Trwa ładowanie...
d2wg58z

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - MKiDN

Wikimedia Commons - Brak Praw Autorskich CC0
Źródło: Wikimedia Commons - Brak Praw Autorskich CC0, fot: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest urzędem administracji rządowej, który zajmuje się zadaniami związanymi z opieką nad różnymi dziedzinami kultury, dysponuje budżetem, opiekuje się zabytkami i dba o ochronę dziedzictwa narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) – historia

Ministerstwo powstało 5 grudnia 1918 roku i funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Sztuki i Kultury. Pierwszym ministrem kultury i sztuki został Medard Downarowicz, a ostatnim ministrem tego urzędu w II RP był Antoni Ponikowski – w lutym 1922 roku zgodnie z uchwałą sejmu ministerstwo zostało zlikwidowane.

Po raz kolejny ministerstwo zostało powołane w 1944 roku, a ministrem został Wincenty Rzymowski. W 1949 roku siedzibą Ministerstwa Sztuki i Kultury stał się pałac Potockich w Warszawie. 26 października 1999 roku ministerstwo zostało przemianowane na Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a chociaż w latach 2001–2005, gdy działał rząd Leszka Millera, zmieniło nazwę na Ministerstwo Kultury, to potem powróciło jako Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obecnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się jednym działem administracyjnym, a mianowicie kulturą i dziedzictwem narodowym.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) – zakres obowiązków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się dysponowaniem budżetem ministra i Funduszem Europejskim, opiekuje się licznymi dziedzinami kultury (m.in. literatura, teatr, opera, balet, muzyka, sztuki plastyczne, edukacja kulturalna, wymiany kulturalne, muzealnictwo), zajmuje się zarówno materialnym, jak i niematerialnym dziedzictwem narodowym.

Do funkcji pełnionych przez MKiDN należy dbanie o upowszechnianie tradycji państwowej i narodowej, ochrona zabytków, miejsc pamięci narodowej, cmentarzy wojennych i pomników, a także podtrzymywanie kultury ludowej czy rękodzieła artystycznego, wspieranie wydawnictw, bibliotek i czytelni. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi też działania w obrębie polityki audiowizualnej i nadzoruje Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) – odznaczenia nadawane przez MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje dwa typy odznaczeń:

  • Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, czyli odznaczenie resortowe, które minister przyznaje osobom bądź instytucjom zasłużonym na polu działalności kulturalnej, artystycznej lub związanej z ochroną kultury lub dziedzictwa narodowego. Występują trzy stopnie tego odznaczenia: można otrzymać medal złoty, srebrny lub brązowy. Wyróżnienie dla „Zasłużonego Kulturze Gloria Artis” wręczane jest od 2005 roku. Wcześniej, od 6 marca 1962 roku, przyznawana była odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”.
  • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawana jest osobom, które tworzą, upowszechniają i chronią kulturę. To odznaczenie funkcjonuje od 1969 roku.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) – kierownictwo

Od 2015 roku, pod rządem Beaty Szydło, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego jest wicepremier Piotr Gliński, sekretarzem stanu jest Jarosław Sellin, podsekretarzem stanu i Generalnym Konserwatorem Zabytków – Magdalena Gawin. Jako podsekretarze stanu zostali też powołani: Wanda Zwinogrodzka i Paweł Lewandowski. Stanowisko dyrektora generalnego pełni Jarosław Czuba.

d2wg58z
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - MKiDN
Główna siedziba

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15–17, 00-001 Warszawa

Rok założenia

1918

Typ organizacji

Ministerstwo

Ważniejsi członkowie

Piotr Gliński (od 2015 roku, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2015 r.))

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.

Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

d2wg58z
d2wg58z
d2wg58z
Więcej tematów
d2wg58z