Trwa ładowanie...
d2lbd96

Matura 2016. Mamy arkusze z języka polskiego

• Do matury podchodzi 283 tys. uczniów • Egzamin podstawowy z jęz. polskiego jest obowiązkowy • "Lalka", "Dziady", wiersz Herberta - to tegoroczne tematy
Share
d2lbd96

Około południa zakończył się egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym - obowiązkowym dla wszystkich abiturientów. Rozpoczął się po godzinie 9.00, trwał 170 minut. - Przebiegał spokojnie, nie było zgłoszeń o zakłóceniu procedur - poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

CKE ujawniła po południu arkusze egzaminacyjne z języka polskiego na poziomie podstawowym. Wcześniej tematy podali maturzyści z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie.

d2lbd96

Tematami były: odpowiedź na pytanie "Czy warto kochać, mimo że miłość wiąże się z cierpieniem" na podstawie IV części "Dziadów" Adama Mickiewicza oraz interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta "Dałem słowo". Maturzyści mieli też za zadanie odnieść się do tekstów odwołujących się do "Lalki" Bolesława Prusa.

Jeden z tematów dotyczył m.in. języka pisanego używanego w internecie. Zdający otrzymali dwa teksty, które zawierały opinie na temat zmian zachodzących w języku pisanym używanym w internecie. Trzeba było m.in. wskazać na czym polega w danej sytuacji niepoprawność stylu i pisowni.

Abiturienci ze wcześniejszych roczników, którzy uczyli się zgodnie ze starą podstawą programową kształcenia ogólnego, mieli inne arkusze maturalne.

Oni także musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów do wyboru. Pierwszy z nich brzmiał: "Jaką rolę w życiu człowieka mogą odgrywać sny? Analizując wiersze 'Do snu' Jana Kochanowskiego i 'Pochwała snów' Wisławy Szymborskiej, zwróć uwagę na przedstawione w nich oczekiwania i emocje związane z marzeniami sennymi". Oba wiersze przytoczone były w arkuszu.

d2lbd96

Drugi z tematów brzmiał: "Na podstawie analizy podanych fragmentów 'Granicy' Zofii Nałkowskiej scharakteryzuj postawę moralną Zenona Ziembiewicza. Oceń postępowanie bohatera, wykorzystując znajomość całego utworu". W pierwszym z cytowanych fragmentów Zenon dowiaduje się z listu od Karola o śmierci Adeli. W drugim fragmencie Zenon przyznaje się Elżbiecie do romansu z Justyną.

Maturzyści musieli także rozwiązać 13 zadań odnoszących się do cytowanego w arkuszu tekstu "Pochwała milczenia" fragmentu książki Walerego Pisarka pt. "Słowa między ludźmi".

Poziom rozszerzony - tylko dla chętnych

Po południu przeprowadzony został egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym; pisali go tylko chętni.

d2lbd96

Maturzyści, którzy zdawali egzamin według nowych zasad musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów do wyboru. Pierwszy z nich brzmiał: "Określ, jaki problem podejmuje Jan Parandowski w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów kultury". Towarzyszył mu fragment rozdziału "Tworzywo literackie" z "Alchemii słowa". Drugi temat brzmiał: "Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów". Chodziło o cytowane w arkuszu fragmenty opowiadania "Genialna epoka" Brunona Schulza i powieści Tadeusza Konwickiego "Bohiń".

Zdający według starych zadań również musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów do wyboru. Pierwszy z nich brzmiał: "Na podstawie analizy fragmentu 'Sklepów cynamonowych' Brunona Schulza wyjaśnij, w jaki sposób bohater postrzega rzeczywistość. Zwróć uwagę na językowy kształt tekstu", a drugi: "Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej wierszy Zbigniewa Herberta 'Mój ojciec' i Tadeusza Nowaka 'Jak się przed tobą wytłumaczę'. Zwróć uwagę na kreacje podmiotu mówiącego, sposoby przedstawienia postaci ojca i relacji między synem a ojcem". W arkuszu cytowany był zarówno fragment prozy Schulza, jak i oba wiersze.

Obstawiali "Pana Tadeusza"

Przed egzaminem, w rozmowie z reporterem Polskiego Radia, uczniowie obstawiali tematy z "Pana Tadeusza", którego dawno nie było na maturach, lub z lektur Henryka Sienkiewicza, w związku z przypadającym rokiem, poświęconym temu pisarzowi. Niektórzy spodziewali się tematów związanych z ojczyzną i bohaterską postawą Polaków.

d2lbd96

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym pisany jest obowiązkowo przez wszystkich maturzystów. Chętni mogą pisać także egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie obowiązkowo muszą zdać trzy egzaminy na poziomie podstawowym. Chodzi o język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Dodatkowo każdy maturzysta musi podejść do wybranego przez siebie pisemnego egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

46 procent maturzystów będzie zdawać tylko jeden dodatkowy przedmiot. 30 procent zdecydowało się na dwa egzaminy dodatkowe, a 20 procent - na trzy.

Najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym na poziomie rozszerzonym jest język angielski. Wybrało go 52 procent zdających. 31 procent zdecydowało się na geografię, 29 procent - na matematykę.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 5 lipca.

d2lbd96

Podziel się opinią

Share
d2lbd96
d2lbd96
Więcej tematów