Trwa ładowanie...

PiS. Program. To główne punkty na wybory 2023

Wybory parlamentarne już 15 października. W ich trakcie wyborcy wybiorą swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie. Z jakimi postulatami o ich głosy zawalczy Prawo i Sprawiedliwość? Program wyborczy PiS zawarto w broszurze "Bezpieczna przyszłość Polaków".

PiS. Program wyborczy 2023. To postulaty partii na wybory parlamentarnePiS. Program wyborczy 2023. To postulaty partii na wybory parlamentarneŹródło: PAP, fot: PAP/Łukasz Gągulski
d3qkqr3
d3qkqr3

Podczas wyborów parlamentarnych wyborcy zdecydują o przyznaniu mandatów poselskich oraz senatorskich. Jedną z partii, która powalczy o głosy wyborców, będzie Prawo i Sprawiedliwość. W programie wyborczym 2023, zaprezentowanym przez ugrupowanie znalazło się m.in. "osiem konkretów", dotyczących polityki socjalnej, polityki mieszkaniowej, służby zdrowia, rolnictwa oraz świadczeń emerytalnych.

PiS. Program wyborczy 2023. Główne punkty

Prawo i Sprawiedliwość do zbliżających się wyborów parlamentarnych wystartuje z hasłem "Bezpieczna przyszłość Polaków". Tak również została zatytułowana broszura, zawierająca program wyborczy PiS. Jakie punkty, dotyczące ważnych dla Polaków aspektów życia zostały w niej zawarte? Jak wskazano, program PiS na wybory 2023 "składa się z 14 kluczowych dla Rzeczypospolitej obszarów, które będą przestrzenią ciężkiej pracy, ogromnego wysiłku w okresie nadchodzących dwóch kadencji, a także w późniejszych latach".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Afera wywróciła PiS z rytmu". Opozycja skorzysta?

Wszystkie informacje o wyborach 2023 znajdziesz TUTAJ.

Program wyborczy PiS na wybory 2023. Polityka wewnętrzna.

W programie wyborczym PiS 2023 wskazano rozwiązania dotyczące ustroju i polityki wewnętrznej Polski. Są to m.in.:

 • zabezpieczenie właściwego sprawowania demokracji bezpośredniej w ramach referendów lokalnych
 • wprowadzenie "dnia referendalnego" w połowie kadencji organu jednostki samorządu terytorialnego
 • umożliwienie wyboru komendantów straży gminnej i miejskiej w lokalnych wyborach powszechnych
 • zmiany w systemie wyborczym - dążenie do zmiany ordynacji w wyborach do Sejmu z obecnej proporcjonalnej na ordynację mieszaną
 • przeniesienie wojewodów do KPRM
 • nowelizację regulaminu pracy Rady Ministrów
 • wzmocnienie organów i instytucji podległych Premierowi
 • podjęcie działań, mających na celu zniesienie immunitetów formalnych
 • zapewnienie jednolitej koordynacji działań, podejmowanych przez organy władzy publicznej na arenie międzynarodowej.
d3qkqr3

Program PiS. Bezpieczeństwo

W programie Prawa i Sprawiedliwości znalazły się propozycje dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski. Wśród postulatów PiS na wybory wymieniono:

 • utworzenie sześciu dywizji wojsk lądowych
 • wprowadzenie nowego sprzętu dla wojsk lądowych oraz powietrznych
 • odbudowanie potencjału Marynarki RP
 • wsparcie przemysłu obronnego
 • kontynuacja Narodowego Programu Amunicyjnego
 • wdrożenie programu standaryzacji i budowy modułowej baz wojskowych
 • dostosowanie systemu dowodzenia do realiów aktualnych konfliktów zbrojnych
 • poszerzenie możliwości kształcenia i szkolenia żołnierzy na uczelniach wojskowych
 • odtworzenie Wojskowej Akademii Medycznej
 • tworzenie klas mundurowych w szkołach średnich
 • poszerzenie współpracy wojska z organizacjami proobronnymi i partnerami społecznymi
 • wprowadzenie obowiązkowego kursu pierwszej pomocy dla najstarszych roczników szkół średnich
 • zmiana podstawy programowej przedmiotu "edukacja dla bezpieczeństwa"
 • dalsze wsparcie dla Ukrainy w walce z rosyjskim najeźdźcą
 • odrzucenie relokacji migrantów
 • zakup karetek do każdej gminy
 • wprowadzenie świadczeń dla służb mundurowych.

Program wyborczy PiS. System prawny i sądownictwo

Założenia programu wyborczego PiS 2023 dotyczące sądownictwa oraz polskiego systemu prawnego to między innymi:

 • reforma Sądu Najwyższego
 • dążenie do reformy struktury sądów
 • ograniczenie kognicji sądów
 • wzmocnienie trójpodziału władzy
 • wprowadzenie sędziów pokoju, którzy będą orzekać w sprawach wykroczeniowych i w drobnych sprawach cywilnych
 • uruchomienie szybkiej ścieżki sądowej dla frankowiczów
 • uporządkowanie pracy biegłych sądowych
 • informatyzacja i cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości
 • otwarcie zawodów prawniczych
 • uregulowanie kwestii dzikiej windykacji
 • wprowadzenie jasnej definicji umowy franczyzy

Program. Prawo i Sprawiedliwość. Polityka europejska, Unia Europejska. Migracja

Prawo i Sprawiedliwość w programie wyborczym wskazało również propozycje rozwiązań dotyczących polityki zewnętrznej oraz obecności Polski w UE. W broszurze programowej wskazano na:

 • forsowanie: mechanizmów umożliwiających działanie instytucji brukselskich poza traktatami, sprzeciwu wobec prób forsowania przez część państw zmian instytucjonalnych, polegających na rezygnacji z zasady jednomyślności, koncepcji aktywnej subsydiarności, Europy różnorodnej
 • dążenie do rozszerzenia Unii Europejskiej
 • propozycję zawarcia w traktatach możliwości odwołania się do woli obywateli, wyrażonej w referendum
 • postulat, by do obecnych uregulowań dodać instytucję petycji kwalifikowanej
 • domaganie się stworzenia procedury badania praworządności działań instytucji europejskich.
d3qkqr3

PiS. Program wyborczy 2023. Polityka socjalna. Praca

W programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości poruszono również kwestie polityki socjalnej oraz rynku pracy. Wśród postulatów znalazły się m.in.:

 • podniesienie kwoty 500 plus do 800 zł
 • rozwój programu Maluch plus
 • dofinansowanie klubów dla rodziców
 • stworzenie grantu na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy oraz grantu na pracę zdalną dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • wprowadzenie alimentów natychmiastowych
 • uregulowanie prawa spadkowego
 • nowelizacja prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Program wyborczy PiS. Emerytury

Program wyborczy 2023 Prawa i Sprawiedliwości zawiera następujące punkty dotyczące emerytur oraz polityki senioralnej:

 • wprowadzenie emerytur stażowych
 • wsparcie finansowe uniwersytetów trzeciego wieku
 • rozszerzenie programu rozwoju rodzinnych domów pomocy
 • zmiany w emeryturach pomostowych
 • kontynuacja programów "Korpus Wsparcia Seniorów", oraz "Opieka 75+"
 • wprowadzenie programu "Pogodna starość"
 • ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
 • wprowadzenie systemowej asystencji osobistej
 • uruchomienie Resortowego Programu Wsparcia Kadr Pomocy i Integracji Społecznej
 • dofinansowanie dla pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego lub poszukującego pracy do 30. roku życia albo osoby sprawującej opiekę nad osobą zależną.
d3qkqr3

PiS. Program wyborczy 2023. Polityka mieszkalna.

Jakie zmiany w sektorze mieszkalnictwa proponuje Prawo i Sprawiedliwość? Wśród postulatów PiS na wybory wskazano m.in.:

 • kontynuację programu "Pierwsze Mieszkanie"
 • zapewnienie dalszego funkcjonowania programu "Kredyt 2 procent"
 • rozwój programów budownictwa socjalnego i komunalnego oraz społecznego budownictwa czynszowego
 • rozszerzenie programu "Dom bez formalności" o domy jednorodzinne o powierzchni przekraczającej 70 m kw.
 • zmiany zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
 • uruchomienie Portalu Cen Mieszkań
 • walkę z "patodeweloperami"
 • program "Przyjazne osiedle".

Program wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2023. Służba zdrowia

W programie wyborczym PiS na wybory parlamentarne nie zabrakło postulatów dotyczących proponowanych zmian w systemie zdrowotnym. Wśród propozycji zawartych w broszurze programowej wymieniono:

 • poszerzenie listy nowoczesnych terapii refundowanych
 • rozbudowę laboratoriów, badających w najwyższym standardzie zagrożenia epidemiczne
 • zapewnienie stabilności finansowania służby zdrowia
 • rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i innego personelu medycznego
 • zwiększenie liczby poradni lekarza rodzinnego
 • wprowadzenie rozwiązań informatycznych, które pozwolą na zagospodarowanie czasu lekarza specjalisty
 • stworzenie systemu eRejestracji do specjalistów
 • stworzenie mechanizmów, które spowodują powołanie zdecydowanie większej liczby klubów sportowych
 • wprowadzenie "Bonu Olimpijskiego" oraz wzmocnienie pozycji lekcji wychowania fizycznego
 • rozbudowę programu "Olimpijskiego Programu Modernizacji Obiektów Sportowych"
 • przekształcenie programu "TEAM 100" w program Drużyna Olimpijska 2036
 • reformę sportu akademickiego
 • lekcje WF w klasach I-III minimum raz w tygodniu.
d3qkqr3

Program wyborczy PiS. Edukacja

Jakie zmiany w systemie szkolnictwa proponuje Prawo i Sprawiedliwość? Program na wybory 2023 zawiera szereg postulatów, wśród których znalazły się:

 • zmiana siatki godzin i sposobu pracy nauczycieli
 • wprowadzenie programu odrabiania prac domowych w klasach I-III wyłącznie na zajęciach pozalekcyjnych
 • laptopy na własność dla czwartoklasistów
 • dofinansowanie posiłków w szkołach dla każdego
 • wprowadzenie bonu szkolnego "Poznaj Polskę" dla wszystkich uczniów
 • wprowadzenie specjalnego programu edukacji pozaszkolnej
 • dokończenie akcji "Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców"
 • rozwinięcie programu rządowego wsparcia dla budowy, modernizacji i unowocześnienia oraz wyposażenia szkół specjalnych w Polsce
 • budowa Branżowych Centrów Umiejętności
 • zmiana warunków rekrutacji na studia zawodowe
 • uruchomienie programu "Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego"
 • uruchomienie programu grantów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych dla realizacji podstawowych interesów państwa polskiego
 • reforma systemu grantów w ramach Narodowego Centrum Nauki.

Program PiS. Wybory 2023 Kultura

W programie wyborczym 2023 Prawa i Sprawiedliwości znalazły się postulaty obejmujące szeroko pojęty sektor kultury i sztuki. Wśród założeń programowych wymieniono:

 • tworzenie nowych instytucji kultury
 • utworzenie Narodowej Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa
 • kontynuacja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 • zwiększenie nakładu na program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Ochrona zabytków" i środków będących w dyspozycji wojewódzkich konserwatorów zabytków
 • kontynuacja odbudowy Pałacu Saskiego, pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej
 • rozwój systemu odzyskiwania strat wojennych
 • programy inwestycyjne w polskich archiwach
 • nowelizacja prawa polegająca na libelaryzacji przepisów dot. poszukiwań realizowanych przez osoby prywatne
 • zwiększenie budżetu Instytutu Adama Mickiewicza i Instytutów Polskich
 • powołanie nowych oddziałów Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku, Rapperswilu, Izraelu i ewentualnie Brukseli
 • zwiększenie funduszu tzw. zachęt na produkcje audiowizualne
 • kontynuacja programów "Promocja kultury polskiej za granicą" oraz "Kultura inspirująca"
 • powołanie zagranicznych filii Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
 • nowe programowe działania w Instytucie Teatralnym
 • powołanie Instytutu Biblioteka Polska w Paryżu oraz Instytutu Muzeum Polskie w Rapperswilu oraz Narodowego Instytutu Sztuk Wizualnych, Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"
 • programy wsparcia dla kultury w Polsce lokalnej
 • nowelizacja ustawy o muzeach oraz przyjęcie ustawy o zagospodarowaniu przestrzeni, uwzględniającą punkt widzenia architektury i urbanistyki i ustawy o instytucjach artystycznych,
d3qkqr3

PiS. Program wyborczy 2023. Teleinformatyka i cyfryzacja

Broszura "Bezpieczna przyszłość Polaków" zawiera również propozycje rozwiązań dotyczących informatyzacji i cyfryzacji w Polsce. Są to m.in.:

 • stworzenie cyfrowych centrów seniora
 • wprowadzenie cyfrowego paszportu żywności
 • organizację ogólnopolskich lekcji kodowania
 • Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii w każdym mieście powiatowym
 • dokończenie projektu doprowadzenia szybkiego Internetu do każdego, kto jest tym zainteresowany
 • Cyfryzacja usług publicznych
 • uruchomienie wsparcia dla precyzyjnego, opartego na danych, rolnictwa dla nabywców polskich nawozów
 • stworzenie Narodowego Funduszu Ekspansji Technologicznej
 • usprawnienie procesu komercjalizacji wyników badań
 • wprowadzenie obowiązku zapewnienia bezpiecznego logowania do serwisów, z których korzystają obywatele.

PiS. Program na wybory. Transport i komunikacja

Jakie założenia dotyczące transportu oraz infrastruktury i komunikacji znalazły się w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości? Wśród postulatów wymieniono:

 • walka z wykluczeniem komunikacyjnym
 • rozwój infrastruktury drogowej
 • walka z piractwem i agresją na drogach
 • rozwój kolei
 • budowa CPK
 • rozwój środowiska dronowego.

Program wyborczy PiS 2023. Środowisko

W programie Prawa i Sprawiedliwości na wybory wymieniono propozycje rozwiązań dla środowiska. Są nimi między innymi:

 • walka z suszą
 • rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 • uruchomienie programu wsparcia gospodarstw rodzinnych i doskonalenia gospodarki wodnej w rolnictwie w warunkach okresowych niedoborów lub nadmiarów wody
 • kontynuacja prac nad budową systemu retencjonowania wody na potrzeby rolnictwa
 • utworzenie krajowego systemu wsparcia dla działających i będących w trakcie zakładania Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW)
 • stały monitoring polskich rzek
 • inwestycja w porty off-shorowe w Świnoujściu i Gdańsku
 • budowa nowego toru podejściowego do portu w Świnoujściu wraz z terminalem kontenerowym
 • inwestycje umożliwiające rozwój małych i średnich portów
 • transformacja wszystkich portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
d3qkqr3

PiS. Program. Rolnictwo

W programie PiS na wybory 2023 znalazły się postulaty, dotyczące rolników i rolnictwa. Partia proponuje następujące rozwiązania:

 • zbudowanie konkurencyjnego sektora produkcji rolnej z uwzględnieniem wymagań klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt
 • doprowadzenie do wzrostu opłacalności produkcji rolnej oraz poprawy materialnych warunków rozwoju obszarów wiejskich
 • przywrócenie mieszkańców wsi do funkcjonowania w społeczeństwie otwartym, konkurencyjnym, informacyjnym i obywatelskim
 • włączenie obszarów wiejskich w obieg gospodarki europejskiej
 • zagospodarowanie obszarów wiejskich jako miejsca do życia, spędzania wolnego czasu, zamieszkania i rekreacji
 • monitorowanie przepływu handlowego z Ukrainą
 • uruchomienie elektronicznej platformy sprzedażowej dla produktów rolno-spożywczych
 • repolonizacja przemysłu przetwórczego w rolnictwie
 • aktualizacja Programu Rozwoju Głównych Rynków Rolnych
 • budowa Terminala Towarowego
 • usprawnienie programu "Woda dla rolnictwa"
 • wprowadzenie systemu nowoczesnych ubezpieczeń rolniczych
 • rozwój programów rolniczych.

Program wyborczy PiS. Energetyka i górnictwo

Prawo i Sprawiedliwość w programie wyborczym 2023 zakłada również zmiany w sektorze energetyki oraz górnictwa. Wśród propozycji rozwiązań wymieniono:

 • podwojenie mocy zainstalowanej w OZE do 2030 roku
 • budowa miksu energetycznego, opartego na energetyce jądrowej, wspieranej przez odnawialne źródła energii
 • ochrona polskiego węgla i energetyki węglowej
 • kontynuacja programów osłonowych
 • likwidacja ubóstwa energetycznego
 • transformacja polskiego ciepłownictwa
 • odnowienie budynków użyteczności publicznej
 • likwidacja 500 tys. pieców węglowych do 2031 roku
 • rozwój funduszu ekologii
 • ekopracownia w każdej szkole
 • zwiększenie do 8 proc. współczynnika przestrzeni zielonych w miastach
 • nadzór i prowadzenie gospodarki leśnej w rękach RP.

W broszurze, zawierającej program wyborczy PiS na wybory 2023 wskazano również "wartości i zasady" ugrupowania. Wśród wymienionych znalazły się: wartość życia ludzkiego, wolność, solidarność, równość, sprawiedliwość, rodzina, naród, bezpieczeństwo, państwo.

Wybory 2023. Na czym polegają? O tym zdecydują wyborcy

W czasie odbywających się 15 października wyborów parlamentarnych, Polacy biorący udział w głosowaniu zdecydują o rozkładzie sił politycznych w najbliższych latach. W drodze głosowania wyłonionych zostanie 460 posłów - przedstawicieli Izby niższej parlamentu, czyli Sejmu oraz 100 senatorów - przedstawicieli Izby wyższej polskiego parlamentu.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
d3qkqr3
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3qkqr3
Więcej tematów