Trwa ładowanie...
died51g

Wojewoda krytykuje decyzję radnych Poznania. "To element realizacji polityki ogólnopolskiej przez partie opozycyjne i przeniesienie sporu politycznego na poziom samorządowy"

• We wtorek poznańscy radni przyjęli stanowisko, w którym zadeklarowali, że rada miasta, prezydent i wszyscy urzędnicy mają stosować się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego nawet, jeśli nie zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw
• Na to stanowisko zareagował wojewoda wielkopolski, który wydał w tej sprawie oświadczenie
• Zwrócił się w nim z apelem do radnych o to, aby nie wprowadzali zamętu prawnego
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Wojewoda krytykuje decyzję radnych Poznania. "To element realizacji polityki ogólnopolskiej przez partie opozycyjne i przeniesienie sporu politycznego na poziom samorządowy"
(WP, Fot: Zenon Kubiak)
died51g

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie są uznawane przez rząd i nie publikuje się ich w Dzienniku Ustaw, ale z drugiej strony ich uznawanie zaleca Krajowa Rada Sądownicza, a także Sąd Najwyższy, a niektóre samorządy przyjmują stanowiska, w których deklarują, według którego porządku prawnego będą pracować.

Radni Łodzi i Warszawy przyjęli stanowiska, w których zapowiedzieli stosowanie się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego niezależnie od tego, czy zostały one opublikowane czy nie. We wtorek, 26 kwietnia, podobne stanowisko przyjęli także radni Poznania.

"Rada Miasta Stołecznego Poznania zwraca się do Prezydenta Miasta Stołecznego Poznania, aby w działalności Urzędu Miasta Poznania oraz innych miejskich jednostek organizacyjnych, w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych, uwzględniane były wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, również te, które nie zostaną ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski" - czytamy w przyjętym stanowisku.

died51g

Za przyjęciem stanowiska głosowało 21 radnych PO i Zjednoczonej Lewicy, przeciw było 12 radnych PiS, a trzej radni Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego nie wzięli udziału w głosowaniu.

Na decyzję radnych natychmiast zareagował wojewoda wielkopolski. Zbigniew Hoffmann wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym krytycznie odniósł się do stanowiska rady miasta.

"W związku z podjęciem przez Radę Miasta Poznania w dniu 26 kwietnia 2016 r. "Stanowiska w sprawie stosowania się władz Miasta Stołecznego Poznania do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego", Wojewoda Wielkopolski - jako organ sprawujący nadzór nad legalnością działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wskazuje, że zadaniem jednostek samorządu terytorialnego jest realizacja zadań powierzonych tym jednostkom i działanie dla dobra społeczności lokalnej" - czytamy w oświadczeniu. - "Dlatego z dezaprobatą przyjął zaangażowanie Rady Miasta Poznania w kwestie, które nie leżą w jej kompetencjach i traktuje przyjęcie ww. Stanowiska jako element realizacji polityki ogólnopolskiej przez partie opozycyjne i przeniesienie sporu politycznego na poziom samorządowy. Takie działania nie służą z pewnością rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.

Mając na uwadze powyższe, Wojewoda Wielkopolski zwraca się do Rady Miasta Poznania o niepodejmowanie działań, których celem jest wprowadzanie zamętu w obszarze stanowienia i stosowania prawa poprzez nawoływanie do respektowania stanowisk Trybunału Konstytucyjnego, które nie weszły do porządku prawnego. Wojewoda podkreśla, że jego obowiązkiem, jako organu nadzoru, jest reagowanie na wszelkie działania niezgodne z prawem, a także eliminowanie z obrotu prawnego aktów, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i w tym zakresie będzie korzystał z przysługujących mu uprawnień".

Czytaj więcej informacji z Twojego regionu.

Byłeś świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia? .

died51g

Podziel się opinią

Share

died51g

died51g
Więcej tematów