WP

Oni nas zdradzili. Polacy chcą się ich pozbyć

"W sejmie nie ma naszych reprezentantów, ci ludzie nic dla nas nie robią, nikt ich nie rozlicza, nie mają żadnej odpowiedzialności" - twierdzą Internauci, których poprosiliśmy, aby opisali, jak powinna wyglądać nowa, lepsza Polska. "Wolna od lobbingu wielkich korporacji, oszustwa, korupcji i rozbudowanej biurokracji" - czytamy w postulatach dyskutujących. Komentujących najbardziej razi wyobcowanie polityków największych partii, dlatego internauci domagają się rewolucyjnych zmian systemowych, dzięki którym obywatele odzyskaliby kontrolę nad najważniejszymi decyzjami podejmowanymi w Polsce.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Protest przeciw ACTA przed Pałacem Prezydenckim, 27 stycznia 2012 r.
Protest przeciw ACTA przed Pałacem Prezydenckim, 27 stycznia 2012 r. (PAP/EPA, Fot: Paweł Supernak)
WP

Zobacz stronę z postulatami internautów o nowej, lepszej Polsce

W ciągu jednego tygodnia internauci zgłosili niemal 1,9 tys. postulatów, odpowiadając na pytanie: jaka powinna być nowa, lepsza Polska? Na opinie internautów wyraźny wpływ wywarły ostatnie wydarzenia polityczne. 30% biorących udział w akcji za szczególnie ważne uznało zmiany polityczne - w tym 19% chciałoby wymiany całej klasy politycznej i nowych, bardziej kompetentnych polityków spoza największych partii. Pozostałe 11% szanse na lepszą Polskę widzi w radykalnej zmianie systemowej. Nową jakością miało by być bezpośrednie sprawowanie władzy przez obywateli m.in. za pomocą referendów, a także uniezależnienie się od innych państw i prywatnych korporacji, wpływających na rząd.

(fot. wp.pl)
Podziel się
WP

Duży wpływ na postulaty internautów miało szczególnie podpisanie traktatu ACTA. 16% osób stwierdziło, że w nowej Polsce chciałoby przede wszystkim więcej wolności, zarówno w sferze gospodarczej, obyczajowej jak i wolności wyrażania poglądów. Codzienne problemy Polaków związane z pracą i jakością życia były najważniejsze dla 14% biorących udział w akcji. Na dalszy plan zeszły również takie kwestie, jak obniżenie podatków, reformy systemu emerytalnego, ochrony zdrowia i szkolnictwa, a także wyższe świadczenia socjalne i polityka prorodzinna.

Politycy nas nie reprezentują?

Najliczniejszą kategorią postulatów stworzyły te życzenia odnośnie nowej Polski, w których internauci zwracali uwagę na brak identyfikacji z politykami sprawującymi władzę i z całą klasą polityczną. Wśród postulatów znalazło się również wiele pomysłów na zmiany, dzięki którym społeczeństwo mogłoby wybrać ludzi, z którymi się identyfikuje. - W sejmie nie ma naszych reprezentantów, ci ludzie nic dla nas nie robią, nikt ich nie rozlicza, nie mają żadnej odpowiedzialności. Zawsze tak będzie, dopóki nie zmienimy konstytucji i nie zmienimy ordynacji wyborczej na okręgi jednomandatowe. Nikomu z polityków nie zależy na tym, tylko czcze gadanie i lans. W sejmie nie ma fachowców, są tylko zawodowcy - twierdzi Internauta Adam. B.

- Każdy (politycy też) powinien przeczytać ze zrozumieniem zapisy Konstytucji RP mówiące o tym, kto sprawuje władzę w Polsce. Muszą zostać stworzone instrumenty, aby obywatel mógł rozliczyć swojego przedstawiciela oddelegowanego do rządzenia krajem - pisze Internauta Andrzej L.

WP

- Nie ważne jak prawdziwy mężczyzna zaczyna czy jak kończy, ważne, że prawdziwy mężczyzna dotrzymuje danego słowa. Dlatego szanowni panowie, zamiast szastać na lewo i prawo moimi ciężko zarobionymi pieniędzmi, zaciśnijcie pasa, a za oszczędności kupcie sobie bilet i jedźcie tam gdzie tak bardzo pragniecie. A My, Naród bez was naprawdę damy sobie radę, może wreszcie mój kraj będzie miał prawdziwego gospodarza i patriotę - pisze Internauta Henryk K.

Jak poradzić sobie z politykami ignorującymi wolę obywateli? Według 9% osób, parlamentarzyści i urzędnicy zasługują na to, aby zmniejszyć ich liczbę i ograniczyć wynagrodzenia.

Chcemy odzyskać wpływ na politykę

Internauci wykazali się również kreatywnością i zaproponowali wiele rozwiązań, dzięki którym można zmienić cały system zarządzania państwem. Swoje propozycje rozwiązań systemowych zaproponowało aż 11% dyskutujących. Internauci chcieliby przede wszystkim, aby społeczeństwo odzyskało wpływ na działania państwa. - Wprowadźmy w Polsce demokrację, bo chyba nikt normalny nie wierzy, że mamy ją teraz - postuluje Internauta Hubert D. Według Internauty Zbigniewa B., prawdziwa demokracja bezpośrednia powinna być zorganizowana na wzór ateński, dzięki wykorzystaniu internetu. Po zmianie systemowej, Polska powinna być: - Wolna od lobbingu wielkich korporacji, oszustwa, korupcji i rozbudowanej biurokracji - twierdzi Internautka Irena K.

WP

Poza zmianą ordynacji wyborczej, dyskutujący chcieliby również przejrzystości decyzji podejmowanych przez rząd oraz referendów na temat wszystkich ważnych dla Polski spraw - takiego zdania jest Internautka Grażyna B. Podobny postulat wysuwa również Internautka Edyta H. - W proponowanym przez p. Kaczyńskiego referendum, oprócz pytania odnośnie ACTA, powinny być dołączone również inne kwestie: o wiek emerytalny, o zniesienie przywilejów dla posiadających je grup zawodowych (również polityków), o nowy system przeprowadzania wyborów (startować mogłyby wyłącznie osoby z odpowiednim wykształceniem), okręgi jednomandatowe, a co za tym idzie zmniejszenie liczby posłów, zniesienie dotacji z budżetu państwa dla partii, zniesienie zwrotu wydatków poniesionych przez partie na kampanie wyborcze i wiele innych - proponuje Internautka Edyta H.

Wolność we wszystkich sferach życia

Nieskrępowana wolność słowa, szczególnie w internecie oraz tolerancja dla różnych punktów widzenia - zarówno dla prawicy, jak i lewicy, bez ośmieszania cudzych poglądów - tak wyobrażają sobie internauci większą wolność, która w ich opinii jest w tej chwili zagrożona. Więcej wolności internauci chcieliby również w sferze gospodarczej i obyczajowej. - Każdy człowiek ma prawo do wolności, którą powoli nam państwo odbiera - twierdzi Internautka Sandra Ż.

- Pozwólmy ludziom samym podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Koniec z obowiązkowym ZUS, ubezpieczeniem zdrowotnym, finansowaniem administracji i religii. Dajmy ludziom wolność, proste, zrozumiałe i krótkie prawo, które nie broni człowieka przed samym sobą - domaga się Internauta Wiktor G.

WP

- Każda interwencja państwa w życie obywateli to już komunizm! Ludzie sami dadzą sobie radę, wystarczy im nie przeszkadzać - deklaruje Internauta Paweł M.

Godna praca i wynagrodzenie

Dla 24% dyskutujących, o nowej, lepszej Polsce będziemy mogli mówić, gdy poprawią się warunki życia dla zwykłych obywateli. Nie ma jednak zgody co do tego, w jaki sposób tę poprawę uzyskać. 14% chciałoby więcej miejsc pracy oraz lepsze wynagrodzenie, które pozwoliłoby na godne życie. 4% dyskutujących postuluje zwiększenie wydatków socjalnych, politykę opartą na solidarności społecznej oraz lepszą politykę prorodzinną. Dla 6% najważniejsze są niższe podatki, szczególnie obniżka akcyzy na paliwa oraz podatku VAT na podstawowe produkty, a także likwidacja przywilejów podatkowych dla różnych grup społecznych, m.in. dla duchownych.

- Jaka jest teraz Polska? Cywilizowane Auschwitz - tak, jeden wielki obóz koncentracyjny, gdzie mordują i będą mordować finansowo. Powoli, ale do skutku. Moim zdaniem motto rządu to: "odbierzemy ci wszystkie oszczędności". Tylko elita się liczy, na najbiedniejszych się zarabia - pisze Internauta Łukasz P.

WP

- Moja wymarzona Polska to taka, w której każdy ma równe szanse, taka w której każdy Polak będzie się czuł bezpiecznie, taka w której będzie doceniony, w której będzie miał pracę i własne mieszkanie. A przede wszystkim Polska powinna być wolna i niezależna od nikogo! - deklaruje Internauta Dariusz Z.

Swój pomysł ma też Internauta Bukaj O. - Podatek PIT - 12% dla wszystkich, akcyza na paliwo i alkohol - 20%, akcyza na papierosy- 30%. Żadnych składek zdrowotnych i emerytalnych, każdy sam wybiera fundusz emerytalny i ośrodek zdrowia. Dynastyczny król, odpowiedzialny przed parlamentem złożonym ze 100 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych z okręgów jednomandatowych - pisze Internauta Bukaj O.

Długo oczekiwane reformy

Mniej liczni Internauci domagają się również reform systemu ochrony zdrowia, edukacji, emerytalnego oraz wymiaru sprawiedliwości. Dyskutujący nie są jednak zgodni, jak powinny wyglądać zmiany w tych systemach. Według części dyskutujących, ZUS powinien zostać zlikwidowany lub sprywatyzowany, inni chcieliby skrócenia wieku emerytalnego i likwidacji przywilejów różnych grup zawodowych. Zaskakująca zgodność panuje za to w odniesieniu do systemu sprawiedliwości.

- Nowa lepsza Polska powinna uwolnić się od złodziei w białych kołnierzykach i uzdrowić wymiar sprawiedliwości, by z niewinnych ludzi nie robiono złodziei, a złodziejom należycie wymierzać kary. Piszę tak, bo zostałem okradziony w imię prawa i pod płaszczykiem prawa. Byłem również oczywiście niesłusznie osadzony, spędziłem w areszcie śledczym 380 dni. Gdy mnie osadzano w areszcie, byłem właścicielem zakładu produkcyjnego o wartości ponad 39 mln zł, a gdy mnie uniewinniono i wypuszczono na wolność, zakład był masą upadłości sprzedaną za 716 tys. zł. Co z tego, że zostałem uniewinniony, kiedy teraz nikt nie chce mi zwrócić, ani zakładu, ani pieniędzy - twierdzi Internauta podpisujący się jako Poszkodowany i okradziony Polak.

- Gdybym tę kasę, która trafia do ZUS (tj. na emeryturę i służbę zdrowia) płacił do prywatnych instytucji, to leczyłbym się nie dość, że taniej, to szybciej i lepiej. A i emeryturę miałbym dużo wyższą. Sam wiem najlepiej jak inwestować własną kasę - twierdzi Internauta Piotr P.

"Uśmiechajcie się!"

Dla 3% dyskutujących Polska będzie lepsza, jeśli będziemy dla siebie bardziej życzliwi, tolerancyjni, będziemy częściej się uśmiechać i zakończymy spory wszystkich ze wszystkimi. - Ludzie, uśmiechajcie się do siebie częściej, będzie miło - zachęca Internautka Anna B.

- Potrzeba więcej solidarności wśród Polaków i więcej wzajemnego zrozumienia. A nie, że jak dana grupa społeczna protestuje, to innej się to nie podoba. Bo patrzy tylko na swoje cztery litery, żeby tylko jej było dobrze. Bo co ją inni obchodzą. Tak podzieleni i egoistyczni nigdy do niczego nie dojdziemy. A politycy (w szczególności rządzący) właśnie z tego korzystają. Stosują i to niestety skutecznie, dobrze znaną już w starożytności metodę: dziel i rządź. I na tym powinna polegać ta rewolucja w naszym myśleniu. Jeszcze raz powtarzam: więcej wzajemnego zrozumienia i solidarności. W jedności siła - deklaruje Internautka Monika K.

Dyskutujący wykazali się bardzo dużą kreatywnością, dlatego wszystkie pomysły dotyczyły kilkudziesięciu różnych dziedzin życia. Jak twierdzą internauci, po spełnieniu ich postulatów, zmiany w tych sferach pozwoliłyby stworzyć nową lepszą Polskę. Dla mniej niż 1% osób najważniejsze jest, aby Polacy mogli czuć dumę z własnego państwa i narodu oraz aby Polska ukarała komunistycznych zbrodniarzy i prowadziła lepszą politykę historyczną. Dla części dyskutujących, Polska byłaby lepsza po zalegalizowaniu marihuany. Internauci chcieliby też lepszych dróg, skutecznej walki z korupcją i dbania o środowisko naturalne, a także mniej manipulacji w mediach. W pojedynczych postulatach domagano się m.in. również zmiany pokoleniowej we wszystkich sferach życia, prawdy o Smoleńsku, legalizacji aborcji i aby Polacy nauczyli się samodzielnego krytycznego myślenia.

- Chcemy wolnych mediów, które będą bezstronnie opisywać informacje z Polski i ze świata. Tak, aby każdy obywatel mógł się dowiedzieć, bez zbędnych manipulacyjnych komentarzy, co tak naprawdę się wydarzyło, aby każdy mógł wyrobić sobie własną opinię. Rzetelnie, jasno, przejrzyście, bez zabarwiania - tak, jak miało to miejsce w mediach, kiedy robiono z Anonimowych "hakerów, których należy się obawiać" - pisze Internauta Sebastian N.

W odpowiedzi na ostatni postulat, zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach pod tym artykułem. Co należałoby zmienić w nowej, lepszej Polsce?

Polub WP Wiadomości
WP
WP