Trwa ładowanie...

Wybory do Europarlamentu 2019. Czy Unia Europejska może nakładać kary finansowe na Polskę?

Jeśli jedno z państw należących do Unii Europejskiej nie wypełnia swoich zobowiązań względem Unii Europejskiej, to zgodnie z obowiązującymi traktatami Komisja Europejska może podjąć kroki prawne w celu nałożenia na taki kraj kar. Taka procedura nosi nazwę postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Share
Wybory do Europarlamentu 2019. Czy Unia Europejska może nakładać kary finansowe na Polskę?
Źródło: Shutterstock.com
dy8t8cd

Postępowanie rozpoczyna się od podejrzenia przez Komisję Europejską naruszeń unijnych regulacji. Może to nastąpić w wyniku własnych działań KE, być wynikiem skarg obywateli, przedsiębiorstw i innych podmiotów. W pierwszej kolejności Komisja prosi kraj o wyjaśnienia i podejmuje nieformalne próby znalezienia rozwiązania sytuacji. Taka „szybka ścieżka” daje duże szanse rozwiązania problemu, pod warunkiem dobrej współpracy ze strony państwa członkowskiego.

Jeśli natomiast Komisja i kraj nie dojdą do porozumienia, możliwe jest wstąpienie na oficjalną ścieżkę. Formalna wymiana zaleceń i wyjaśnień, zakończyć się może skierowaniem przez Komisję Europejską sprawy do Trybunału Sprawiedliwości i wnioskiem o nałożenie kary. Zazwyczaj jednak udaje się rozwiązać sprawę wcześniej, bez konieczności angażowania w sprawę Trybunału.

Wybory do Europarlamentu 2019. Zmiany w UE

Taka procedura dotyczy jednak wyłącznie przestrzegania unijnego prawa – dyrektyw i rozporządzeń. Obecnie pojawiają się pomysły, by rozszerzyć zakres możliwych interwencji Komisji Europejskiej. Na przykład istnieje postulat nadania instytucjom Unii Europejskiej kompetencji do dokonywania oceny wpływu rządów państw członkowskich na media i możliwości nakładania kar finansowych w przypadku stwierdzenia naruszania wolności mediów. Innym pomysłem jest powiązanie wysokości środków unijnych z oceną przestrzegania zasad praworządności przez państwa członkowskie. Jeśli jakiś kraj w ocenie instytucji UE będzie uchybiał zasadom państwa prawa, możliwe byłoby ograniczanie przyznanych mu funduszy europejskich.

dy8t8cd

Wybory do Europarlamentu 2019. Latarnik Wyborczy

O stosunek do tych pomysłów oraz o szereg innych spraw związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej zapytała komitety w ramach tegorocznego Latarnika Wyborczego. Latarnik Wyborczy pozwala użytkownikowi porównać własne poglądy z deklaracjami komitetów wyborczych. Wypełniając test można również zapoznać się z odpowiedziami i komentarzami uczestniczących w projekcie komitetów.

Latarnika Wyborczy znajduje się na stronie www.latarnikwyborczy.pl

Materiał edukacyjny dotyczący wyborów do Europarlamentu został przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

dy8t8cd

Podziel się opinią

Share
dy8t8cd
dy8t8cd
Więcej tematów