Trwa ładowanie...
d2110ft
Temat

encyklika

Encykliki Jana Pawła II
01-05-2011 11:48

Encykliki Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II w ciągu ponad 26 lat swego pontyfikatu ogłosił czternaście encyklik. Encyklika to pismo w formie listu papieża do biskupów i wiernych całego świata. Porusza najistotniejsze problemy z zakresu doktryny wiary, organizacji Kościoła, życia chrześcijańskiego, kultu oraz w kwestiach społecznych.

Nowa encyklika papieża zostanie ogłoszona 30 listopada
23-11-2007 11:45

Nowa encyklika papieża zostanie ogłoszona 30 listopada

W przyszły piątek (30 listopada) w południe ogłoszona zostanie nowa encyklika papieża Benedykta XVI pt. "Spe salvi" czyli "W nadziei zbawieni" - zapowiedział Watykan.

Papież podpisze 30 listopada swą nową encyklikę
22-11-2007 17:00

Papież podpisze 30 listopada swą nową encyklikę

Benedykt XVI złoży 30 listopada podpis pod swą
nową encykliką - na temat nadziei. Poinformował o tym watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone.

Benedykt XVI zamierza ogłosić nową encyklikę społeczną
01-08-2007 03:40

Benedykt XVI zamierza ogłosić nową encyklikę społeczną

Benedykt XVI jeszcze w tym roku zamierza ogłosić nową encyklikę społeczną, która ma zawierać odpowiedź Kościoła na problemy wynikające z globalizacji - dowiedział się nieoficjalnie "Dziennik". Papież formułuje w niej przesłanie o konieczności globalnej solidarności między pokoleniami i regionami.

Papieska encyklika nie dla IV RP?
26-03-2007 03:45

Papieska encyklika nie dla IV RP?

"Trybuna" przypomina, że w poniedziałek mija
40. rocznica publikacji papieskiej encykliki Popularum Progressio,
której - zdaniem dziennika - prawica nie chce czytać.

d2110ft
o. Salij: czytajcie papieską encyklikę "Bóg jest miłością"!
24-05-2006 17:00

o. Salij: czytajcie papieską encyklikę "Bóg jest miłością"!

Kościół zachęca, byśmy przed papieską pielgrzymką przypomnieli sobie encyklikę Benedykta XVI "Deus Caritas est" - "Bóg jest miłością". Papież napisał ją, by - jak sam zaznaczył - pobudzić ludzi do odpowiedzi na Bożą miłość.

Pierwsza encyklika Benedykta XVI po rosyjsku
14-04-2006 11:55

Pierwsza encyklika Benedykta XVI po rosyjsku

Tłumaczenie na rosyjski pierwszej encykliki papieża Benedykta XVI będzie bezpłatnie rozdawane rosyjskim katolikom w niedzielę wielkanocną w postaci suplementu do katolickiego tygodnika "Swiet Jewangielija" (Światło Ewangelii) - podały w Moskwie źródła w tygodniku.

Benedykt XVI o swej encyklice i zadaniach chrześcijan
25-01-2006 11:45

Benedykt XVI o swej encyklice i zadaniach chrześcijan

Podczas audiencji generalnej w Watykanie
Benedykt XVI tylko po polsku mówił o ukazującej się w środę swej
pierwszej encyklice "Deus caritas est".

Papież zapowiedział ogłoszenie swej encykliki
18-01-2006 11:00

Papież zapowiedział ogłoszenie swej encykliki

Benedykt XVI nieoczekiwanie sam zapowiedział, że jego pierwsza encyklika zostanie ogłoszona 25 stycznia.

Encykliki papieskie
06-04-2005 16:00

Encykliki papieskie

Papież Jan Paweł II w ciągu ponad 26 lat swego pontyfikatu ogłosił czternaście encyklik. Encyklika to pismo w formie listu Papieża do biskupów i wiernych całego świata. Porusza najistotniejsze problemy z zakresu doktryny wiary, organizacji Kościoła, życia chrześcijańskiego, kultu oraz w kwestiach społecznych.

d2110ft
"Dominium et vivificantem" - "O Duchu świętym w życiu Kościoła i świata"
31-03-2005 23:48

"Dominium et vivificantem" - "O Duchu świętym w życiu Kościoła i świata"

Encyklika "O Duchu świętym w życiu Kościoła i świata", wydana 18 maja 1986 r., poświęcona jest w całości osobie Ducha Świętego i stanowi logiczne dopełnienie encyklik poświęconych przez Papieża pozostałym osobom Trójcy Świętej: Ojcu - "Dives in misericordia" i Synowi - "Redemptor hominis". Istotnym zagadnieniem poruszanym w encyklice jest działanie Ducha Świętego w historii zbawienia i Kościoła. Duch Święty jest rozumiany jako Duch Prawdy, sprawca wcielenia Boga oraz uświęcenia człowieka.

"Redemptoris mater" - "Matka Zbawiciela"
31-03-2005 23:55

"Redemptoris mater" - "Matka Zbawiciela"

Po encyklikach poświęconych Odkupicielowi, Ojcu Miłosierdzia, Duchowi Ożywicielowi, pracy ludzkiej i Apostołom Słowian, Ojciec Święty ogłosił 25 marca 1987 r. szóstą encyklikę, poświęconą Matce Odkupiciela.

"Fides et ratio" - "Wiara i rozum"
01-04-2005 00:32

"Fides et ratio" - "Wiara i rozum"

Encyklika "Fides et ratio", wydana 14 października 1998 r., poświęcona jest relacji między wiarą i rozumem. „Wiara i rozum - czytamy w pierwszych słowach dokumentu - są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie jego samego, by człowiek - poznając go i miłując - mógł dotrzeć także do pewnej prawdy o sobie”.

"Dives in misericordia" - "O Bożym Miłosierdziu"
31-03-2005 23:20

"Dives in misericordia" - "O Bożym Miłosierdziu"

Encyklika ta, wydana 30 listopada 1980 r., zwraca uwagę na wewnętrzny, nierozdzielny związek między miłosierdziem a sprawiedliwością bożą. Impulsem do podjęcia tego tematu była dla Papieża pobożność świętej Faustyny Kowalskiej. Wielkim pragnieniem tej świętej było umieszczenie miłosierdzia Bożego w centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Dzięki sile swego życia duchowego, ukazała w pełnym świetle nowość przesłania chrześcijańskiego.

"Ecclesia de Eucharistia" - "O Eucharystii w życiu Kościoła"
01-04-2005 00:36

"Ecclesia de Eucharistia" - "O Eucharystii w życiu Kościoła"

Czternasta, ostatnia encyklika nosi tytuł „O Eucharystii w życiu Kościoła”. Wydana została 17 kwietnia 2003 r. Papież przypomina w niej o ścisłym i nierozerwalnym związku między życiem Kościoła, a ofiarą mszy świętej. Podkreśla, że Kościół żyje dzięki Eucharystii. "Ta prawda wyraża nie tylko doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła".

d2110ft
"Redemptoris missio" - "O stałej aktualności posłania misyjnego"
01-04-2005 00:10

"Redemptoris missio" - "O stałej aktualności posłania misyjnego"

Ósma encyklika Jana Pawła II „O stałej aktualności posłania misyjnego”, to encyklika o Kościele, ściślej mówiąc, o tym jego aspekcie, jakim jest posłanie misyjne. Encyklika wydana została 7 grudnia 1990 r. Cały Kościół jest misyjny ze swej natury, stwierdził Sobór Watykański II. Rozważając płynące z tego konsekwencje w 25 lat po ogłoszeniu soborowego dekretu „Ad gentes”, Papież ukazuje je w perspektywie trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, a zarazem w kontekście aktualnej sytuacji.

"Veritatis splendor" - "Blask prawdy"
01-04-2005 00:20

"Veritatis splendor" - "Blask prawdy"

W dziesiątej encyklice, wydanej 6 sierpnia 1993 r., Papież porusza kwestie moralne współczesnego świata. "Blask prawdy" jest odpowiedzią na nurty filozoficzne ostatnich stuleci i niepokoje moralne. „Veritatis splendor" zajmuje się również kryzysem teologii moralnej w Kościele i włącza się w światową debatę nad etosem.

"Centesimus annus" - "W setną rocznicę encykliki „Rerum Novarum""
01-04-2005 00:15

"Centesimus annus" - "W setną rocznicę encykliki „Rerum Novarum""

Na początku ostatniej dekady drugiego tysiąclecia Papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę społeczną o szczególnej randze - jej tytuł odsyłał do wydanej sto lat wcześniej "Rerum novarum" Leona XIII, będącej potężnym impulsem humanizacji gospodarki rynkowej i przestrogą przed rodzącym się komunizmem. "Centesimus annus", wydana 1 maja 1991 r., zwraca się ku tej tradycji nauczania społecznego Kościoła i przekazuje jej przesłanie społeczeństwom przełomu wieków i tysiącleci, odsłaniając "rzeczy nowe" naszych czasów, znacząc kres pewnej epoki w dziejach ludzkości i ukazując świt następnej.

d2110ft
d2110ft
Więcej tematów