Trwa ładowanie...
d3e9xe6

Wybory prezydenckie

Najnowsze informacje
Shutterstock
Źródło: Shutterstock, fot: pryzmat
3.3
(49 głosów)
Oceń:

Wybory prezydenckie w Polsce odbywają się co 5 lat. W ich trakcie wybieramy głowę państwa. Kadencja prezydenta trwa 5 lat. Prezydenci mogą pełnić swoją funkcję przez maksymalnie dwie kadencje.

Wybory prezydenckie – jak wybieramy prezydenta?

Kandydat w wyborach prezydenckich musi:

 • mieć ukończone 35 lat
 • posiadać prawa wyborcze do Sejmu
 • zebrać minimum 100 tys. podpisów

Wybory prezydenckie są powszechne, równie, bezpośrednie i tajne. Oznacza to, że może w nich wziąć każdy obywatel Polski posiadający czynne prawo wyborcze.

Wyborca ma prawo oddać jeden głos. Każdy głos ma taką samą wartość.

Poprzez bezpośredniość głosowania należy rozumieć osobiste oddanie głosu. Podczas wyborów prezydenckich 2020 będzie można zagłosować również przez pośrednika, ale konieczne będzie dopełnienie określonych formalności.

Tajność wyborów polega na tym, że oddajemy głos anonimowo i nie mamy obowiązku informowania, na kogo zagłosowaliśmy.

Wybory prezydenckie – I i II tura

Wybory prezydenckie mogą zostać przeprowadzone w jednej lub dwóch turach.

Wybory kończą się po jednej turze, jeżeli jeden z kandydatów zdobył ponad 50 proc. wszystkich głosów.

Do drugiej tury wyborów dochodzi, jeżeli w pierwszej żaden z kandydatów nie zdobył większości głosów. Druga tura wyborów odbywa się zawsze 14 dni po pierwszej turze. Udział biorą w niej dwaj kandydaci z najwyższym wynikiem z pierwszej tury.

Gdyby w drugiej turze jeden z kandydatów się wycofał, został pozbawiony możliwości startowania lub zmarł, wówczas jego miejsce zajmuje kolejny kandydat z najwyższą liczbą głosów w poprzedniej tury. W takiej sytuacji druga tura wyborów jest odkładana o kolejne 2 tygodnie.

Kiedy wybory prezydenckie 2020?

Datę wyborów prezydenckich wyznacza Marszałek Sejmu. Termin, zgodnie z konstytucją, może wyznaczyć nie wcześniej niż na 100 dni, ale też nie później niż na 75 dni przed końcem kadencji obecnego prezydenta.

5 lutego Elżbieta Witek poinformowała, że wybory prezydenckie 2020 odbędą się 10 maja. Jednak z powodu pandemii koroanwirusa nie udało się ich przeprowadzić.

W środę 3 czerwca Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła nową datę wyborów prezydenckich. Prezydenta RP będziemy wybierać 28 czerwca.

W pierwszej turze wyborów prezydencki żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów. Dlatego konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów prezydenckich. Zgodnie z kodeksem wyborczym odbędzie się ona 14 dni po pierwszej turze. W przypadku wyborów 2020 będzie to 12 lipca.

Daty wyborów prezydenckich w Polsce po upadku komunizmu oraz prezydenci w wolnej Polsce:

Wybory prezydenckie 2020 – kandydaci

W wyborach 2020 wystartuje kilku kandydatów. Pośród nich znaleźli się:

Pierwotnie kandydatką na prezydenta była również Małgorzata Kidawa-Błońska, jednak w maju została ona zastąpiona przez Rafała Trzaskowskiego.

W drugiej turze wyborów prezydenckich 2020 zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

Wybory prezydenckie 2020 – kto może głosować i jak głosować?

Udział w wyborach prezydenckich mogą wziąć każda osoba, która najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 rok życia.
Głosu nie oddadzą:

 • osoby niepełnoletnie
 • osoby ubezwłasnowolnione
 • osoby pozbawione prawa wyborczego prawomocnym wyrokiem sądu

Jak głosować w wyborach prezydenckich 2020?

Głos można oddać w lokalu wyborczym odpowiednim dla miejsca zameldowania. Adres właściwego lokalu można sprawdzić na stronie PKW.

Żeby oddać ważny głos należy odebrać kartę do głosowania, a następnie wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego z kandydatów. Kartę do głosowania trzeba wrzucić do przezroczystej urny wyborczej znajdującej się w lokalu wyborczym.

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Jeżeli wiesz, że w dniu wyborów będziesz przebywać poza miejscem zameldowania możesz:

 • Dopisać się do rejestru wyborców w miejscu zamieszkania – jeżeli na stałe mieszkasz poza miejscem zameldowania, możesz dopisać się do rejestru wyborców w miejscu zamieszkania. Żeby to zrobić, powinieneś udać się do urzędu miasta, dzielnicy lub gminy odpowiedniego, dla miejsca, w którym mieszkasz. Pamiętaj, że jeżeli zmienisz rejestr wyborczy, nie będziesz mógł zagłosować w miejscu zameldowania. Decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców jest podejmowana najpóźniej 5 dni przed datą wyborów.
 • Dopisać się do spisu wyborców w miejscu zamieszkania – jeżeli chcesz zmienić lokal tylko na wybory prezydenckie, możesz dopisać się do spisu wyborców. Można tego dokonać poprzez wizytę w urzędzie miasta lub gminy odpowiednim dla miejsca, w którym chcesz zagłosować lub poprzez platformę ePUAP. Zmiana spisu wyborócw możliwa jest do 23 czerwca.
 • Uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Taki dokument od ręki otrzymasz w urzędzie miasta lub gminy odpowiednim dla miejsca zameldowania. Warto jednak pamiętać, że zaświadczenie otrzymamy tylko raz. Jeżeli je zgubisz, urząd nie wystawi duplikatu. Osoby posiadające zaświadczenie mogą zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju lub na świecie, a także na pokładzie polskiego statku. Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać najpóźniej 26 czerwca.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania w drugiej turze wyborów prezydenckich, możliwe jest na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Można je uzyskać w urzędzie gminy, w którym wyborca jest wpisany do spisu wyborców do 10 lipca.

Wybory 2020 - głosowanie korespondencyjne. To trzeba wiedzieć

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się w formie hybrydowej. Oprócz tradycyjnego głosowania w lokalu wyborczym możliwe jest wypełnienie karty wyborczej w głosowaniu korespondencyjnym.

Głosowanie korespondencyjne - jak zgłosić

W głosowaniu korespondencyjnym może wziąć każdy obywatel Polski, przebywający w kraju i uprawniony do głosowania. Szansę, na udział w głosowaniu korespondencyjnym, posiadają również obywatele polscy przebywający na stałe lub czasowo poza krajem.

Termin zgłaszania chęci udziału w głosowaniu korespondencyjnym upłynął we wtorek 16 czerwca. Jednak niektórzy wyborcy mają jeszcze szanse zagłosować korespondencyjnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przebywające na kwarantannie w dniu wyborów mogą zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca. Jeżeli wyborca zostanie objęty kwarantanną później niż 5 dni przed datą wyborów, wówczas mogą wystąpić o udział w głosowaniu korespondencyjnym najpóźniej 26 czerwca.

Chęć głosowania korespondencyjnego można zgłosić osobiście w urzędzie lub internetowo. Żeby dopełnić formalności online, trzeba posiadać e-dowód lub profil zaufany, a następnie wypełnić formularz.

Warto pamiętać, że gotowy pakiet wyborczy musimy odesłać do urzędu gminy, w którym znajdujemy się w spisie wyborców. Wcześniej pakiet ten zostanie przesłany na nasz adres tylko, jeżeli znajduje się on na terenie, w którym jesteśmy wpisani do spisu wyborców.

Jak głosować korespondencyjnie podczas wyborów 2020?

W pakiecie do głosowania korespondencyjnego na wybory 2020 znajdzie się:

 • karta do głosowania
 • oświadczenie o samodzielnym oddaniu głosu
 • koperta na kartę do głosowania
 • koperta zwrotna
 • instrukcję, jak głosować
 • osoby w alfabecie Braille’a – jeśli zamówisz ją w zgłoszeniu

Żeby zagłosować korespondencyjnie, należy wypełnić kartę do głosowania wstawiając znak "X" w kratce obok nazwiska jednego z kandydatów. Następnie kartę do głosowania wkładamy do specjalnej koperty i zaklejamy (jeżeli koperta nie będzie zaklejona, głos nie będzie ważny).

W kolejnym kroku* wypełniamy oświadczenie o samodzielnym oddaniu głosu*. Należy tam podać swoje imię, nazwisko, PESEL, a następnie złożyć odręczny podpis. Ostatni krok to zapakowanie koperty z kartą do głosowania i oświadczenia do koperty zwrotnej.

Wypełniony i zapakowany pakiet wyborczy należy:

 • do 26 czerwca wrzuć kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców lub zanieś (lub poproś o to inną osobę) do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu)
 • w dniu wyborów, w godzinach głosowania – zanieś pakiet (lub poproś o to inną osobę) do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców.
d3e9xe6
d3e9xe6
d3e9xe6
Więcej tematów
d3e9xe6