Trwa ładowanie...
IAR

CKE poda wyniki matur

Mają najdłuższe wakacje w swoim życiu. Do szkoły nie chodzą od końca kwietnia, egzaminy skończyli w połowie maja, a na studia idą dopiero od października. Dzisiaj jednak 334 tysiące tegorocznych maturzystów muszą wrócić na chwilę do szkoły, aby odebrać wyniki egzaminów.
Share
CKE poda wyniki matur
Źródło: WP.PL, Fot: Łukasz Szełemej
ds7pnx1

Wyniki matur mają pojawić się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej po godz. 12.00.

* Zmiany w egzaminie maturalnym*

Uczniowie, którzy maturę będą zdawać za rok muszą przygotować się na zmiany. Od 2015 r. wśród tekstów, których będą dotyczyć zadania na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, obok tekstu popularno-naukowego i publicystycznego, będzie mógł znaleźć się także tekst polityczny, np. fragment przemówienia.

ds7pnx1

Wiosną 2015 r. po raz pierwszy przeprowadzany zostanie egzamin maturalny w nowej formule. Zdawać go będzie pierwszy rocznik uczniów liceów ogólnokształcących, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego.

Zmiana formuły egzaminu z polskiego, która nastąpi wiosną 2015 r., dotyczyć będzie zarówno obowiązkowych dla wszystkich maturzystów egzaminów - pisemnego na poziomie podstawowym i ustnego, jak i egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym, do którego przystępują tylko chętni.

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym nadal będzie składał się z dwóch części - maturzyści będą musieli rozwiązać test i napisać tekst własny. W przypadku testu w miejsce jednego obszernego tekstu, do którego odnosiły się zadania, pojawi się kilka - dwa, trzy. Wśród nich obok tekstu popularno-naukowego i publicystycznego, będzie mógł po raz pierwszy znaleźć się także tekst polityczny.

Zgodnie z formułą nowej matury, zmieni się zakres zadań odnoszących się do podanych tekstów. Oprócz zadań na rozumienie tekstów pojawią się zadania wymagające np. napisania streszczenia tekstu, czy sformułowania pytań do niego, oraz sprawdzające świadomość językową maturzysty.

ds7pnx1

* Rozprawka lub analiza tekstu poetyckiego*

Zmianie ulega również formuła dotycząca tekstu własnego. Nadal maturzysta będzie miał wybór między pisaniem rozprawki, a analizą tekstu poetyckiego. W przypadku analizy nie będzie jednak podany problem, który powinien maturzysta poruszyć w swoim tekście, będzie tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.

W przypadku rozprawki będzie podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta będzie musiał przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez siebie tekstów kultury (np. tekstu literackiego, popularno-naukowego, obrazu, filmu).

Na egzaminie na poziomie rozszerzonym maturzysta będzie mógł zdecydować się między szkicem lub rozprawką problemową (może ona dotyczyć zarówno literatury, jak i zagadnień językowych), a interpretacją porównawczą dwóch utworów literackich.

ds7pnx1

* Koniec z prezentacją*

Z kolei na egzaminie ustnym nie będzie już prezentacji. Zamiast tego zdający będzie losował zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Będzie ono dotyczyć fragmentu tekstów kultury. Maturzysta będzie miał 15 minut na przygotowanie wypowiedzi inspirowanej wylosowanym tekstem.

Aby przybliżyć nową formułę egzaminu maturalnego z polskiego Instytut Badań Edukacyjnych, w ścisłej współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przeprowadził diagnozę przedmaturalną. Wzięło w niej udział około 4 tys. uczniów II klas z 50 liceów ogólnokształcących wylosowanych w całej Polsce. Na podstawie wyników diagnozy IBE opracuje dla nauczycieli materiały pomocne w przygotowaniu uczniów do przyszłorocznego egzaminu

ds7pnx1

Podziel się opinią

Share
ds7pnx1
ds7pnx1
Więcej tematów