Trwa ładowanie...
d3ah2pk

Komisja ustawodawcza za poprawką dotyczącą kolejności wyznaczania rozpraw Trybunału Konstytucyjnego

• Komisja Ustawodawcza rozpatruje projekt nowelizacji ustawy o TK • Terminy rozpraw będą wyznaczane według kolejności wpływu spraw do TK • Tę poprawkę poparła sejmowa komisja • PO twierdzi, że zatwierdzona zmiana to "kolejny absurd"
Share
Posłowie PiS podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ustawodawczej
Posłowie PiS podczas posiedzenia sejmowej Komisji UstawodawczejŹródło: PAP, Fot: Leszek Szymański
d3ah2pk

Sejmowa komisja ustawodawcza rozpatruje projekt nowelizacji ustawy o TK autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Do tego projektu PiS zgłosił podczas posiedzenia komisji 19 poprawek. Do tej pory przyjęto 14 spośród nich.

Komisja zaakceptowała m.in., aby do zdania, iż wniosek, pytanie prawne lub skargę prezes TK kieruje do rozpoznania przez właściwy skład orzekający dopisać kolejny punkt mówiący, iż terminy rozpraw albo posiedzeń niejawnych, na których rozpoznawane są wnioski, wyznaczane były "według kolejności wpływu spraw do Trybunału".

- To spowoduje kolejny absurd. Wiele spraw, które trafiają do TK, można obecnie połączyć do wspólnego rozpoznania - wskazał Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Dodał, że po wprowadzeniu takiego przepisu nie wiadomo, czy sprawy, które wpłynęły do TK w różnych terminach będzie można połączyć. Według posłów opozycji, taki przepis może także stanowić wkroczenie w autonomię władzy sądowniczej.

d3ah2pk

Za poprawką głosowało 14 posłów, dziewięciu było przeciw, zaś jeden wstrzymał się od głosu.

Komisja poparła także inne poprawki. Z nowelizacji wykreślono przepis, że sędziowie mieliby składać ślubowanie przed marszałkiem Sejmu i zdecydowano się pozostawić zapis, iż ślubowanie - tak jak obecnie - ma być składane przed prezydentem. Inna z zaakceptowanych poprawek przewiduje, że w składzie 7 sędziów TK ma rozpoznawać skargi konstytucyjne i pytania prawne. Zarekomendowano przyjęcie poprawki, zgodnie z którą rozprawa przed TK co do zasady nie mogłaby się odbyć wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie, zaś dla spraw orzekanych w pełnym składzie - po upływie sześciu miesięcy.

Po dyskusji zmodyfikowane zostało brzmienie innej poprawki PiS, zgodnie z którą prezes TK mógłby m.in. w przypadku skargi i pytania prawnego dotyczącej przepisów odnoszących się do "bezpośredniego naruszenia w wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela" skrócić trzymiesięczny lub sześciomiesięczny termin o połowę (pierwotny zapis mówił o "godzeniu" w wolności i prawa oraz nie obejmował pytań prawnych).

"Skargi konstytucyjne składane przez obywateli będą mogły być rozpoznawane w składach siedmioosobowych" - informował PiS wskazując, że taka zmiana powinna przyspieszyć prowadzenie spraw przez TK.

d3ah2pk

Autorzy poprawki wskazywali, że wywołana ona została opiniami, jakie zgłaszano do projektu nowelizacji. Poseł PO Robert Kropiwnicki zwracał uwagę, że wprowadzane przepisy nie są elastyczne, a wnioskodawcy nie biorą pod uwagę, iż część skarg może być bardzo zawiłych i wymagać rozpatrzenia przez pełen skład.

Nie wiadomo, jak długo w poniedziałek będzie jeszcze obradowała komisja ustawodawcza. W sejmowym harmonogramie na godz. 21.30 przewidziane jest drugie czytanie tego projektu.

d3ah2pk

Podziel się opinią

Share
d3ah2pk
d3ah2pk
Więcej tematów