Trwa ładowanie...
d1ubfv3

Wybory do Europarlamentu 2019. Czy Unia Europejska może nakładać kary finansowe na Polskę?

Jeśli jedno z państw należących do Unii Europejskiej nie wypełnia swoich zobowiązań względem Unii Europejskiej, to zgodnie z obowiązującymi traktatami Komisja Europejska może podjąć kroki prawne w celu nałożenia na taki kraj kar. Taka procedura nosi nazwę postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Wybory do Europarlamentu 2019. Kary nakładane przez Parlament Europejski.
Wybory do Europarlamentu 2019. Kary nakładane przez Parlament Europejski. (Shutterstock.com)
d1ubfv3

Postępowanie rozpoczyna się od podejrzenia przez Komisję Europejską naruszeń unijnych regulacji. Może to nastąpić w wyniku własnych działań KE, być wynikiem skarg obywateli, przedsiębiorstw i innych podmiotów. W pierwszej kolejności Komisja prosi kraj o wyjaśnienia i podejmuje nieformalne próby znalezienia rozwiązania sytuacji. Taka „szybka ścieżka” daje duże szanse rozwiązania problemu, pod warunkiem dobrej współpracy ze strony państwa członkowskiego.

Jeśli natomiast Komisja i kraj nie dojdą do porozumienia, możliwe jest wstąpienie na oficjalną ścieżkę. Formalna wymiana zaleceń i wyjaśnień, zakończyć się może skierowaniem przez Komisję Europejską sprawy do Trybunału Sprawiedliwości i wnioskiem o nałożenie kary. Zazwyczaj jednak udaje się rozwiązać sprawę wcześniej, bez konieczności angażowania w sprawę Trybunału.

Wybory do Europarlamentu 2019. Zmiany w UE

Taka procedura dotyczy jednak wyłącznie przestrzegania unijnego prawa – dyrektyw i rozporządzeń. Obecnie pojawiają się pomysły, by rozszerzyć zakres możliwych interwencji Komisji Europejskiej. Na przykład istnieje postulat nadania instytucjom Unii Europejskiej kompetencji do dokonywania oceny wpływu rządów państw członkowskich na media i możliwości nakładania kar finansowych w przypadku stwierdzenia naruszania wolności mediów. Innym pomysłem jest powiązanie wysokości środków unijnych z oceną przestrzegania zasad praworządności przez państwa członkowskie. Jeśli jakiś kraj w ocenie instytucji UE będzie uchybiał zasadom państwa prawa, możliwe byłoby ograniczanie przyznanych mu funduszy europejskich.

d1ubfv3

Wybory do Europarlamentu 2019. Latarnik Wyborczy

O stosunek do tych pomysłów oraz o szereg innych spraw związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej zapytała komitety w ramach tegorocznego Latarnika Wyborczego. Latarnik Wyborczy pozwala użytkownikowi porównać własne poglądy z deklaracjami komitetów wyborczych. Wypełniając test można również zapoznać się z odpowiedziami i komentarzami uczestniczących w projekcie komitetów.

Latarnika Wyborczy znajduje się na stronie www.latarnikwyborczy.pl

Materiał edukacyjny dotyczący wyborów do Europarlamentu został przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

d1ubfv3

Podziel się opinią

Share

d1ubfv3

d1ubfv3
Więcej tematów