonów i innych elementów gospodarczych Kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem działalności służącej celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświatowo-wychowawczym.

Program KO: Bezpieczeństwo i obrona narodowa

Postulaty KO na wybory parlamentarne 2023 w zakresie obronności wskazują na następujące zmiany:

 • rozliczenie Komendanta Głównego Policji za działania łamiące porządek prawny
 • rozliczenie kierownictwa jednostek policji, w których dochodziło do nagminnego nadużywania władzy i realizowania politycznych zleceń
 • zapewnienie możliwości powrotu do służby żołnierzom niesłusznie zwolnionym po 2015 roku
 • przeprowadzenie kontroli procedur dotyczących awansów i zakupów w polskim wojsku od 2015 roku
 • przedstawienie programu modernizacji polskiej armii
 • wydanie rozporządzenia o ochronie polskiego munduru
 • przystąpienie do sojuszniczego programu obrony przeciwrakietowej tzw. Kopuły Europejskiej
 • przeprowadzenie audytu i kontroli działań operacyjnych w zakresie wykorzystania podsłuchów oraz działań Biura Spraw Wewnętrznych i Biura Nadzoru Wewnętrznego MSW
 •  przywrócenie emerytom mundurowym praw nabytych.

Program KO: Energetyka i złoża naturalne

Program wyborczy na 2023 Koalicji Obywatelskiej wskazuje na postulaty dotyczące energetyki. Wymienione zostały działania dotyczące:

 • przywrócenia korzystnych zasad rozliczania produkowanej energii dla prosumentów
 • umożliwienie stworzenia lokalnych wspólnot energetycznych
 • złożenia projektu ustawy odblokowującej możliwość rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie
 • przedstawienia szczegółowego planu transformacji energetycznej.
d21dtcs

W programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej wymieniono również postulaty dotyczące organizacji pozarządowych oraz organizacji i osób działających w sektorze kultury. Pełną listę postulatów KO, ujęto na stronie internetowej komitetu koalicyjnego.

Wybory 2023. Polacy zdecydują o sile politycznej na kolejne cztery lata

W czasie odbywających się w niedzielę 15 października wyborów parlamentarnych, obywatele posiadający czynne prawo wyborcze, zdecydowali o przyznaniu 460 mandatów poselskich oraz 100 mandatów senatorskich.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
d21dtcs
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d21dtcs
Więcej tematów