Trwa ładowanie...

CKE podała szczegółowe wyniki sprawdzianu 6-klasisty i egzaminu gimnazjalnego

• Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowe wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego
• Okazało się, że część młodszych uczniów ma problemy, m.in. z przetworzeniem tekstu, a zadania matematyczne czyta zbyt pobieżnie

• Gimnazjaliści bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego

• Do każdego z egzaminów przystąpiło po ok. 350 tys. uczniów

CKE podała szczegółowe wyniki sprawdzianu 6-klasisty i egzaminu gimnazjalnegoŹródło: PAP, fot: Darek Delmanowicz
djll7z1

Tegoroczni szóstoklasiści byli ostatnim rocznikiem, który przystąpił do sprawdzianu. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiada, że w jego miejsce udostępni szkołom "narzędzia diagnostyczne", z których będą mogły dobrowolnie korzystać przy wstępnej ocenie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów.

Sprawdzian szóstoklasisty składał się z dwóch, pisemnych części. Pierwsza z nich zawierała zadania z języka polskiego i matematyki; druga - zadania z języka obcego, który uczeń poznaje w szkole jako przedmiot obowiązkowy. Do tegorocznego sprawdzianu przystąpiło ok. 349 tys. uczniów.

Stopień opanowania przez szóstoklasistów umiejętności z języka polskiego sprawdzono 13 zadaniami, 11 z nich miało charakter zamknięty, a dwa - otwarty. Sprawdzian pokazał, że szóstoklasiści dobrze radzą sobie z odbiorem tekstu popularnonaukowego (fragmentu książki popularnonaukowej Jana Rurańskiego "Dlaczego zebra jest w paski, czyli odpowiedzi na głupie pytania") i bez trudu potrafią wyszukać w nim informacje, szczególnie te podane wprost. Mają jednak problemy z wykonaniem - w oparciu o tekst - operacji bardziej złożonych, wymagających przetworzenia informacji.

djll7z1

Podobne problemy, jak wskazano w sprawozdaniu ze sprawdzianu, mają uczniowie z odczytaniem tekstu literackiego (był to wiersz Leopolda Staffa "Jarzębina"). Okazało się, że dobrze poradzili sobie z jego analizą i odbiorem na poziomie dosłownym; trudniejsze były dla nich operacje bardziej złożone - interpretacja znaczeń przenośnych i uogólnianie.

W części otwartej uczniowie musieli zredagować tekst użytkowy - ogłoszenie o organizowanym w szkole spotkaniu ze znanym podróżnikiem - znawcą kuchni świata i napisać kartkę z pamiętnika na temat "Warto pomagać innym". Sprawdzian pokazał, że szóstoklasiści dość dobrze radzą sobie z pisaniem na określony temat, w określonym celu i formie. Poziom ich wypowiedzi jest jednak bardzo zróżnicowany. Uczniowie słabo radzą sobie z ortografią i interpunkcją.

Sprawdzian szóstoklasisty - matematyka

Na tegorocznym sprawdzianie z matematyki szóstoklasiści mieli do rozwiązania czternaście zadań z matematyki, wśród których było jedenaście zamkniętych i trzy otwarte. CKE wskazuje, że uczniowie wykazali się dobrą sprawnością rachunkową w zbiorze liczb naturalnych. W rozwiązaniach zadań można zauważyć poprawne stosowanie algorytmów wykonywanych działań pisemnych. Trudne dla szóstoklasistów były zadania sprawdzające umiejętności z zakresu wymagań ogólnych - modelowania matematycznego oraz rozumowania i tworzenia strategii.

Najtrudniejsze dla szóstoklasistów były zadania sprawdzające umiejętności z geometrii płaskiej i przestrzennej. Według CKE, analiza odpowiedzi zdających wykazała, że uczniowie czytają teksty pobieżnie, pomijają niektóre warunki z treści zadania, nieuważnie analizują treści zadań i towarzyszące im rysunki, wykresy, czy tabele.

djll7z1

Sprawdzian szóstoklasisty - języki obce

Egzaminy z języków obcych szóstoklasistów pokazały, że ważne jest m.in. rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań sprawdzających umiejętność wyszukiwania informacji szczegółowych, zarówno w tekście pisanym, jak i słuchanym. Wskazane jest uświadomienie uczniom, jak ważne jest dokładne przeczytanie lub wysłuchanie każdego tekstu do końca.

Egzamin gimnazjalny

Do egzaminu gimnazjalnego, jak podaje CKE, przystąpiło w tym ok. 354 tys. uczniów klas III. Egzamin składał się z trzech części: humanistycznej (obejmującej zadania z historii, wiedzy społeczeństwie oraz z języka polskiego), matematyczno-przyrodniczej (chemii, fizyki, geografii i matematyki) oraz językowej (na poziomie podstawowym lub podstawowym i rozszerzonym).

Wyniki egzaminu pokazują, że uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie między innymi z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało odbiór tekstów kultury i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się m.in. umiejętnością odczytywania i wykorzystywania informacji z wykresu, a z fizyki np. umiejętnością posługiwania się pojęciem przyśpieszenia do opisu ruchu.

W ubiegłym tygodniu Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła harmonogram przeprowadzania przyszłorocznego egzaminu gimnazjalnego. Odbędzie się on między 19 a 21 kwietnia. W pierwszym dniu egzaminu w części humanistycznej uczniowie rozwiązywać będą zadania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się dzień później, a ostatniego dnia - 21 kwietnia uczniowie zmagać się będą z językiem obcym nowożytnym na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym.

djll7z1
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
djll7z1
Więcej tematów