Trwa ładowanie...

PiS złożyło projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

• Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
• Dokument został złożony przez posłów PiS
• Zawarto w nim przepisy określające m.in. prawa i obowiązki sędziów TK, sprawy immunitetu, nietykalności osobistej i odpowiedzialności dyscyplinarnej
• Krótko po opublikowaniu projektu, jego tekst zniknął ze strony Sejmu

Share
PiS złożyło projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Źródło: Newspix, fot: Konrad Koczywas
d1zsrvh

Projekt wpłynął do Sejmu w piątek 30 września. Przedstawicielem wnioskodawcą jest poseł Stanisław Piotrowicz. Jak napisano, "dotyczy uregulowania praw, obowiązków i zasad odpowiedzialności sędziów TK oraz charakteryzuje stosunek służbowy sędziego TK".

Jak czytamy w pierwszym punkcie projektu, ustawa określa prawa i obowiązki sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sposób nawiązania, zakres i zasady ustania stosunku służbowego sędziego Trybunału, sprawy immunitetu i nietykalności osobistej oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Trybunału.

Dalej czytamy m.in. o tym, że w skład Trybunału wchodzi 15 sędziów, których wybiera Sejm, Ich kadencja wynosi 9 lat, a zasady wyboru i związane z tym terminy procedowania określa Regulamin Sejmu.

d1zsrvh

Zapisano też, że "stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu ślubowania. Sędzia po złożeniu ślubowania stawia się niezwłocznie w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a prezes Trybunału przydziela mu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków".

Wskazano także, iż sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie będą mogli podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem pracy naukowo-dydaktycznej. Nie będą też mogli być pociągnięci do odpowiedzialności karnej bez zgody Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia nie będzie mógł być zatrzymany ani aresztowany, za wyjątkiem jego ujęcia na gorącym uczynku.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma odpowiadać dyscyplinarnie przed Trybunałem za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności urzędu sędziego Trybunału, naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub inne nieetyczne zachowanie, mogące podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.

Poselski projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu i Biuro Analiz Sejmowych, by zbadać zgodność z prawem UE.

d1zsrvh

Krótko po opublikowaniu tekstu dokumentu, przestał on być dostępny na stronie sejmowej.

Zobacz pełen tekst złożonego projektu:

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, "(...) pozycja sędziego Trybunału Konstytucyjnego - różni się od pozycji sędziów sądów powszechnych, administracyjnych czy sędziów Sądu Najwyższego. Mimo pewnych podobieństw, funkcja sędziego TK ma takie właściwości, że jego status powinien być uregulowany odrębnie i w możliwie najmniejszym zakresie nawiązywać do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym".

Zaznaczono też, że "projekt wypełnia dotychczasową lukę w przepisach dotyczącą postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów TK przez bardziej szczegółowy opis procedury".

d1zsrvh

Podziel się opinią

Share
d1zsrvh
d1zsrvh
Więcej tematów