Trwa ładowanie...
d1ymnxv

PiS szykuje zmiany w ustawach o ustroju sądów powszechnych i SN

PiS łagodzi stanowisko w sprawie reformy sądownictwa? W projekcie nowelizacji ustawy o sądach powszechnych proponuje m.in., by bez opinii kolegium sądu i KRS minister nie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa sądu.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Rzeźba przedstawiająca Temidę nad wejściem do gmachu Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Rzeźba przedstawiająca Temidę nad wejściem do gmachu Sądu Okręgowego we Wrocławiu. (Agencja Gazeta, Fot: Tomasz Pietrzyk)
d1ymnxv

- Mam przyjemność zapowiedzieć kolejną inicjatywę ustawodawczą klubu parlamentarnego PiS. Inicjatywa dotyczy nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i ustawy o SN. Główne założenia tych projektów wiążą się ze zmianą procedury odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych - stwierdził poseł PiS Marek Ast.

Zapowiedział wprowadzenie dwustopniowego trybu konsultacji z udziałem kolegiów sądów oraz KRS. - Bez opinii tych organów minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa bądź wiceprezesa sądu - poinformował Ast.

d1ymnxv

Nie będzie to jedyne ograniczenie władzy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Drugie dotyczy przechodzenia w stan spoczynku sędziów sądów powszechnych.

- W tym wypadku wprowadzamy kompetencje dla prezydenta, który zastępuje w tych kompetencjach ministra sprawiedliwości, jeżeli chodzi o wyrażenie zgody na późniejsze przejście w stan spoczynku niż przewiduje to ustawa - stwierdził poseł PiS.

Co więcej, jak informował Ast na konferencji prasowej w Sejmie, zrównany ma być wiek przechodzenia w stan spoczynku dla sędziów. Obecnie sędzia mężczyzna przechodzi w stan spoczynku w wieku 65 lat, kobieta - 60. - To inicjatywa pań posłanek z naszego kluby - tłumaczył poseł PiS. - Oczywiście, ustawa traktuje to jako uprawnienie. Jeżeli pani sędzia będzie chciała przejść w stan spoczynku w wieku 60 lat, będzie miała do tego prawo. To oczekiwanie pań naszego klubu jest zbieżne z oczekiwaniami KE, która zarzuciła ustawie niezgodność z przepisami UE, jeżeli chodzi o wiek emerytalny kobiet i mężczyzn - dodał.

d1ymnxv

- Jeżeli chodzi o całość proponowanych przepisów, również wypełnia oczekiwania części opinii publicznej i części środowiska sędziowskiego, która przyjęte w ustawie rozwiązania krytykowała - mówił polityk PO. Dodał, że PiS nadal uważa, że wprowadzone głosami jego ugrupowania przepisy, reformujące wymiar sprawiedliwości w Polsce, są zgodne z konstytucją.

Szczegóły nowych rozwiązań prawnych opinia publiczna ma poznać po złożeniu projektów nowelizacji do laski marszałkowskiej.

Art. 7. Czego żąda od Polski Komisja Europejska?

W grudniu Komisja Europejska zdecydowała się o uruchomieniu art. 7.1 traktatu Unii Europejskiej wobec Polski. - Nasze troski jeśli chodzi o Polskę pogłębiły się. Cała struktura sądownictwa jest naruszona. W ciągu ostatnich dwóch lat sytuacja pogorszyła się - powiedział Frans Timmermans po debacie na ten temat.

d1ymnxv

KE w zaleceniach wyraźnie określiła, jakie działania muszą podjąć polskie władze, aby odpowiedzieć zastrzeżenia UE. Wezwano polskie władze do:

- zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, tak aby nie stosowano obniżonego wieku emerytalnego wobec obecnych sędziów, zniesiono swobodę decyzyjną Prezydenta odnośnie do przedłużania kadencji sędziów Sądu Najwyższego, a także wyeliminowano postępowanie na podstawie skargi nadzwyczajnej, dające możliwość ponownego otwarcia spraw, w których prawomocny wyrok zapadł wiele lat temu;

- zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, tak aby nie przerywano kadencji sędziów-członków Rady oraz zapewniono, aby nowy system gwarantował wybór sędziów-członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego;

d1ymnxv

- zmiany lub wycofania ustawy o ustroju sądów powszechnych, w szczególności wyeliminowania nowych uregulowań dotyczących wieku emerytalnego sędziów, w tym swobody decyzyjnej Ministra Sprawiedliwości do przedłużania kadencji sędziów oraz wyznaczania i odwoływania prezesów sądów;

Zobacz także: Prezydent mówi 2x weto

- przywrócenia niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby Prezes i Wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane;

- powstrzymania się od działań i oświadczeń publicznych, które podważają legitymację wymiaru sprawiedliwości.

d1ymnxv

Podziel się opinią

Share
d1ymnxv
d1ymnxv
Więcej tematów