więcej

Bartosz Arłukowicz: w ciągu kilku tygodni przedstawię tzw. pakiet kolejkowy.

Logo dostawcyZamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.  PAP |  dodane 2014-02-08 (08:40) 9 miesięcy 16 dni 17 godzin i 56 minut temu
drukuj


Bartosz Arłukowicz
Bartosz Arłukowicz opinie
Zmiany w onkologii, podstawowym i specjalistycznym lecznictwie, dodatkowe specjalizacje lekarskie oraz mapy zapotrzebowania zdrowotnego - to główne założenia tzw. pakietu kolejkowego; przedstawię go za kilka tygodni - zapowiada minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Panie ministrze, kiedy pacjenci mogą spodziewać się poprawy w dostępie do świadczeń zdrowotnych?

Bartosz Arłukowicz: Kolejki do świadczeń są w Polsce problemem od wielu lat. Pracujemy nad tym, jak go rozwiązać, od poprzedniego roku stopniowo wprowadzamy zmiany. Tego nie da się zrobić nagle, zmieniając pojedyncze przepisy. Poprawa dostępności leczenia wymaga wielu zmian organizacyjnych, ale także i prawnych.

Czy ma pan już gotowe jakieś rozwiązania?

- Zmiana rozporządzenia dotyczącego szkolenia specjalizacyjnego - to był pierwszy krok, którego celem jest skrócenie czasu uzyskiwania specjalizacji. Zwiększenie liczby lekarzy specjalistów przyczyni się do poprawy dostępu do świadczeń. Jesienią tego roku wprowadzimy 10 nowych specjalizacji. Umożliwiamy też lekarzom z II stopniem specjalizacji z interny, pediatrii, chirurgii oraz ginekologii zrobienie bardziej szczegółowych specjalizacji tzw. szybką ścieżką. Przez cały ubiegły rok przygotowywaliśmy nowe programy specjalizacyjne - docelowo będzie ich 86.

Przygotowaliśmy także projekt ustawy, która umożliwia lekarzom internistom i pediatrom zakładanie placówek POZ. W parlamencie trwa burzliwa dyskusja nad tym projektem.
Jestem zdeterminowany, by wprowadzić go w życie Bartosz Arłukowicz
Jestem zdeterminowany, by wprowadzić go w życie. Rodzice powinni mieć możliwość wyboru: czy ich dziećmi mają zajmować się pediatrzy, czy lekarze rodzinni. Pracujemy także nad zmianami w sposobie monitorowania kolejek przez NFZ. Za kilka tygodni przedstawię całościowy pakiet kolejkowy - rozwiązania prawne i organizacyjne.

Wśród przedstawianych przez pana pomysłów jedno z czołowych miejsc zajmowała reforma NFZ. Czy nadal chce pan ją przeprowadzić?

- Tak, to jest kluczowa reforma, ale każda poważna zmiana w funkcjonowaniu płatnika wymaga czasu. Zdecydowaliśmy, że zaczynamy reformowanie NFZ od prac nad wprowadzaniem regionalnych map zapotrzebowania zdrowotnego, na podstawie których oddziały Funduszu będą kontraktowały świadczenia. Wprowadzimy zmiany w wycenie procedur. Wycena musi być obiektywna i niezależna, powinien jej dokonywać zewnętrzny urząd. Zmiany organizacyjne wewnątrz NFZ będą dopiero którymś kolejnym etapem. Będziemy przeprowadzali reformę według naszych założeń, niezależnie od pohukiwań opozycji, od jej ponagleń i deklaracji o oczekiwaniu natychmiastowych i gwałtownych zmian. One muszą być wprowadzane w oparciu o rzetelne analizy.

Podtrzymuje pan zapowiedź likwidacji centrali NFZ? Czy Agencja Oceny Technologii Medycznych będzie dokonywała wyceny świadczeń?

- Tak jak wspomniałem, analizujemy różne rozwiązania, rozpatrujemy różne warianty. Musimy mieć pewność, że ta bardzo ważna i potrzebna reforma będzie przeprowadzona skutecznie i nie zaszkodzi pacjentom. W najbliższy miesiącach zaprezentujemy nasze propozycje.

Z reformą NFZ związane były zapowiedzi dotyczące wprowadzania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Czy zapadła już decyzja w tej sprawie?

- Nie ma jeszcze takiej decyzji, toczy się publiczna dyskusja na temat dodatkowych ubezpieczeń. Na pewno nie zgodzę się na żaden projekt dyskryminujący pacjentów, których nie stać na wykupienie ubezpieczenia. Jeśli system dodatkowych ubezpieczeń ma w ogóle być wprowadzony, to trzeba go zbudować na zasadzie solidaryzmu społecznego. W żadnym przypadku nie może on utrudniać mniej zamożnym osobom dostępu do leczenia.

Jakie są główne założenia zmian w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, które pan zapowiedział?

- POZ musi stanowić filar i podstawę całego systemu ochrony zdrowia. Zależy mi na tym, żeby każdy pacjent znał swojego lekarza rodzinnego, żeby był z nim w kontakcie. Niestety dzisiaj część pacjentów nie wie nawet, kto jest ich lekarzem rodzinnym. Trzeba odwrócić tę tendencję. Wbrew obiegowym opiniom, lekarz rodzinny ma prawo i obowiązek zdiagnozować pacjenta - może zlecić ponad 50 badań diagnostycznych, m.in. krwi, USG, EKG, RTG. Nie musi w każdym przypadku odsyłać go do specjalisty. Lekarz rodzinny ma także prawo wypisać pacjentowi z chorobą przewlekłą receptę na lek refundowany, bez konieczności odsyłania go do specjalisty.

Nie uważa pan, że system finansowania POZ oparty na stawce kapitacyjnej za każdego pacjenta sprawia, że lekarzom rodzinnym nie opłaca się zlecać badań, bo to wpływa na zmniejszenie ich zarobku?

- System finansowania POZ wymaga zmian. Chcemy zaproponować rozwiązania, które będą motywowały lekarzy rodzinnych do poszerzania diagnostyki, zapraszania do siebie nowych pacjentów i obejmowania opieką całych rodzin. Przygotowujemy dodatkowy systemem motywacyjny, ale o szczegółach będę informował już po zakończeniu prac.

Problem finansowania pojawia się także w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, eksperci podkreślają, że zbyt wielu pacjentów z powodu kosztów leczenia odsyłanych jest niepotrzebnie z AOS do szpitali.

- Rzeczywiście, zbyt często niektóre badania diagnostyczne i zabiegi, które można wykonać w AOS, są niepotrzebnie wykonywane w szpitalach. W konsekwencji pacjenci, którzy mogliby być leczeni w AOS, zajmują łóżka przeznaczone dla chorych wymagających hospitalizacji. W wydanych rozporządzeniach koszykowych przesunęliśmy już część procedur ze szpitali do AOS. Zmieniamy wycenę w AOS, żeby lekarzom bardziej opłacało się zajmować pacjentem niż niepotrzebnie kierować go do szpitala.

Powołał pan zespół, który ma przygotować zmiany w funkcjonowaniu onkologii. Na czym mają one polegać?

- Leczenie nowotworów to jeden z najważniejszych problemów zdrowia publicznego w Polsce. Pomimo znacznego wzrostu finansowania leczenia onkologicznego w ostatnich latach i ogromnych nakładów na doposażenie ośrodków w nowoczesną, specjalistyczną aparaturę, w ostatnim czasie wydłużyły się kolejki pacjentów. Dlatego na pewno musimy wprowadzić zmiany organizacyjne i finansowe. Pracujemy nad tym w resorcie i w kilku zespołach eksperckich. Efekt tych prac zostanie zaprezentowany razem z tzw. pakietem kolejkowym, o którym już mówiłem.

Dopuszcza pan możliwość zniesienia limitów w finansowaniu onkologii?

- Wsłuchuję się w głosy środowiska onkologicznego. Uważam, że pacjent z chorobą onkologiczną musi być jak najszybciej zdiagnozowany i szybko leczony, nie może czekać w długiej kolejce. Ale musimy też brać pod uwagę, że mamy ograniczoną liczbę środków,
Budżet NFZ nie jest z gumy, tworzą go nasze składki. I musimy zarządzać nim w taki sposób, żeby wystarczyło pieniędzy na leczenie wszystkich chorych Bartosz Arłukowicz
Budżet NFZ nie jest z gumy, tworzą go nasze składki. I musimy zarządzać nim w taki sposób, żeby wystarczyło pieniędzy na leczenie wszystkich chorych.

W jaki sposób chce pan poprawić dostęp do leczenia dla seniorów?

- Na finansowanie leczenia osób po 65. roku życia wydajemy już 35 proc. budżetu NFZ. Problemem jest liczba geriatrów - jest ich nadal za mało. Dlatego organizujemy i finansujemy ze środków unijnych szkolenia geriatryczne dla pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i terapeutów środowiskowych ze szpitali na terenie całej Polski.

Zapowiedział pan kontrolę oddziałów ginekologiczno-położniczych w całym kraju. Jak będzie ona przebiegała?

- Sprawdzimy, czy szpitale przestrzegają standardów opieki okołoporodowej. Zaczniemy od kontroli drugiego półrocza 2013 r. i
Sprawdzimy przyczyny zgonów okołoporodowych Bartosz Arłukowicz
Sprawdzimy przyczyny zgonów okołoporodowych. Chcę jednak podkreślić, że liczba takich przypadków spada, tę poprawę pokazują dane statystyczne. Umieralność okołoporodowa wynosiła w 2005 r. osiem promili, a dziś ok. sześciu. Na kolejnym etapie kontroli sprawdzimy wskazania do cesarskich cięć, ponieważ wykonuje się ich w Polsce znacznie więcej niż w Europie. W Polsce lekarze rozwiązują cesarskim cięciem ok. 37 proc. ciąż - przy średniej europejskiej wynoszącej nieco ponad 20 proc. Ostatnim etapem kontroli będzie zbadanie postępowania medycznego z noworodkami, których stan zdrowia po urodzeniu został oceniony w skali Apgar od 0 do 4.

Po śmierci nienarodzonych bliźniąt z Włocławka w mediach pojawiła się krytyka organizacji pracy personelu medycznego. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że wielu lekarzy przekracza normy czasu pracy.

- Czas pracy lekarzy zatrudnionych na etatach określają przepisy, które nie mogą być łamane, nie powinno być przyzwolenia na takie przypadki. Ale w przypadku kontraktów sytuacja wygląda inaczej. Dlatego dyskutujemy o tym, jak kontrolować czas pracy lekarzy. Na pewno trzeba podkreślać rolę dyrektorów szpitali, którzy już dzisiaj mają prawo w umowie o pracę zawrzeć klauzulę zakazu pracy u konkurencji.

(msz)

Bądź na bieżąco z wiadomości.wp.pl

oceń
tak 26 5.04%
nie 490 94.96%

Przeczytaj też

Nawet 6 lat w kolejce do lekarza

dodane 2014-03-14 (07:20) 8 miesięcy 10 dni 19 godzin i 16 minut temu

Rzecznik Praw Pacjenta: do biura wpływa coraz więcej zgłoszeń

dodane 2014-02-07 (13:40) 9 miesięcy 17 dni 12 godzin i 56 minut temu

W kolejce po życie - rocznie umiera w Polsce 100 tys. chorych na nowotwory

dodane 2014-02-05 (07:17) 9 miesięcy 19 dni 19 godzin i 19 minut temu

Bartosz Arłukowicz ociepla wizerunek Ministerstwa Zdrowia

dodane 2014-02-05 (00:25) 9 miesięcy 20 dni 2 godziny i 11 minut temu

Bartosz Arłukowicz: przystępujemy do skracania kolejek do lekarzy

aktualizacja 2014-01-30 (10:16) 9 miesięcy 25 dni 16 godzin i 20 minut temu

Lekarze krytykują ministra Bartosza Arłukowicza: brak strategii, brak działań, brak dialogu

dodane 2014-01-23 (04:20) 10 miesięcy 1 dzień 22 godziny i 16 minut temu

PiS do Bartosza Arłukowicza: niech pan odejdzie

aktualizacja 2014-01-08 (15:12) 10 miesięcy 16 dni 11 godzin i 24 minuty temu

W innych serwisach

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Byłeś świadkiem lub uczestnikiem ważnego zdarzenia? Poinformuj Internautów o tym, co dzieje się w Polsce, na świecie, w Twojej okolicy!

Wyślij nam zdjęcie, film lub artykuł! Najciekawsze opublikujemy!


Opinie (779)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

2
0
~Alfa 2014-06-07 (15:08) 5 miesięcy 17 dni 11 godzin i 28 minut temu

Bartosz Arłukowicz: człowiek który głosował - za pracą Polaków do 67-go roku życia. - legalizcją uboju rytualnego w Polsce. Warto zapamiętać!

odpowiedz

2
0
~EWA 2014-05-21 (14:42) 6 miesięcy 3 dni 11 godzin i 54 minuty temu

DO D..Y SOBIE WSADZ TEN TWOJ PAKIET A NAWET DWA. TUSKOWI TEZ WSADZ.

odpowiedz

1
0
~lin 2014-04-22 (14:40) 7 miesięcy 2 dni 11 godzin i 56 minut temu

jak zwykle kpi z chorych ludzi jak i cała ta po-psl owska .....banda ślizgaczy...pilnujących wyłącznie swoich interesów ..nie da się już tego słuchać!!!

odpowiedz

5
0
~aseretb 2014-02-24 (15:51) 9 miesięcy 10 godzin i 45 minut temu

Panie Arłukowicz,albo z powodu ograniczonego dostępu do psychiatry mnie zwodzą zmysły,albo z Panem jest coś nie tak.Już będzie z pół roku jak obiecał pan Premierowi zaradzić coś w sprawie skrócenia kolejek do specjalisty.Tymczasem nić się nie polepszyło,wręcz przeciwnie...czy to kpiny z pacjentów?Zawsze miałam"końskie zdrowie",ale ostatnio to się zmieniło,więc zanim"wyciągnę nogi"chciałabym wiedzieć zostanę choćby wstępnie zbadana u specjalisty.Do roboty K**albo zrobić miejsce dla następnego kłamcę,a nie obiecywać za dwa miesiące,za miesiąc,za dwa tygodnie...a lepszego nie widać.

odpowiedz

3
0
~Roy 2014-02-24 (15:10) 9 miesięcy 11 godzin i 26 minut temu

W gospodarce rynkowej nie powinno być żadnych kontraktów. Pacjent powinien sam sobie wybrać szpital i lekarza i dopiero po zakończeniu leczenia ubezpieczyciel wypłacałby szpitalowi pieniądze. Wtedy wszyscy by się bili o pacjenta, a nie odsyłali od Annasza do Kajfasza, jak to jest dzisiaj. Kontrakty z NFZ, nie służą pacjentom, tylko utrzymaniu prywatnych biznesów, stąd patologia, o której czytamy. Dlaczego nie ma zdrowej konkurencji? Precz z NFZ!

odpowiedz

5
0
~Ella 2014-02-24 (12:13) 9 miesięcy 14 godzin i 23 minuty temu

Panie Arłukowicz bajki pan opowiadasz. Od kiedy rządzi PO dostęp do świadczeń lekarskich jest coraz gorszy, z roku na rok kolejki się wydłużają. Okuliści wogóle gdzieś przepadli, tylko prywata została. To ile lat wy potrzebujecie żeby coś usprawnić ? 100 lat to też będzie za mało! Wasz "pakiet kolejkowy" to ścisnąć ludzi i kolejki się skrócą !?

odpowiedz

3
0
remeta 2014-02-24 (10:10) 9 miesięcy 16 godzin i 26 minut temu

Chodzą słuchy, że minister Arłukowicz w zaciszu swojego gabinetu wpadł już na genialny wręcz pomysł radykalnego SKRÓCENIA KOLEJEK do lekarzy specjalistów. Już niebawem ukaże się w tej sprawie ministerialne rozporządzenie skierowane do wszystkich placówek służby zdrowia. Otóż według projektu pana ministra w celu skrócenia kolejek oczekujący w nich na świadczenie lekarskie POWINNI SIĘ USTAWIĆ JAKBY NIECO...CIAŚNIEJ w tychże kolejkach. I co z pewnością owe nieszczęsne kolejki skróci, przynajmniej o trzy całe i jakieś czterdzieści pięć setnych czegoś tam.

odpowiedz

1
0
~janek 2014-02-24 (07:47) 9 miesięcy 18 godzin i 49 minut temu

CZY JEST TAKI KTOS W POLSCE KTORY ZAPYTA SIE PREMIERA CO MU WIADOMO W SPRAWIE PRYWATNEJ KLINIKI SENSOR ..NO JAK TO SIE WSZYSTKO MA DO PANI PACHCIARZ...GDZIE BRUKOWCE I NIEZALEZNA PRASA MOZE KTOS DONIESIE DO CBA..GDZIE SA PARTIE OPOZYCYJNE..

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

4
0
~RyszardB 2014-02-24 (08:54) 9 miesięcy 17 godzin i 42 minuty temu

POdstawowym założeniem tego pakietu będzie Eutanazja nawet przy zbyt silnym katarze ?

odpowiedz

0
0
~EMERYT 2014-02-24 (08:14) 9 miesięcy 18 godzin i 22 minuty temu

PODPOWIADAM PANU MINISTROWI O PAKIECIE KOLEJKOWYM .W KOLEJCE DO LEKARZA NIE POWINNO STAĆ WIĘCEJ NIŻ 5 OSÓB I W TEN OTO SPOSÓB KOLEJKI ZOSTANĄ ZLIKWIDOWANE ,PROSTE PANIE MINISTRZE TYLKO TROCHĘ POMYŚLEĆ TRZEBA.

odpowiedz

5
2
Mieciu 2014-02-08 (23:36) 9 miesięcy 16 dni 3 godziny i 1 minutę temu

Myślę że podstawowym błędem jest oddanie ministerestwa zdrowia medykowi a nie jego pacijntowi. Lekarz nigdy nie będzie bronił naszych interesów, będzie myślał o kasie własnej i kumpli i jak widać mam rację!

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

12
2
~onik 2014-02-08 (13:10) 9 miesięcy 16 dni 13 godzin i 26 minut temu

Pierwsza zasada jaka powinna obowiazywac "Jezeli lekarz prowadzi prywatny gabinet, szpital,klinike,gabinet nie moze pracowac w panstwowej sluzbie zdrowia

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

0
0
~syzyf 2014-02-14 (14:02) 9 miesięcy 10 dni 12 godzin i 34 minuty temu

Minister zdrowia wiele obiecuje,ale watpi aby tak energicznie zabrał sie do dzialania gdyby go premier nie pogonil.Bez tego kopa nadal prawdopdobnie grzałby fotel ministra myśląc o niebieskich migdałach.A ilu chorych jeszcze umrze w kolejce zanim te plany uda się zrealizować (o ile się uda)?

odpowiedz

2
0
~emeryt123 2014-02-14 (11:47) 9 miesięcy 10 dni 14 godzin i 49 minut temu

Szanowny Panie nie tędy droga by ograniczać pacjentów do lekarzy. Dlaczego leki na cukrzycę są takie drogie? Może Pan na to pytanie odpowie bo insuliny są takie drogie że 2/3 renty idzie na leki 80 zł za insulinę to już karygodne. Jak Pacjent idzie do szpitala to musi mieć i brać swoje leki. Może to Pan też skomentuje bo ja mam na to dowody na taką sytuację, a może ktoś zwróci mi pieniądze wydane na leki do szpitala. Gadać banały to Pan sobie może tylko niech Pan popatrzy realistycznie jak działa wasza służba zdrowia okradając pacjenta dodatkowo.

odpowiedz

4
0
~ewa 2014-02-14 (11:45) 9 miesięcy 10 dni 14 godzin i 51 minut temu

najgorszy minister zdrowia i najbardziej zadufany w sobie.

odpowiedz

9
2
~TOSIA 2014-02-08 (14:08) 9 miesięcy 16 dni 12 godzin i 28 minut temu

Albo ,prywatna praktyka albo państwowa posada,to samo dotyczy pielęgniarek pracujących na kontraktach.Praują w prywatnych klinikach i wtedy na noc do państwowego szpitala aby się wyspać i zła pani pielęgniarka że ktoś jęczy lub stęka w nocy a ona taka zmęczona

odpowiedz

pokaż 4 ukryte odpowiedzi

3
0
~jula 2014-02-14 (10:40) 9 miesięcy 10 dni 15 godzin i 56 minut temu

zwiększenie nakładów na leczenie onkologiczne więcej pieniędzy na leczenie onkologiczne bzdura chce się wyć ze złości jak się czyta raport NFZ z wykorzystania środków na leczenie onkologiczne w zeszłym roku do grudnia 2013 wykorzystali tylko 37% a gdzie reszta kasy ??????!!!!!!!

odpowiedz

1
0
~pacjentka 2014-02-14 (10:29) 9 miesięcy 10 dni 16 godzin i 7 minut temu

wiemy,wiemy mamy stac blizej siebie -kolejka bedzie krótsza

odpowiedz

1
0
~GEJ~~ 2014-02-14 (10:24) 9 miesięcy 10 dni 16 godzin i 12 minut temu

OD MARCA POWINNO SIĘ PO PRAWIĆ W OCHRONIE ZDROWIA, BO LEKARZE RODZINNI BĘDĄ SIĘ PYTAĆ PETENTÓW CZY SĄ ZADOWOLENI Z SEKSU. PO DOBNO NAJZDROWSZE SĄ TIRuWWKI I BURDELÓWKI BO DZIENNIE UPRAWIAJĄ NAWET KILKANAŚCIE RAZY.. CIEKAWE CO ZALECĄ TYM CO ICH MĘŻOWIE PRACUJĄ MIESIĄCAMI NA MORZU, ALBO ZA GRANICĄ.

odpowiedz

4
0
~sad 2014-02-14 (10:22) 9 miesięcy 10 dni 16 godzin i 14 minut temu

Jak przez 2 lata nic nie zrobił oprócz brania kasy to co może zrobić za 3 miesiące ???

odpowiedz

Szukaj w serwisie

Bądź z nami na bieżąco

Najważniejsze wiadomości

Będą kłopoty z wynikami wyborów? PKW znów przetestuje system
dodane 2014-11-24 (14:37) 11 godzin i 59 minut temu

materiał wideo

Koniec procesu Sławomira Nowaka w sprawie zegarka
dodane 2014-11-24 (11:47) 14 godzin i 49 minut temu

Prawie 40 proc. Niemców za uznaniem aneksji Krymu przez Rosję
dodane 2014-11-24 (11:19) 15 godzin i 17 minut temu

Andrzej Biernat: PiS uzna wybory dopiero, jak je wygra
dodane 2014-11-24 (08:47) 17 godzin i 49 minut temu

Prof. Kazimierz Kik: głosy nieważne to ukryty protest
dodane 2014-11-23 (14:34) 1 dzień 12 godzin i 2 minuty temu

więcej wiadomości

Wyślij newsa #dziejesiewpolsce

Masz ciekawego newsa, zdjęcia film. Wyślij do nas.

wyślij

Najlepsze materiały publikujemy na stronie głównej serwisu.

Sonda

Czy powinno się unieważnić wybory samorządowe?

liczba oddanych głosów: 17672