Trwa ładowanie...
d25gprt

Matura 2015. Trwa pisemny egzamin z matematyki

Około 310 tys. maturzystów przystąpiło do obowiązkowego dla wszystkich abiturientów pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu część maturzystów zdawać będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. - Wszystko przebiega spokojnie, zgodnie z procedurami - zapewnił przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.
Share
Matura 2015. Trwa pisemny egzamin z matematyki
Źródło: PAP, Fot: Bartłomiej Zborowski
d25gprt

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się w piątek.

Maturzyści - tegoroczni absolwenci z liceów ogólnokształcących - muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić do pięciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym, w tym matematyka.

Najczęściej wybieranym przez licealistów przedmiotem na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski - zdawać chce go 48 proc. zdających. Na drugim miejscu znalazła się właśnie matematyka; chęć zdawania egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 26,5 proc. maturzystów z liceów.

d25gprt

Z kolei maturzyści - tegoroczni absolwenci z techników - mogą, ale nie muszą, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie mogą przystąpić do sześciu takich egzaminów. W technikach chęć zdawania matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 6,5 tys. abiturientów.

Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym 180 minut.

Abiturienci - niezależnie od typu szkoły - muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

d25gprt

Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 22 maja, egzaminów ustnych - do 29 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie między 1 a 17 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służyć ma tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 25 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-28 sierpnia.

d25gprt

Podziel się opinią

Share
d25gprt
d25gprt
Więcej tematów