Trwa ładowanie...
d1c15fx

Szóstoklasiści piszą sprawdzian

Ponad 350 tys. szóstoklasistów w całej Polsce przystąpiło w środę do pisemnego sprawdzianu. Są pierwszym rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nowa podstawą programową i będzie pisać sprawdzian w nowej formule.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Szóstoklasiści piszą sprawdzian
(WP.PL, Fot: Łukasz Szełemej)
d1c15fx

Jak powiedział w środę przed rozpoczęciem sprawdzianu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do CKE nie dotarły informacje, że w którejś ze szkół mogą być problemy z przeprowadzeniem egzaminu.

Pytany, czy wpływ na przebieg sprawdzianu mogą mieć wichury, które przechodzą nad Polską i ewentualne braki prądu w szkołach, odpowiedział, że okręgowe komisje egzaminacyjne informują dyrektorów co w takiej sytuacji zrobić. Związane jest to z tym, że część zadań sprawdzających znajomość języka obcego u uczniów to zadania wykorzystujące nagrania, które są odtwarzane podczas sprawdzianu.

- Gdy dyrektor zgłasza taki problem, informowany jest o możliwości zakupu baterii do odtwarzaczy CD oraz o możliwości zorganizowania sprawdzianu w drugim terminie - w czerwcu - wyjaśnił Smolik. Poinformował także, że wszystkie arkusze sprawdzianu są już w szkołach; dostarczone zostały do nich we wtorek.

d1c15fx

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu oceniania uczniów, sprawdzian w nowej formule składa się z dwóch części.

Pierwsza z nich sprawdza wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Uczeń ma do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (sam udziela odpowiedzi).

Pierwsza część sprawdzianu rozpoczęła się po godz. 9, potrwa 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu np. dyslektyków, ta część potrwa 120 minut.

Po przerwie, o godz. 11.45, rozpocznie się druga część sprawdzianu - test z języka obcego. Szóstoklasiści, którzy przystąpią w środę do sprawdzianu, są pierwszym rocznikiem, w którym wszyscy uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części sprawdzianu wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Potrwa ona 45 minut, w przypadku dyslektyków - 70 minut.

d1c15fx

Arkusze sprawdzianu CKE ma opublikować jeszcze w środę na swojej stronie internetowej oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie może przystąpić do sprawdzianu w środę, będzie go pisać w drugim terminie - 1 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.

Uczniowie, którzy w ogóle nie przystąpią do sprawdzianu w tym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i zgłosić się na egzamin za rok.

Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego, w przypadku wyboru innej szkoły wynik może zdecydować czy będzie się on uczył w wybranej szkole.

d1c15fx

Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 29 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego - 26 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia w wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej. Ma to umożliwić porównywanie wyników uzyskanych przez uczniów z danych przedmiotów na wszystkich etapach edukacji.

Do tej pory sprawdzian dla szóstoklasistów nie był dzielony na części. Miał charakter ponadprzedmiotowy, sprawdzał opanowanie przez ucznia umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Trwał 60 minut. Wyniki ucznia ze sprawdzianu wyrażone były w punktach, osobno dla każdej z tych umiejętności.

d1c15fx

Podziel się opinią

Share
d1c15fx
d1c15fx