WP

Zmarł profesor Krzysztof Michalski

Profesor Krzysztof Michalski, wykładowca filozofii na Uniwersytecie w Bostonie i Uniwersytecie Warszawskim, zmarł w niedzielę. Miał 65 lat. Był autorem prac na temat filozofii Martina Heideggera i Edmunda Husserla.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

Informację podała "Res Publica Nowa", której profesor Michalski był członkiem redakcji.

Krzysztof Michalski (ur. 1948 r.) należał go uczniów profesora Leszka Kołakowskiego i Jana Patocki, czeskiego fenomenologa. Był autorem prac na temat współczesnej filozofii niemieckiej, m.in. myśli Edmunda Husserla, Martina Heideggera i Hansa-Georga Gadamera.

Do najważniejszych publikacji Michalskiego należą: "Heidegger i filozofia współczesna" (1978), "Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu" (1988), "Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego" (2007). Był także redaktorem naczelnym pisma "Transit. Europaeische Revue".

WP

Michalski wykładał filozofię na Uniwersytecie w Bostonie i Uniwersytecie Warszawskim. Był współzałożycielem i rektorem wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Kierował także pracami Katedry im. Erazma z Rotterdamu UW.

Był także tłumaczem prac Heideggera i Gadamera (Martina Heideggera "Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane", Hansa-Georga Gadamera "Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane"). Był stypendystą m.in. Fundacji im. Aleksandra von Humboldta i Fundacji Thyssena. Otrzymał Krzyż Oficerski Zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej (2003) oraz Krzyż Oficerski, L'Orde National du Merite (2007).

Polub WP Wiadomości
WP
WP