Trwa ładowanie...
d2b7n4h

Matura 2016 język rosyjski – opis egzaminu

Język rosyjski to jeden z kilku przedmiotów, jakie abiturienci mogą wybrać na obowiązkową maturę z języka obcego nowożytnego. Oprócz tego istnieje możliwość zdawania dodatkowego egzaminu z rosyjskiego na poziomie rozszerzonym. Podobnie jak w przypadku innych matur z języka obcego, sprawdzian ma formę pisemną i ustną. Wynik egzaminu z rosyjskiego może być brany pod uwagę w trakcie rekrutacji na różne kierunki studiów, szczególnie o profilu filologicznym.
Pisemna matura z rosyjskiego – jak wygląda?
Pisemna matura z rosyjskiego przeprowadzana jest na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym. Oba egzaminy składają się z kilku części, które sprawdzają u zdających takie kompetencje, jak rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, znajomość poszczególnych środków językowych oraz umiejętność skonstruowania wypowiedzi pisemnej. Poziomy podstawowy i rozszerzony różnią się od siebie przede wszystkim stopniem trudności zwartych w arkuszu zadań. Egzamin z zakresu podstawowego piszą osoby, które wybrały język rosyjski jako obowiązkowy. Zaliczenie tego sprawdzianu jest jednym z warunków koniecznych, jakie należy spełnić, by otrzymać świadectwo dojrzałości. Egzamin uznaje się za zdany, jeśli osoba pisząca uzyska co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów. Sprawdzian rozszerzony przeznaczony jest natomiast dla abiturientów, którzy podchodzą do matury z rosyjskiego dodatkowo. Zasada ta nie dotyczy osób, zdających egzamin dojrzałości w jego „starej” formule. Absolwenci liceów i techników kolejno z lat
2004/05-2013/14 oraz 2005/06-2014/15 mogą przystąpić dodatkowo do matury z języka rosyjskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
Ustna matura z rosyjskiego
Ustna część egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego przeprowadzana jest w dwóch przypadkach: gdy język ten zdaje się jako obligatoryjny oraz gdy jest to język dodatkowy, będący innym od zdawanego obowiązkowo. Ustny sprawdzian nie ma podziału na poziom podstawowy i rozszerzony. Matura ustna z języka rosyjskiego rozpoczyna się od wylosowania przez abiturienta zestawu zadań. Osoba egzaminująca przeprowadza na początku ze zdającym krótką rozmowę wstępną. Następnie maturzysta przystępuje do realizacji poleceń zawartych w zestawie. Ten standardowo składa się z trzech części – pierwsza polega na przeprowadzeniu z egzaminatorem dialogu z podziałem na wskazane role, w drugiej zdający opisuje przedstawioną w zestawie ilustracje oraz odpowiada na dołączone do niej pytania, trzecia część natomiast polega na wypowiedzeniu się na wskazany temat, a także odpowiedzeniu na kilka pytań egzaminatora. Na ustnej maturze z języka rosyjskiego można maksymalnie otrzymać 30 punktów. Aby egzamin został uznany za zaliczony, należy
zdobyć co najmniej 9.
Matura z rosyjskiego – terminy
W tym roku matura z języka rosyjskiego odbędzie się w środę 18 maja. Egzamin na poziomie podstawowym rozpocznie się dokładnie o godzinie 9:00. Przystępujący do niego abiturienci będą mieć 120 minut na rozwiązanie wszystkich poleceń zawartych w arkuszu. Na godzinę 14:00 natomiast zaplanowano sprawdzian z zakresu rozszerzonego. W jego przypadku czas pracy wynosi 150 minut (nie dotyczy osób zdających wg „starych” zasad, według których matura rozszerzona z języka rosyjskiego trwa 120 minut). Indywidualnie ustalane są natomiast terminy egzaminów ustnych. Standardowo czas ich trwania nie powinien być dłuższy niż 15 minut.
Matura 2016 język rosyjski – dozwolone pomoce
Każda osoba przystępująca do matury z języka rosyjskiego powinna mieć przy sobie dowód tożsamości oraz długopis (ew. pióro) z czarnym atramentem. W trakcie egzaminu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Abiturienci podczas matury
Abiturienci podczas matury (PAP, Fot: Lech Muszyński)
d2b7n4h

W. Chentkiewicz

d2b7n4h

Podziel się opinią

Share
d2b7n4h
d2b7n4h
Więcej tematów