Trwa ładowanie...

Cała prawda o Donaldzie Tusku

Premier Donald Tusk jest sympatyczny, przystojny i inteligentny, ale dużo mówi, a mało robi; na jego słowach nie można polegać - taki obraz szefa rządu wyłania się z badania "Portret Donalda Tuska po trzech latach sprawowania urzędu" zrealizowanego przez CBOS.

Share
Cała prawda o Donaldzie Tusku
Źródło: AFP, Fot: FREDERICK FLORIN
d16ir5f

Obraz premiera skonstruowany został na podstawie zestawu 17 par przeciwstawnych stwierdzeń, opisujących jego cechy fizyczne, walory intelektualne, cechy temperamentu, umiejętności komunikacyjne i perswazyjne oraz zdolności przywódcze. Zadaniem respondentów było wskazanie tych cech, które według nich najlepiej charakteryzują Donalda Tuska.

Według 65% respondentów premier jest sympatyczny (23% ma przeciwne zdanie); 62% badanych uważa go za inteligentnego (zdaniem 29% Tusk nie wyróżnia się inteligencją); 61% stwierdziło, że jest on przystojny (20% uważa, że szef rządu ma złą prezencję) oraz energiczny i dynamiczny (uważa tak 61%; według 28% jest zbyt powolny).

d16ir5f

Już nie tak wyraźnie, ale nadal z pozytywną przewagą - według ankietowanych - premier potrafi przekonać do swoich racji (49% za; 33% przeciw), potrafi dobrze współpracować z ludźmi (48% do 26%), jest pracowity (47% do 24%), a także kompetentny (uważa tak 45%, natomiast za niekompetentnego uważa go 33% respondentów).

Obok tych pozytywów ankietowani widzą w premierze również negatywne cechy: 60% z nich jest zdania, że premier mówi niejasno i unika konkretów (dla 30% mówi jasno w sposób odpowiedzialny); dla 65% badanych na słowach szefa rządu nie można polegać, bo dużo mówi, a mało robi (17% jest zdania, że jeśli Tusk coś obiecuje, będzie do tego dążył).

Według 55% badanych Tusk dba przede wszystkim o interesy swojej partii (26% uważa, że chodzi mu przede wszystkim o dobro kraju); 53% respondentów oceniło, że nie potrafi dokończyć tego, co zaczął "wszystko mu się rozłazi w rękach" (28% jest zdania, że jest konsekwentny i stanowczy w realizacji swoich celów).

Większość ankietowanych stwierdziła, że premier bardziej niż o dobro kraju dba o własny wizerunek i karierę polityczną (52%); natomiast 30% uważa, że swoją funkcję traktuje jako służbę krajowi.

d16ir5f

Niemal połowa badanych (49%) ocenia, że: szefa rządu nie obchodzi los zwykłych ludzi (30% uważa, że jest przeciwnie), uchyla się on od rozwiązywania najważniejszych problemów i boi się trudnych decyzji (33% jest zdania, że Tusk umie stawić czoło najważniejszym problemom) oraz nie panuje nad tym, co robią poszczególni ministrowie (inaczej uważa 28% badanych).

Dla 45% ankietowanych premier jest niezdecydowany i zbyt łatwo zmienia zdanie (przeciwną opinię ma 37% ankietowanych).

Jak podkreśla CBOS, pogorszenie się opinii o premierze możemy zaobserwować we wszystkich wymiarach charakterystyki. Obecnie w dużo gorszym świetle jawią się badanym przede wszystkim motywy przypisywane politycznej działalności premiera.

O połowę mniej osób niż w 2008 roku uważa, że w swych działaniach Donald Tusk kieruje się przede wszystkim interesem państwa (spadek z 52% do 26%), a znacznie więcej sądzi, że jego działania i decyzje są podyktowane wyłącznie interesami politycznymi rządzącej partii (wzrost z 32% do 55%).

d16ir5f

Odwróciły się także proporcje ocen, jeśli chodzi o przypisywany premierowi stosunek do sprawowanej funkcji. Obecnie ponad połowa badanych uważa, że Donald Tusk piastując urząd premiera, ma na względzie przede wszystkim własny wizerunek i karierę polityczną (wzrost wskazań z 33% do 52%), a tylko niespełna jedna trzecia jest zdania, że powierzoną funkcję traktuje przede wszystkim jako służbę krajowi (spadek z 52% do 30%).

Badanie przeprowadzono w dniach 2-8 czerwca 2011 roku na liczącej 1164 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

d16ir5f

Podziel się opinią

Share
d16ir5f
d16ir5f
Więcej tematów