więcej

Autorka książki o Żołnierzach Wyklętych: przeżyli niewyobrażalne piekło.

Agnieszka Niesłuchowska

Logo dostawcy  wp.pl |  dodane 2013-03-01 (09:35) 1 rok 7 miesięcy 24 dni 6 godzin i 58 minut temu
drukuj
Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa
Niestety, przez pierwsze lata wolnej Polski nie było żadnej woli politycznej, nawet ze strony ludzi z dawnej „Solidarności”, by zająć się tym tematem

Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa

Choć dwa lata temu ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wiedza o walczących o wolną Polskę z Sowietami jest nadal mało powszechna. - Przez cały okres PRL komuniści robili wszystko, by pamięć o tych żołnierzach nie tylko wymazać z narodowej świadomości, ale jeszcze ich upodlić, stworzyć ich „czarną legendę”. Dlatego mówimy, że zostali przez komunistów wyklęci i skazani na zapomnienie - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską dr Joanna Wieliczka-Szarkowa, historyk, autorka książki "Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie".

Agnieszka Niesłuchowska: Tuż przed obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ukazała się pani książka o najwybitniejszych dowódcach antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej. Polacy są głodni wiedzy o Polsce lat 40., 50., i walczących o jej suwerenność rodakach?

Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa: Zdecydowanie tak. Choć do świadomości Polaków przebijają się takie postaci jak rtm. Witold Pilecki „Witold”, bohater obozu w Auschwitz, gen. August Emil Fieldorf „Nil”, dowódca Kedywu Armii Krajowej czy sanitariuszka Danuta Siedzikówna „Inka”, wciąż wiedza o wielu walczących o wolną Polskę z Sowietami jest mało powszechna.

Dlaczego przyjęło się określenie żołnierze „wyklęci” a nie „niezłomni”?

- To, że byli niezłomni jest bezsporne, bezdyskusyjne. Najistotniejsze jest jednak to, że przez cały okres PRL komuniści robili wszystko, by pamięć o tych żołnierzach nie tylko wymazać z narodowej świadomości, ale jeszcze ich upodlić, stworzyć ich „czarną legendę”. Dlatego mówimy, że zostali przez komunistów wyklęci i skazani na zapomnienie. Natomiast sami komuniści nie nazwali ich wyklętymi. Tę nazwę wymyśliła Liga Republikańska, która zajęła się przywracaniem pamięci o żołnierzach niepodległościowego podziemia i na początku lat 90. zorganizowała wystawę pt. „Żołnierze Wyklęci”. Na jej podstawie Piotr Czajkowski nagrał pieśń. Kilka lat później wydano książkę Jerzego Ślaskiego, jednego z wyklętych, pt. „Żołnierze Wyklęci”, powstał też album Adama Borowskiego o takim tytule. Od tego czasu pojęcie weszło do obiegu. Taką terminologię przyjął IPN, który odegrał decydującą rolę w przywróceniu ich do narodowej pamięci. Kropką nad „i” było ustawowe wprowadzenie określenia do nazwy święta narodowego.

Święto ustanowiono dopiero dwa lata temu. Można odnieść wrażenie, że wcześniejsze ekipy rządzące w wolnej Polsce nie robiły wiele, by wspierać działania historyków i środowisk kombatanckich.

- To prawda. Niestety, przez pierwsze lata wolnej Polski nie było żadnej woli politycznej, nawet ze strony ludzi z dawnej „Solidarności”, by zająć się tym tematem.

Z czego to wynikało?

- Wielu z polityków sprawujących władzę po 1989 roku było uwikłanych w PRL, nie odcięło się od tradycji komunistycznej. Niektórzy byli zaangażowani w budowę tego systemu, robili kariery, pisali książki, wiersze w tym czasie, gdy Żołnierze Wyklęci byli mordowani i siedzieli w więzieniach.
Wszystko zmieniło się po powstaniu IPN, gdy kierownictwo objął Janusz Kurtyka. Osobiście zajmował się badaniami nad Wyklętymi i podjął starania, by ustanowić 1 marca świętem żołnierzy Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa
Wszystko zmieniło się po powstaniu IPN, gdy kierownictwo objął Janusz Kurtyka. Osobiście zajmował się badaniami nad Wyklętymi i podjął starania, by ustanowić 1 marca świętem żołnierzy. Dzięki wsparciu Lecha Kaczyńskiego, udało się po latach urzeczywistnić tę inicjatywę.

Dlaczego jednak wcześniej, gdy rządziła AWS, nie udało się nic zrobić?

- To trzeba było zrobić od razu po 1989 roku, przywrócić tradycję niepodległej Polski. Przeprowadzić dekomunizację, lustrację. Postkomuniści wrócili do władzy w 1993, a AWS rządził od 1997 roku i to za jego kadencji powstał IPN, ale pamiętajmy, że prezydentem w tym czasie był już Aleksander Kwaśniewski, który wygrał wybory pod hasłem „Wybierzmy przyszłość”. Taki był klimat tamtych lat.

Dlaczego do dziś, o czym przekonuje wielu historyków, próbuje się umniejszyć rolę Wyklętych?

- Dopóki ktoś będzie przyjmował, że komunizm miał prawo istnieć, dopóty żołnierze będą niewygodnymi bohaterami, wyrzutem sumienia.
Dziś, kiedy wartości moralne uległy zrelatywizowaniu, trudno zrozumieć, że można być niezłomnym, odważnym, nie iść na żadne układy Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa
Dziś, kiedy wartości moralne uległy zrelatywizowaniu, trudno zrozumieć, że można być niezłomnym, odważnym, nie iść na żadne układy. To efekt wieloletniej, komunistycznej propagandy, która przez lata wpajała Polakom, że żołnierze walczący z komunistami byli najgorszymi bandytami. Niestety, podobne opinie wyrażali znani historycy, publicyści czy artyści. Wystarczy przytoczyć – przypomniane ostatnio w mediach – słowa Tadeusza Mazowieckiego, który, będąc młodym dziennikarzem twierdził, że Wyklętych powinno się zwalczać. Nie był przecież wyjątkiem, nie brakowało osób, które działalność opozycyjną zaczęły po marcu 1968 roku albo i później, a w latach 50. aktywnie działali w partii komunistycznej.

Popularny do dzisiaj autor przygód „Pana Samochodzika”, Zbigniew Nienacki, pisał oszczercze artykuły o jednym z bardziej znanych Wyklętych – Stanisławie Sojczyńskim „Warszycu”, pośmiertnie mianowanym przez Lecha Kaczyńskiego generałem brygady. Musimy skończyć z powtarzaniem tez komunistycznej propagandy. Ustawowo uznano, że ci Wyklęci przysłużyli się niepodległości Rzeczypospolitej.

Jak wyglądała współpraca Wyklętych z miejscową ludnością? Jak udawało im się przeżyć przez wiele miesięcy w lesie?

- Bez współpracy z miejscową ludnością oddziały partyzanckie nie przetrwałyby tak długo. Jeden ukrywający się potrzebował wsparcia wielu osób. Funkcjonowało całe zaplecze – wyżywienie, lekarstwa, siatka łączników i informatorów.
Ludzie, mimo narażania się na represje, wspierali partyzantów, uważali ich za swoich obrońców, bo likwidowali komunistycznych urzędników, rozbijali więzienia Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa
Ludzie, mimo narażania się na represje, wspierali partyzantów, uważali ich za swoich obrońców, bo likwidowali komunistycznych urzędników, rozbijali więzienia zwalniając więzionych m.in. w Kielcach, Radomiu, Radomsku, Krakowie, a nawet obóz NKWD w Rembertowie, rozbijali siedziby NKWD, UB, MO, a nawet toczyli walki z NKWD, UB, KBW (choćby pod Kuryłówką, Lasem Stockim, Miodusach Pokrzywnych) Dzięki akcjom ekspropriacyjnym - napadom na banki, sklepy spółdzielcze, pozyskiwali pieniądze na konieczne cele, jedzenie, ubrania, broń.

I stąd przekonanie, że w zbrojnym podziemiu był jednak margines, który napadał na ludzi, dokonywał przestępstw?

-
Czytałam wiele artykułów o rzekomym „bandyceniu” podziemia. Takie przypadki się zdarzały, ale były marginesem piętnowanym przez dowódców Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa
Czytałam wiele artykułów o rzekomym „bandyceniu” podziemia. Takie przypadki się zdarzały, ale były marginesem piętnowanym przez dowódców. W każdym środowisku znajdowali się zdrajcy, więc nie można tego uogólniać i sprowadzać do całego podziemia. Większość partyzantów zachowywała wojskową dyscyplinę, chodziła w mundurach, by wyglądać jak prawdziwe wojsko.

Do dziś pojawiają się wątpliwości, czy była to wojna domowa czy powstanie antykomunistyczne.

- Tę dyskusję skończono już w latach 90. Dzisiaj nikt już nie mówi o wojnie domowej, bo nią ta walka nie była. Rodzimi komuniści mieli nikłe poparcie społeczne i słabe zaplecze zbrojne, choćby podczas okupacji niemieckiej. Komunistyczna Armia Ludowa liczyła zaledwie kilka tysięcy ludzi, których niemałą część stanowił element kryminalny (doskonałą ilustracją tego zjawiska są prace dra Leszka Żebrowskiego) - przy trzystutysięcznej Armii Krajowej, stutysięcznych Narodowych Siłach Zbrojnych czy silnych, liczących 80. tys. Batalionach Chłopskich.
Bez wsparcia armii sowieckiej komuniści nie zdołaliby utworzyć, jak to zrobili, żadnego marionetkowego rządu. Byli tylko narzędziem i działali w służbie sowieckiego państwa – nowego okupanta Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa
Bez wsparcia armii sowieckiej komuniści nie zdołaliby utworzyć, jak to zrobili, żadnego marionetkowego rządu. Byli tylko narzędziem i działali w służbie sowieckiego państwa – nowego okupanta. Sam Stalin mówił, iż bez jego poparcia – bez sowieckiej armii, NKWD – rodzimi komuniści nigdy nie byliby w stanie zdobyć władzy. Byli bowiem obcym marginesem. Pamiętajmy, że w po wojnie istniał legalny Rząd Polski na uchodźctwie. A przeprowadzone w atmosferze terroru (zamordowano ponad 100 działaczy legalnego PSL-u), w styczniu 1947 roku „wybory”, zostały z pomocą sowieckich doradców sfałszowane. Podobnie jak wcześniejsze referendum. Dzisiaj wielu historyków, w tym dr Tomasz Łabuszewski z IPN, twierdzi, i podzielam ten pogląd, że mieliśmy do czynienia z antykomunistycznym powstaniem.

Niektórzy porównują powstanie antysowieckie do styczniowego z 1863 roku. Czy słusznie?

- Liczba osób, która uczestniczyła w obu powstaniach jest porównywalna, podobnie jak partyzancki charakter walki. Styczniowe trwało kilkanaście miesięcy, w sierpniu 1864 roku stracono członków Rządu Narodowego na czele z Trauguttem, ale – ostatniego dowódcę ks. Brzóskę stracono dopiero na wiosnę 1865 roku. Natomiast powstanie antykomunistyczne trwało dłużej – jego główne siły zostały rozbite do początku lat 50., potem pozostały bardzo nieliczne odziały. Natomiast ostatni partyzant antykomunistycznego podziemia Józef Franczak „Lalek” został zamordowany w październiku 1963 roku.

Wiadomo, że po II wojnie światowej w antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej uczestniczyło prawie 200 tys. Polaków, sukcesywnie jednak liczba Wyklętych malała. Jak wyglądał ten proces?

- Ocenia się, że przez wszystkie antykomunistyczne, niepodległościowe organizacje i grupy przewinęło 120-180 tys. osób, z czego w oddziałach partyzanckich w 1945 było 13-17 tysięcy. Na mocy kolejnych oszukańczych amnestii i sowieckich represji liczba partyzantów sukcesywnie malała. Jedni, omamieni wizją powrotu z lasu do normalnego życia sami się ujawniali, innych wydali krewni lub znajomi lub zostali wytropieni w wyniku działań Urzędu Bezpieczeństwa. W 1947 roku, po ogłoszeniu amnestii, pozostało już niespełna 2 tys. partyzantów, a na początku lat 50. zaledwie 250-400 walczących.
Ostatnie oddziały partyzanckie rozbito praktycznie w 1953 roku, a po amnestii z 1956 r. „uporano” się z niewygodnymi dla władz bohaterami ostatecznie Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa
Ostatnie oddziały partyzanckie rozbito praktycznie w 1953 roku, a po amnestii z 1956 r. „uporano” się z niewygodnymi dla władz bohaterami ostatecznie. Łącznie, w latach 40. i 50. sądy skazały na śmierć ponad 8 tys. osób, z czego połowa wyroków została wykonanych. Ok. 200 tys. Polaków trafiło do więzień i obozów. Wciąż nie wiemy dokładnie, ilu osadzonych zginęło na skutek chorób, złych warunków panujących w więzieniu.


Bądź na bieżąco z wiadomości.wp.pl

oceń
tak 868 90.04%
nie 96 9.96%

Przeczytaj też

Wyklęci - nie mogli zwyciężyć i ocalić wizerunku

dodane 2014-03-01 (05:59) 7 miesięcy 24 dni 10 godzin i 34 minuty temu

IPN ogłosił 12 nazwisk ofiar komunizmu

dodane 2014-03-01 (00:58) 7 miesięcy 26 dni 15 godzin i 35 minut temu

Wandale zniszczyli tablicę obrażającą Żołnierzy Wyklętych w Limanowej

dodane 2014-02-18 (18:30) 8 miesięcy 6 dni 22 godziny i 3 minuty temu

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

dodane 2013-02-28 (15:06) 1 rok 7 miesięcy 27 dni 1 godzinę i 27 minut temu

Prezydent uhonorował Żołnierzy Wyklętych

aktualizacja 2013-02-28 (15:12) 1 rok 7 miesięcy 27 dni 1 godzinę i 21 minut temu

Arkadiusz Karbowiak: Żołnierzom Wyklętym należy się hołd i szacunek

dodane 2013-03-01 (06:15) 1 rok 7 miesięcy 24 dni 10 godzin i 18 minut temu

Zuzanna Kurtyka: to było upokarzające, nazwali mnie hieną cmentarną

dodane 2013-02-27 (20:10) 1 rok 7 miesięcy 27 dni 20 godzin i 23 minuty temu

W innych serwisach

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Byłeś świadkiem lub uczestnikiem ważnego zdarzenia? Poinformuj Internautów o tym, co dzieje się w Polsce, na świecie, w Twojej okolicy!

Wyślij nam zdjęcie, film lub artykuł! Najciekawsze opublikujemy!


Opinie (1719)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

11
19
~jam 2013-03-05 (15:59) 1 rok 7 miesięcy 20 dni i 34 minuty temu

dla mnie pozostaną bandytami i mordercami...niech na zawsze będą przeklęci ...

odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi

5
0
Antyryżalec 2014-03-06 (23:51) 7 miesięcy 18 dni 16 godzin i 42 minuty temu

Wspaniała książka !Pozdrawiam oby więcej !

odpowiedz

51
58
~antysolidarnościuch 2013-03-03 (23:34) 1 rok 7 miesięcy 21 dni 16 godzin i 59 minut temu

Chylę czoło przed Polskim Wielkim Patriotą i Wspaniałym Człowiekiem jakim jest Generał Wojciech Jaruzelski .

odpowiedz

pokaż 9 ukrytych odpowiedzi

3
3
~emeryt 2014-02-28 (23:14) 7 miesięcy 26 dni 17 godzin i 19 minut temu

zapraszam na Białostocczyznę, tu łaskawa Pani może znacząco zweryfikować swoje brednie i półprawdy. Bury, Huzar.Młot zostawili za sobą wiele łez, ich podwładni mordowali bez pardonu ludzi za to że chcieli normalnie żyć po 6 latach wojny. O tym kim byli ci których Pani tam wychwala, wskazuję śledztwo prowadzone przez białostocki iPN, kltóry stwierdził a konkluzji umorzenia że Bury i jego banda dokonała zbrodni ludobójstwa. Faktem jest że pomimo tego , przez patologicznych zakłamywaczy historii zostali uznani za tzw.bohaterów odznaczeni jakimiś blachami a rodziny otzrymały ogromne odszkodowania. Chore państwo i dlatego swoje dzieci , które skończyły bardzo dobre uczelnie tj. SGH i UMwB wyganiam za granicę.Nie chcę by żyły w permanentnym zakłamaniu

odpowiedz

10
10
~janusz 2013-03-05 (16:07) 1 rok 7 miesięcy 20 dni i 26 minut temu

jestem już starszym człowiekiem i dobrze pamiętam jak opowiadał mój ojciec i sąsiedzi o tych wyklętych, gdyż tak było naprawdę że byli to zwykli bandyci którzy gnębili i mordowali niewinną ludność, rabując zabierali resztki chleba dzieciom natomiast starszych katowano pod zarzutem chowania żywności. Ci bandyci gdyż nie można ich inaczej nazywać w swym postępowaniu byli o wiele wiele bardziej okrutni dla ludności cywilnej niż w czasie wojny Niemcy z SS czy Rosjanie z NKWD. Drodzy państwo przestańcie pisać głupoty i wybielać morderców, gdyż my jeszcze pamiętamy dobrze tamte czasy i nie róbcie wody z mózgu ludziom, a o swych wujciach napiszcie prawdę kim byli...

odpowiedz

14
8
~mark 2013-03-05 (08:13) 1 rok 7 miesięcy 20 dni 8 godzin i 20 minut temu

a kiedy pokaże się ofiary tych szlachetnych zołnierzy ich niepodleglosci

odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi

10
9
~Wolter 2013-03-06 (09:12) 1 rok 7 miesięcy 19 dni 7 godzin i 21 minut temu

Niestety otrzymałem w prezencie książkę tej niedouczonej Paniusi bijącej pianę. Totalny stek bzdur osoby nie znającej tematu! Zbyt wiele osób chodzi na tym świecie, którzy jeszcze pamiętają zbrodnie niektórych bandytów leśnych. Wstyd takie rzeczy pisać!

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

23
10
~1 2013-03-05 (18:57) 1 rok 7 miesięcy 19 dni 21 godzin i 36 minut temu

PROSZĘ O ODPOWIEDŹ: JAK TA ZGRAJA Z LASU CHCIAŁA POKONAĆ ARMIĘ CZERWONĄ, KTÓRA ZŁAMAŁA POTEGĘ III RZESZY POD MOSKWĄ, STALINGRADEM ,KURSKIEM I INNYCH KRWAWYCH BITWACH FRONTU WSCHODNIEGO? CHYBA NIE POPRZEZ ZABICIE SOŁTYSA, KTÓRY POPIERAŁ REFORMĘ ROLNĄ ?

odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi

23
11
wieldas 2013-03-04 (23:53) 1 rok 7 miesięcy 20 dni 16 godzin i 40 minut temu

To dlaczego po wkroczeniu wojsk sowieckich po mojego ojca przyszło od razu NKWD a potem był tropiony przez UB? Wcześniej na jego głowę wyznaczyło cenę gestapo a za bohaterstwo w walce z hitlerowcami był odznaczony londyńskim Krzyżem Walecznych. AK-owcom nie dano żadnych szans, tropiono ich i mordowano jak dzikie zwierzęta a zwłoki zakopywano w gnoju lub wrzucano w bagno. Jak się do tego ma kłamliwa propaganda komuchów?

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

14
9
~bogdan315 2013-03-05 (18:05) 1 rok 7 miesięcy 19 dni 22 godziny i 28 minut temu

To jaki pomysł mieli Ci patrioci w 1945 roku, gdy zaczęła się zimna wojna, a świat stanął na krawędzi wojny atomowej, czego chcieli? Sprowadzenia z Londynu cwaniaków z rządu, który w pierwszych dniach września 1939 zapakował rodziny i kosztowności i dał nogę, zostawiając na łasce losu, miotających się żołnierzy i kilku dowódców. A wiecie ile to mostów wysadziła Armia Krajowa? Dokładnie zero, bo nie chciała przerwać transportów niemieckich na wschód! A powstanie warszawskie? ilu brało udział AKowców? Kilkuset, reszta to harcerze i inne organizacje, a przede wszystkim ludność cywilna. Mogli poczekać kilka tygodni, bo ruscy byli już pod Wołominem, ale chciało się panom władzy i wydali całe miasto na stracenie. Mam dosyć tych patriotów, psychopatów -teraz znowu ich pełno, Jaruś wie na kogo może liczyć.

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

4
7
~Wieliczka 2013-04-01 (01:26) 1 rok 6 miesięcy 23 dni 15 godzin i 7 minut temu

A czy ta baba również w tej swojej knidze zgodnej z wrogą Polakom IPNowską propagandą, zdołała też wyliczyć ile kobiet zgwałcił i zamordował tzw ichni i kaczy bohater Ogień? Ile wsi ten s.....n spalił i zamordował ludzi? - kobiet nawet w ciąży, dzieci? - ile domów spalił? Bagno i gnój propagandowy POPIS-owego ministerstwa informacji i propagandy wrogiej Polakom, już nie ma granic!!!! A kto nie wierzy w ww. zdanie niech zapyta Słowaków lub zwykłych Podhalan.

odpowiedz

3
0
~ja s PiS 2013-03-28 (13:39) 1 rok 6 miesięcy 27 dni 2 godziny i 54 minuty temu

no to trza by Lupaszkie i Ognia na WAWEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

odpowiedz

8
13
~emeryt 2013-03-15 (06:42) 1 rok 7 miesięcy 10 dni 9 godzin i 51 minut temu

jaki doktor takie wywody,bandyci z NSZ,NZW przeżyli piekło, a co przeżywały ich ofiary,mordowane,torturowane w imię jakichś bzdurnych racji po przeżyciu okropieństw II wojny światowej .Po wojnie ludzie chcieli żyć i nie ważne jaki tworzył się ustrój polityczny, ludzie pamiętali sanację i co ze sobą niosła dla mas,ludzie pamiiętali o postawach dowódców i przywódców i tylko zacietrzewienie frau doktor Wieliczki nie pozwala jej spojrzeć na tragiczne lata wojny domowej 1944-49 w sposób normalny i racjonalny.Łaskawa pani nie chce widzę przyjąć do wiadomości faktu,że towarzystwo z NSZ i NZW okradało z koni ,bydła, świń i innych rzeczy osoby biedne .I wszystko to działo się w imię walki z komuną.Tak działo się z rodziną mojej mamy/nikt nie należał do PPR,PZPR.PSL ale mimo to wielokrotnie w nocy tzw Polskie Wojsko przychodziło i łupiło dziadka i jegio rodzinę ze wszystkiego.I proszę mi nie wmawiać że tego nie było.MOja mama jeszcze żyjąca jest tego naocznym świadkiem.,Za swoje cierpienie nie ma żadnych przywilejów ,zaś rodziny bandytów spod znaku NSZ,NZW jak najbardziej!!!!!!

odpowiedz

74
57
~wyrocznia 2013-03-01 (18:36) 1 rok 7 miesięcy 23 dni 21 godzin i 57 minut temu

Do wszystkich wierzących w Palikota, PO, SLD i inne odpadki z "nocnej zmiany": uważacie się za postępowych i nowoczesnych, lecz w rzeczywistości jesteście niedouczonym, aroganckim produktem PRL i PRL bis. Nie macie ani pojęcia, ani kompetencji w zakresie implementacji współczesnych instytucji rozwoju społecznego i gospodarczego takich jak: ordoliberalizm, komunitaryzm, ekonomia szczęścia (happiness economics), ekonomia komunii (economy of communion), kapitał społeczny! Jako biurokraci, autokraci i technokraci nie jesteście w stanie działać według nowoczesnych form aktywności społecznej, takich jak przywództwo służebne (servant leadership), samoprzywództwo (self-leadership), przywództwo oddolne (grassroots leadership), upełnomocnianie (empowerment)!

odpowiedz

pokaż 27 ukrytych odpowiedzi

7
6
~alek 2013-03-10 (18:13) 1 rok 7 miesięcy 14 dni 22 godziny i 20 minut temu

Biedni my jesteśmy, naród który fałszuje własną historię jest godzien potępienia. Trzeba było to przeżyć a potem prawdę opisać. Ta pani ,,dochtor,, pożal się Boże pisze i sama nie wie co, pisze pod obecną opcję polityczną, z czarnego robi białe my to znamy i będzie otumaniać pokolenia swoją nieznajomością historii. Jestem pełen szacunku do zmarłych obojętnie kto by nie był wynika to z mego wieku, wyznania i przeżycia, ale prawda niech nią będzie w słowa znaczeniu. Nie można po latach ruszać z grobów zmarłych, a niezasłużonym dopisywać wymyślone zasługi, albowiem jeszcze żyją dzieci i wnuki zamordowanych i przez to cierpią i mają z tego tytułu przykrości. Latwo jest pomylić wyrazy wyklęci a przeklęci jak się chce to zrobić w imie korzyści.

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

11
15
~Karol 2013-03-10 (10:49) 1 rok 7 miesięcy 15 dni 5 godzin i 44 minuty temu

Z bandyty bohatera nie zrobicie (patrz:Ogień) ze zdrajcy też nie (Kukliński).

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

9
6
~Ryszard 2013-03-10 (11:07) 1 rok 7 miesięcy 15 dni 5 godzin i 26 minut temu

Popytajcie starszych ludzi na Podhalu, to dowiecie się jakim bohaterem był Kuraś.

odpowiedz

7
6
~Ciekawy 2013-03-10 (10:53) 1 rok 7 miesięcy 15 dni 5 godzin i 40 minut temu

Czy wiecie ,że "Ogień" był kierownikiem UB w Nowym Targu? To pytanie skierowane do tych, którzy robią z niego bohatera.

odpowiedz

18
8
~tomasz 2013-03-04 (12:36) 1 rok 7 miesięcy 21 dni 3 godziny i 57 minut temu

Wersje o tzw zolnierzach wykletych"trzeba naukowo i historycznie zweryfikowac.Bo byli tam i dobrzy i bardzo zli ludzie/bandyci/.Stawianie pomnikow wszystkim jest absurdem historycznym.

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

9
8
~139003 2013-03-09 (07:19) 1 rok 7 miesięcy 16 dni 9 godzin i 14 minut temu

Dr Joanna Wieliczka Szarkowa, kim jest ta pani? Niech zapracuje na profesurę i napisze jakie piekło przeszli Ci i ich rodziny, którzy mieli wątpliwy zaszczyt spotkania się z zołnierzami wyklętymi.

odpowiedz

Szukaj w serwisie

Bądź z nami na bieżąco

Agnieszka Niesłuchowska

Agnieszka Niesłuchowska - z Wirtualną Polską związana od 2005 roku. Szlify zdobywała w Radiu PiN i Radiu Wawa. W 2008 roku została wyróżniona w konkursie dla dziennikarzy "Równe i równiejsi"; zorganizowanym przez Feminotekę, a współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Najważniejsze wiadomości

Ukraińska CKW: wyborów nie będzie w 15 okręgach na wschodzie
dodane 2014-10-25 (13:43) 2 godziny i 50 minut temu

materiał wideo

Amerykanin skoczył z ponad 41 km. Pobił kosmiczny rekord Felixa Baumgartnera
dodane 2014-10-25 (14:56) 1 godzinę i 37 minut temu

"Samotne wilki" dżihadu polują na Zachodzie z inspiracji Al-Kaidy i IS
dodane 2014-10-25 (12:03) 4 godziny i 30 minut temu

Donald Tusk zabrał głos w sprawie spotkania z Władimirem Putinem
dodane 2014-10-24 (07:35) 1 dzień 8 godzin i 58 minut temu

Wybuch gazu w Katowicach. Akcja została zakończona
dodane 2014-10-24 (06:24) 1 dzień 10 godzin i 9 minut temu

więcej wiadomości

Wyślij newsa #dziejesiewpolsce

Masz ciekawego newsa, zdjęcia film. Wyślij do nas.

wyślij

Najlepsze materiały publikujemy na stronie głównej serwisu.

Komentują dla nas

Tomasz Bednarzak Tomasz Bednarzak

Globalne nuklearne rozbrojenie to utopia. Atomowy wyścig zbrojeń trwa w najlepsze

Podjęta kilka tygodni temu przez USA decyzja o wartej bilion dolarów modernizacji arsenału jądrowego....

Robert Cheda Robert Cheda

Czy Państwo Islamskie zagrozi Rosji i Wspólnocie Niepodległych Państw?

Rosja niejednokrotnie ostrzegała Zachód przed globalną niestabilnością, którą niesie ze sobą....

Adam Parfieniuk Adam Parfieniuk

40 dni bez Kim Dzong Una. Jak Korea Północna radziła sobie bez swojego dyktatora?

40 dni - tyle trwała absencja Kim Dzong Una, dyktatora Korei Północnej. Przez ten czas światowe....

Dominika Leonowicz Dominika Leonowicz

Zmiany, które wprowadziły chaos do szkół

Podręcznik pisany na kolanie, zmiany wprowadzane w pośpiechu, a to wszystko pewnie za sprawą wyborów....

Aleh Barcewicz Aleh Barcewicz

Mieszkańcy Doniecka przerażeni: zaczyna się tu prawdziwa wojna domowa

Puste ulice, myśliwce i helikoptery nad głowami oraz rebelianci, rabujący sklepy i porywający ich....

Andrzej Pągowski Andrzej Pągowski

Pągowski w Wirtualnej Polsce komentuje rzeczywistość

Andrzej Pągowski - Absolwent PWSSP w Poznaniu, Wydział Plakatu, dyplom u prof. Waldemara Świerzego....

Jadwiga Staniszkis Jadwiga Staniszkis

Jadwiga Staniszkis dla WP.PL: nowe zagrożenie i brak liderów

Obrona przez atak, z traktowaniem - rzeczywistych i wyimaginowanych (jak dziś, w związku z....

Tomasz Otłowski Tomasz Otłowski

"Libia spełnia już kryteria państwa upadłego". To rosnący problem także dla Europy

Libia, jako państwo, w szybkim tempie rozpada się na naszych oczach i przekształca w "czarną dziurę"....

Agnieszka Niesłuchowska Agnieszka Niesłuchowska

Politolodzy o burzy po słowach Sikorskiego: uruchomił lawinę

Słowa Radosława Sikorskiego wywołały burzę. W wywiadzie opublikowanym przez amerykański magazyn....

Michał Staniul Michał Staniul

Nieprzewidywalna karuzela wyborcza w Brazylii. Jeden z najważniejszych krajów świata na rozdrożu

"Nowym prezydentem Brazylii na pewno będzie kobieta" - stwierdzała amerykańska telewizja CNN tuż....

Łukasz Warzecha Łukasz Warzecha

Każdy z nas jest złodziejem

Znakomity amerykański pisarz SF Philip K. Dick opisał w powieści "Raport mniejszości" świat, w....

Anna Kalocińska Anna Kalocińska

Te problemy dotyczą wielu matek. Psycholog Agnieszka Stein radzi, jak sobie z nimi radzić

O problemach związanych z macierzyństwem i o tym, jak je rozwiązywać rozmawiamy z psycholog i....

Ewa Koszowska Ewa Koszowska

Prof. Janusz Danecki o dżihadzie: ekstremiści nie mają szans w tym świecie

Ekstremiści zajmują kolejne terytoria, mordują nie-muzułmanów. Czy dżihad dotrze również do Europy....

Małgorzata Gorol Małgorzata Gorol

Szkocja będzie niepodległa? Referendum zaważy na przyszłości bazy podwodnych okrętów atomowych

To głosowanie może zmienić mapę Europy - już w czwartek, 18 września, mieszkańcy Szkocji zdecydują....

Bogdan Góralczyk Bogdan Góralczyk

Geostrategiczna rozgrywka: Atlantyk czy Pacyfik?

Czy na naszych oczach świat wkracza w nową zimną wojnę, której osiami sporu są Atlantyk i Pacyfik....

Marcin Bartnicki Marcin Bartnicki

Polacy wierzą, że Unia Europejska uratuje gospodarkę... przed polskim rządem?

Ponad połowa Polaków widzi w Unii Europejskiej światowe mocarstwo. Polskie społeczeństwo, jako....

Wiesław Dębski Wiesław Dębski

Wiesław Dębski: nikt nam tyle nie da, ile w kampanii wyborczej obiecają nam politycy

Hej, ho, hej, ho na wybory by się szło. Nawet co roku, nawet co sześć miesięcy. Bo nikt nam tyle nie....

Katarzyna Kwiatkowska Katarzyna Kwiatkowska

Doniecki separatysta dla WP.PL: jeśli wybuchnie wojna domowa, będzie to wina Kijowa

Kilkanaście osób rannych, siedem wziętych do niewoli - to smutny bilans poniedziałkowych wydarzeń w....

Aneta Wawrzyńczak Aneta Wawrzyńczak

To nie jest region dla chrześcijan. Exodus wyznawców Chrystusa na Bliskim Wschodzie

Zero. Tyle już za pokolenie-dwa może zostać po chrześcijanach na Bliskim Wschodzie. Padają oni....

Jan Stanisławski Jan Stanisławski

Lokatorzy z piekła rodem. Jak pozbyć się nieuczciwego najemcy?

W dobie coraz bardziej powszechnego wśród Polaków wynajmu mieszkań nieuczciwi najemcy to prawdziwa....

Jarosław Marczuk Jarosław Marczuk

Relacja z Mariupola dla WP.PL. "Kto miał uciec, już to zrobił. Pozostali przestali się przejmować"

- Jak jesteś z Polski, to prawdy nie napiszesz - mówi mieszkanka ukraińskiego Mariupola i dodaje, że....

Joanna Stanisławska Joanna Stanisławska

Vincent V. Severski: ilu rosyjskich szpiegów jest w Polsce, wiedzą tylko na Kremlu

Afera szpiegowska zatacza coraz szersze kręgi. Według nieoficjalnych informacji "Gazety Wyborczej"....