Trwa ładowanie...
d3iebdv
Temat

egzamin(strona 4/16)

Matura wiedza o tańcu w 2016. Informacje o tym ile trwa, jak wygląda i jakie są dozwolone pomoce
05-05-2016 11:59

Matura wiedza o tańcu w 2016. Informacje o tym ile trwa, jak wygląda i jakie są dozwolone pomoce

Egzamin maturalny z wiedzy o tańcu piszą tylko ci uczniowie, którzy dobrowolne zadeklarowali wcześniej chęć przystąpienia do sprawdzianu z tego przedmiotu. Abiturienci mają możliwość zdawać maturę z tego zakresu na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym. Egzamin z wiedzy o tańcu ma formę pisemną. Jest to jeden z najrzadziej wybieranych przedmiotów na maturze – każdego roku zdaje go zaledwie od kilku do kilkunastu osób w całym kraju. Świadectwo dojrzałości z pozytywnym wynikiem z egzaminu z wiedzy o tańcu brana jest pod uwagę w trakcie rekrutacji na takie kierunki studiów jak, chociażby edukacja artystyczna, historia sztuki, kulturoznawstwo i muzykologia.


Jak wygląda matura z wiedzy o tańcu?

Podstawowa matura z wiedzy o tańcu składa się z kilkunastu poleceń, zawierających pytania otwarte i zamknięte. W zadaniach bardzo często wykorzystywane są różnorodne teksty źródłowe, ilustracje i zapisy nutowe. Do arkusza maturalnego nie jest dołączana karta pracy – zdający umieszczają odpowiedzi w wyznaczonych miejscach pod poleceniami. Maksymalnie maturzyści mogą zdobyć na tym egzaminie 100 punktów. Nieco bardziej złożona jest natomiast matura z wiedzy o tańcu na poziomie rozszerzonym. Sprawdzian ten składa się z trzech części: pierwsza z nich sprawdza umiejętność analizy dzieła tanecznego, druga polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę przedmiotową, a trzecia wymaga od zdającego skonstruowanie wypowiedzi pisemnej na jeden z dwóch zadanych tematów. Tak jak w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym, do arkusza nie jest dodana karta pracy. Zdający mogą otrzymać maksymalnie 50 punktów.


Matura wiedza o tańcu 2016 – ile trwa?

Egzamin maturalny z wiedzy o tańcu rozpocznie się w czwartek 5 maja o godzinie 14:00. Abiturienci podchodzący do sprawdzianu na poziomie podstawowym mają na rozwiązanie wszystkich zadań zawartych w arkuszu łącznie 120 minut. W przypadku uczniów zdających maturę z wiedzy o tańcu na poziomie rozszerzonym czas trwania pracy wynosi 180 minut.


Matura z wiedzy o tańcu – dozwolone pomoce naukowe

Przystępujący do matury z wiedzy o tańcu mogą mieć przy sobie jedynie dokument potwierdzający tożsamość (najlepiej dowód osobisty) oraz długopis (lub pióro) z czarnym atramentem. Zabrania się korzystać z jakichkolwiek pomocy naukowych, a także urządzeń elektronicznych i mobilnych.

Matura 2016 angielski. Informacje, terminy, dozwolone pomoce
28-04-2016 09:12

Matura 2016 angielski. Informacje, terminy, dozwolone pomoce

Język angielski jest jednym z najczęściej wybieranych przez uczniów przedmiotów na obowiązkowej maturze z języka obcego nowożytnego. Zaliczenie tego egzaminu, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, stanowi warunek konieczny uzyskania świadectwa dojrzałości. Matura z angielskiego może być również przedmiotem dodatkowym, zdawanym przez abiturienta na poziomie rozszerzonym.


Pisemna matura z angielskiego – jak wygląda?

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego zdawać można na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Arkusze z poszczególnych zakresów różnią się od siebie stopniem trudności oraz czasem trwania egzaminu. Matura z angielskiego sprawdza następujące kompetencje językowe absolwentów: umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz umiejętność skomponowania wypowiedzi pisemnej. Pierwsze dwie części mają charakter zamknięty (test wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda/fałsz). Polecenia do zadań sprawdzających znajomość środków językowych są zamknięte dla poziomu podstawowego, natomiast na poziomie rozszerzonym mogą przybrać różną formę. Ostatnie zadanie w arkuszu dotyczy stworzenia wypowiedzi pisemnej. Na egzaminie z zakresu podstawowego należy napisać tekst użytkowy składający się od 80 do 130 słów, rozwijający przy tym cztery wskazane kwestie. Maturzyści, który przystąpią do testu na poziomie rozszerzonym, będą zobligowani do napisania tekstu
argumentacyjnego na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. Wypowiedź musi zawierać się w przedziale od 200 do 250 słów. Maksymalnie maturzyści mogą zdobyć w obu arkuszach 50 punktów. Aby egzamin został zaliczony, wystarczy zdobyć 30% z nich.


Jak wygląda ustna matura z angielskiego?

Ustna forma matury z angielskiego pozbawiona jest podziału na poziom podstawowy i rozszerzony. Głównym celem tego egzaminu jest sprawdzenie kompetencji komunikacyjnych zdającego oraz ocena jego sprawności mówienia w języku obcym. Sam egzamin rozpoczyna się od wylosowania przez maturzystę zestawu pytań, który następnie przekazuje się egzaminatorowi. Typowy zestaw poleceń składa się trzech zadań. Pierwsze z nich polega na odegraniu z egzaminującym wskazanych ról i odbyciu stymulowanej rozmowy. Drugie to opis załączonej ilustracji oraz udzielenie odpowiedzi na trzy pytania zadane przez egzaminatora. Ostatnie zadanie polega wygłoszeniu monologu na podstawie dołączonego do zestawu tekstu stymulującego oraz na odpowiedzeniu na dwa pytania zadane przez osobę przeprowadzającą egzamin. Łącznie maturzysta może otrzymać 30 punktów. Minimalny próg, jaki musi przekroczyć zdający, by uznać egzamin za zdany, wynosi 9 punktów.


Matura z angielskiego – czas trwania i haromonogram

Pisemna matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym zaplanowana jest na piątek 6 maja o godzinie 9:00. Zdający będą mieć dokładnie 120 minut na rozwiązanie wszystkich poleceń zawartych w arkuszu. Egzamin na poziomie rozszerzonym odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 14:00, a czas pracy wynosi 150 minut. Egzaminy ustne z języka angielskiego odbywają się w terminie 4-27 maja według harmonogramów szkolnych ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Matura ustna z angielskiego trwa około 15 minut.


Matura język angielski 2016 – dozwolone pomoce naukowe

Przystępujący do matury z języka angielskiego abiturient powinien mieć przy sobie tylko i wyłącznie dokument tożsamości oraz długopis (lub pióro) z czarnym tuszem. Zarówno na egzaminie ustnym, jak i pisemnym, obowiązuje całkowity zakaz korzystania z urządzeń mobilnych i elektronicznych. Zdający nie mają również możliwości posługiwania się słownikami.

Matura z matematyki 2016. Informacje i termin egzaminu
26-04-2016 15:20

Matura z matematyki 2016. Informacje i termin egzaminu

• Matura z matematyki to jeden z obowiązkowych egzaminów, do jakich musi podejść każdy maturzysta
• Zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym uczniowie mogą zdobyć 50 punktów
• Do zaliczenia egzaminu potrzeba 30% punktów
• Test z zakresu podstawowego odbędzie się 5 maja, a rozszerzonego cztery dni później

Sprawdzian szóstoklasisty 2016 - jakie będą pytania, odpowiedzi, czy są przecieki?
01-04-2016 09:56

Sprawdzian szóstoklasisty 2016 - jakie będą pytania, odpowiedzi, czy są przecieki?

- 5 kwietnia uczniowie szkół podstawowych napiszą test szóstoklasisty

- Pierwsza część sprawdzianu to arkusz z pytaniami z języka polskiego i zadaniami z matematyki, a druga - test z języka nowożytnego
- Jak co roku, w Internecie można znaleźć strony z przeciekami i odpowiedziami

Policja: pozwolenia na broń dla Grabarczyka i Seligi nieważne
29-09-2015 16:15

Policja: pozwolenia na broń dla Grabarczyka i Seligi nieważne

Komenda Główna Policji stwierdziła, że decyzje łódzkiej komendy wojewódzkiej dotyczące wydania pozwoleń na broń byłemu ministrowi sprawiedliwości Cezaremu Grabarczykowi i posłowi Dariuszowi Selidze są nieważne - poinformował rzecznik komendanta głównego Krzysztof Hajdas.

d3iebdv
Oblałeś egzamin dojrzałości? Nie martw się, oni też nie mają matury
30-06-2015 15:19
Proces ws. korupcji w gdańskim PORD trwa już od 6 lat. Przesłuchano 300 świadków
25-05-2015 11:35

Proces ws. korupcji w gdańskim PORD trwa już od 6 lat. Przesłuchano 300 świadków

Sąd przesunął ogłoszenie wyroku w sprawie afery korupcyjnej w gdańskim PORD. Musi zostać przesłuchany dodatkowy świadek. Sprawa ciągnie się od sześciu lat. Na ławie oskarżonych zasiadło 40 osób i przesłuchano 300 świadków.

310 tys. uczniów przystąpiło do egzaminu maturalnego
04-05-2015 11:13

310 tys. uczniów przystąpiło do egzaminu maturalnego

310 tys. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce przystąpiło do egzaminu dojrzałości. Tegoroczni abiturienci w pierwszej kolejności złożą egzaminy z polskiego oraz matematyki. Sesja maturalna potrwa do 29 maja.

Jarosław Kaczyński: Cezary Grabarczyk powinien zostać zdymisjonowany
28-04-2015 14:40

Jarosław Kaczyński: Cezary Grabarczyk powinien zostać zdymisjonowany

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że w sprawie pozwolenia na broń dla szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka należy sprawdzić, czy doszło do nadużycia. Według szefa PiS Grabarczyk powinien zostać zdymisjonowany i zawieszony w prawach członka PO. Z kolei szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro ostrzegł, że jeśli zarzuty wobec Grabarczyka okazały się prawdziwe, groziłoby mu nawet do 8 lat więzienia za nielegalne posiadanie broni palnej.

Egzaminy gimnazjalne - dziś historia, WOS i język polski
21-04-2015 10:12

Egzaminy gimnazjalne - dziś historia, WOS i język polski

Uczniowie gimnazjów rozpoczęli trzydniową sesję egzaminacyjną. Dziś pisali testy z historii, WOS-u i języka polskiego. Sprawdziliśmy, co sprawiło im największą trudność.

d3iebdv
Matura 2014: zakończył się egzamin z matematyki - zobacz arkusze i propozycje odpowiedzi
06-05-2014 12:26

Matura 2014: zakończył się egzamin z matematyki - zobacz arkusze i propozycje odpowiedzi

Maturzyści, którzy pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się znajomością pojęcia funkcji oraz ich własności, umiejętnością rozwiązywania równań oraz znajomością własności figur geometrycznych. Arkusz maturalny z matematyki na poziomie podstawowym - pobierz plik. Propozycje rozwiązań z matematyki - pobierz plik.

"Wesele" i "Potop" na egzaminie z języka polskiego - zdawało 334 tys. maturzystów
04-05-2014 19:13

"Wesele" i "Potop" na egzaminie z języka polskiego - zdawało 334 tys. maturzystów

Żołnierskie emocje bohaterów "Potopu" Henryka Sienkiewicza oraz ocena poezji narodowej i sądy o Polakach w wypowiedziach bohaterów "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego - to tematy do wyboru na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Język polski - poziom podstawowy. Zobacz arkusz.

Joanna Kluzik-Rostkowska: religia nie powinna być przedmiotem maturalnym
20-11-2013 20:04

Joanna Kluzik-Rostkowska: religia nie powinna być przedmiotem maturalnym

- Religia nie powinna być przedmiotem maturalnym. Nie wolno mieszać wiary z wiedzą. Religia jest sferą ducha i wiary – nie wyobrażam sobie, żeby była przedmiotem maturalnym – powiedziała w „Kropce nad i” w TVN24 Joanna Kluzik-Rostkowska, nominowana na minister edukacji narodowej. - Etyka powinna być bardziej realnym przedmiotem w szkołach - dodała.

107 razy oblał egzamin na prawo jazdy
20-02-2013 17:26

107 razy oblał egzamin na prawo jazdy

Pewien 28-letni mieszkaniec Londynu ustanowił dość niechlubny rekord. Aż 107 razy próbował zdać teoretyczną część egzaminu na prawo jazdy. Jak dotąd, bezskutecznie.

Białystok: mężczyzna zmarł podczas egzaminu na prawo jazdy
25-01-2013 15:46

Białystok: mężczyzna zmarł podczas egzaminu na prawo jazdy

48-letni mężczyzna zmarł podczas egzaminu na prawo jazdy. Do tragicznego zdarzenia doszło w ośrodku WORD w Białymstoku. Mężczyzna miał prawdopodobnie atak serca - podaje lokalny serwis poranny.pl.

d3iebdv
Od dzisiaj obowiązują nowe egzaminy na prawo jazdy
19-01-2013 05:29

Od dzisiaj obowiązują nowe egzaminy na prawo jazdy

Będzie trudniej, ale w zamian otrzymamy gwarancję większego bezpieczeństwa na polskich drogach. Od dzisiaj wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. Od tej chwili kandydaci na kierowców będą musieli rzetelniej przygotowywać się do testów sprawdzających.

Córka próbowała zdać egzamin na prawo jazdy za matkę
13-06-2012 12:15

Córka próbowała zdać egzamin na prawo jazdy za matkę

Do trzech lat więzienia grozi 34-letniej mieszkance Sokołowa Podlaskiego, która w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Płocku (Mazowieckie) próbowała zdać egzamin praktyczny na prawo jazdy za swoją matkę. Próbę oszustwa wykrył spostrzegawczy egzaminator.

Na maturze egzaminy z WOS oraz fizyki i astronomii
11-05-2012 09:05

Na maturze egzaminy z WOS oraz fizyki i astronomii

Około 64 tys. maturzystów przystąpiło o godzinie 9. do egzaminu pisemnego z wiedzy o społeczeństwie. WOS należy do grupy najchętniej wybieranych przedmiotów na maturze; w tym roku chęć zdawania go zadeklarowało około 16% ogół maturzystów.

Na maturze egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym
09-05-2012 09:15

Na maturze egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym

62 tys. maturzystów przystąpiło o godzinie 9 do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. W odróżnieniu od egzaminu na poziomie podstawowym nie jest on obowiązkowy.

Maturzyści piszą obowiązkowy egzamin z matematyki
08-05-2012 09:05

Maturzyści piszą obowiązkowy egzamin z matematyki

Ponad 422 tys. maturzystów z ponad 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło o godz. 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym.

d3iebdv
Kochanowski, Osiecka i Fink - tematy z rozszerzonej matury z j. polskiego
07-05-2012 12:05

Kochanowski, Osiecka i Fink - tematy z rozszerzonej matury z j. polskiego

Analiza i interpretacja porównawcza wierszy Jana Kochanowskiego i Agnieszki Osieckiej lub analiza i interpretacja opowiadania Idy Fink - między takimi tematami wybrać mogli maturzyści, którzy pisali w poniedziałek maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Na maturze egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym
07-05-2012 09:20

Na maturze egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym

37 tys. maturzystów, czyli blisko 10% ogółu, przystąpiło o godzinie 9 do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. W odróżnieniu od egzaminu na poziomie podstawowym nie jest on obowiązkowy.

Długopisy w dłoń - rozpoczęły się matury
04-05-2012 09:10

Długopisy w dłoń - rozpoczęły się matury

Rozpoczęły się matury. Ponad 380 tys. maturzystów z ponad 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło o godz. 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Gimnazjaliści zmierzą się z językami obcymi
26-04-2012 09:10

Gimnazjaliści zmierzą się z językami obcymi

Prawie 411 tys. uczniów III klas z ponad 7 tys. gimnazjów w całym kraju przystąpiło w czwartek do pisania testu z języka obcego - trzeciej, ostatniej części obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Najwięcej gimnazjalistów pisze test z języka angielskiego.

Czytanie map i procenty w środowych zadaniach gimnazjalnych
25-04-2012 15:30

Czytanie map i procenty w środowych zadaniach gimnazjalnych

Czytanie map i odczytywanie współrzędnych geograficznych, posługiwanie się układem okresowym pierwiastków, obliczanie procentów i wiedza na temat właściwości brył - to m.in. sprawdzano w środę na egzaminie gimnazjalnym z wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

d3iebdv
d3iebdv
Więcej tematów