Trwa ładowanie...
d1rbhjw
Temat

jpii

Kibicu, pomóż oczyścić okolice muzeum Jana Pawła II
13-07-2016 10:28

Kibicu, pomóż oczyścić okolice muzeum Jana Pawła II

- Powstał apel do kibiców Cracovii i Wisły, by pomogli oczyścić zabytkowy mur w okolicy muzeum Jana Pawła II
- Przez lata był on dla obu drużyn miejscem walki na wulgarne hasła
- Mur należy do starszej pani, której nie stać na oczyszczenie cegły przed ŚDM

Będzie musical o św. Janie Pawle II. Ruszyły przygotowania
27-04-2016 10:17

Będzie musical o św. Janie Pawle II. Ruszyły przygotowania

- Powstaje pierwszy musical o św. Janie Pawle II
- Premiera będzie mieć miejsce w krakowskiej Tauron Arenie
- Aktorzy zaczęli przygotowania do spektaklu
- W musicalu wystąpią: Jacek Kawalec, Anna Wyszkoni, bracia Cugowscy, Agata Nizińka oraz Edyta Geppert

Jacek Żakowski o sprawie Charamsy: księża mają też inne potrzeby
05-10-2015 13:45

Jacek Żakowski o sprawie Charamsy: księża mają też inne potrzeby

Księża, którzy jeżdżą na nartach, spieszą się na obiad i umierają, jak wszyscy, mają też inne potrzeby - jak wszyscy. Po Janie Pawle II powinniśmy to z grubsza rozumieć. Ludzie na wsiach dobrze od dawna rozumieją, bo znają gospodynie proboszczów i nie zadają niepotrzebnych pytań. Oczywiście różni księża mają odmienne fizyczne i emocjonalne potrzeby, podobnie jak różni ludzie, więc rozmaicie sobie z nimi radzą albo nie radzą - pisze Jacek Żakowski w felietonie dla Wirtualnej Polski.

Złożyli hołd Błogosławionemu
02-05-2011 00:05

Złożyli hołd Błogosławionemu

Trumnę ze szczątkami papieża ustawiono w bazylice świętego Piotra

Encykliki Jana Pawła II
01-05-2011 11:48

Encykliki Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II w ciągu ponad 26 lat swego pontyfikatu ogłosił czternaście encyklik. Encyklika to pismo w formie listu papieża do biskupów i wiernych całego świata. Porusza najistotniejsze problemy z zakresu doktryny wiary, organizacji Kościoła, życia chrześcijańskiego, kultu oraz w kwestiach społecznych.

d1rbhjw
Polscy pielgrzymi pod rzymskim oknem Jana Pawła II
02-04-2011 23:25

Polscy pielgrzymi pod rzymskim oknem Jana Pawła II

O 21.37, w godzinę śmierci Jana Pawła II, na Placu świętego Piotra pod papieskim oknem stała grupa wiernych, przede wszystkim Polaków. Wieczorem, tak jak 6 lat temu, odmówiono tam różaniec.

Czy Jan Paweł II wpłynął na życie Polaków?
02-04-2011 21:35

Czy Jan Paweł II wpłynął na życie Polaków?

W całym kraju wierni czczą pamięć Jana Pawła II, w 6. rocznicę jego śmierci. Główne uroczystości odbywają się w Warszawie i Krakowie. Najważniejsze punkty warszawskich obchodów to modlitwy, rozważania i wspomnienia papieża.

Wieczorne czuwanie pod papieskim oknem
15-10-2006 22:35

Wieczorne czuwanie pod papieskim oknem

Ten dzień jest dniem realizacji testamentu
papieża Jana Pawła II, budowania `żywych pomników` -
powiedział metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz
podczas modlitewnego czuwania przed słynnym
papieskim oknem na Franciszkańskiej 3 w Krakowie.

Wadowiczanie modlili się w intencji Jana Pawła II
02-10-2006 22:50

Wadowiczanie modlili się w intencji Jana Pawła II

Półtora roku temu zmarł papież Jan Paweł II.
W wadowickiej bazylice Ofiarowania NMP ksiądz proboszcz Czesław
Małysa z podwadowickich Woźnik odprawił mszę świętą
w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Świętego. Przed świątynią i
domem rodzinnym Karola Wojtyły zapłonęły znicze.

"Dominium et vivificantem" - "O Duchu świętym w życiu Kościoła i świata"
31-03-2005 23:48

"Dominium et vivificantem" - "O Duchu świętym w życiu Kościoła i świata"

Encyklika "O Duchu świętym w życiu Kościoła i świata", wydana 18 maja 1986 r., poświęcona jest w całości osobie Ducha Świętego i stanowi logiczne dopełnienie encyklik poświęconych przez Papieża pozostałym osobom Trójcy Świętej: Ojcu - "Dives in misericordia" i Synowi - "Redemptor hominis". Istotnym zagadnieniem poruszanym w encyklice jest działanie Ducha Świętego w historii zbawienia i Kościoła. Duch Święty jest rozumiany jako Duch Prawdy, sprawca wcielenia Boga oraz uświęcenia człowieka.

d1rbhjw
"Redemptoris mater" - "Matka Zbawiciela"
31-03-2005 23:55

"Redemptoris mater" - "Matka Zbawiciela"

Po encyklikach poświęconych Odkupicielowi, Ojcu Miłosierdzia, Duchowi Ożywicielowi, pracy ludzkiej i Apostołom Słowian, Ojciec Święty ogłosił 25 marca 1987 r. szóstą encyklikę, poświęconą Matce Odkupiciela.

"Fides et ratio" - "Wiara i rozum"
01-04-2005 00:32

"Fides et ratio" - "Wiara i rozum"

Encyklika "Fides et ratio", wydana 14 października 1998 r., poświęcona jest relacji między wiarą i rozumem. „Wiara i rozum - czytamy w pierwszych słowach dokumentu - są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie jego samego, by człowiek - poznając go i miłując - mógł dotrzeć także do pewnej prawdy o sobie”.

"Dives in misericordia" - "O Bożym Miłosierdziu"
31-03-2005 23:20

"Dives in misericordia" - "O Bożym Miłosierdziu"

Encyklika ta, wydana 30 listopada 1980 r., zwraca uwagę na wewnętrzny, nierozdzielny związek między miłosierdziem a sprawiedliwością bożą. Impulsem do podjęcia tego tematu była dla Papieża pobożność świętej Faustyny Kowalskiej. Wielkim pragnieniem tej świętej było umieszczenie miłosierdzia Bożego w centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Dzięki sile swego życia duchowego, ukazała w pełnym świetle nowość przesłania chrześcijańskiego.

"Ecclesia de Eucharistia" - "O Eucharystii w życiu Kościoła"
01-04-2005 00:36

"Ecclesia de Eucharistia" - "O Eucharystii w życiu Kościoła"

Czternasta, ostatnia encyklika nosi tytuł „O Eucharystii w życiu Kościoła”. Wydana została 17 kwietnia 2003 r. Papież przypomina w niej o ścisłym i nierozerwalnym związku między życiem Kościoła, a ofiarą mszy świętej. Podkreśla, że Kościół żyje dzięki Eucharystii. "Ta prawda wyraża nie tylko doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła".

"Redemptoris missio" - "O stałej aktualności posłania misyjnego"
01-04-2005 00:10

"Redemptoris missio" - "O stałej aktualności posłania misyjnego"

Ósma encyklika Jana Pawła II „O stałej aktualności posłania misyjnego”, to encyklika o Kościele, ściślej mówiąc, o tym jego aspekcie, jakim jest posłanie misyjne. Encyklika wydana została 7 grudnia 1990 r. Cały Kościół jest misyjny ze swej natury, stwierdził Sobór Watykański II. Rozważając płynące z tego konsekwencje w 25 lat po ogłoszeniu soborowego dekretu „Ad gentes”, Papież ukazuje je w perspektywie trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, a zarazem w kontekście aktualnej sytuacji.

d1rbhjw
"Veritatis splendor" - "Blask prawdy"
01-04-2005 00:20

"Veritatis splendor" - "Blask prawdy"

W dziesiątej encyklice, wydanej 6 sierpnia 1993 r., Papież porusza kwestie moralne współczesnego świata. "Blask prawdy" jest odpowiedzią na nurty filozoficzne ostatnich stuleci i niepokoje moralne. „Veritatis splendor" zajmuje się również kryzysem teologii moralnej w Kościele i włącza się w światową debatę nad etosem.

"Centesimus annus" - "W setną rocznicę encykliki „Rerum Novarum""
01-04-2005 00:15

"Centesimus annus" - "W setną rocznicę encykliki „Rerum Novarum""

Na początku ostatniej dekady drugiego tysiąclecia Papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę społeczną o szczególnej randze - jej tytuł odsyłał do wydanej sto lat wcześniej "Rerum novarum" Leona XIII, będącej potężnym impulsem humanizacji gospodarki rynkowej i przestrogą przed rodzącym się komunizmem. "Centesimus annus", wydana 1 maja 1991 r., zwraca się ku tej tradycji nauczania społecznego Kościoła i przekazuje jej przesłanie społeczeństwom przełomu wieków i tysiącleci, odsłaniając "rzeczy nowe" naszych czasów, znacząc kres pewnej epoki w dziejach ludzkości i ukazując świt następnej.

d1rbhjw
d1rbhjw
Więcej tematów