Trwa ładowanie...
d37eb1l

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - MSWiA

Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa CC BY
Źródło: Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa CC BY, fot: wistula /

Urząd administracji rządowej w Polsce odpowiedzialny za administrację publiczną, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. Ministerstwo pod tą nazwą funkcjonowało w latach 1997–2011, później zostało przekształcone w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a od 2015 roku ponownie działa pod pierwotną nazwą.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – zadania

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji podlegają m.in. Komendant Główny Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW, Biuro Ochrony Rządu czy Państwowa Inspekcja Sanitarna. MSWiA nadzoruje też instytucje takie jak Centrum Obsługi Projektów Europejskich lub Centralne Laboratorium Krymynalistyczne Policji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – kierownictwo i ministrowie

Pierwszym ministrem spraw wewnętrznych i administracji po powołaniu ministerstwa w 2015 roku został Mariusz Błaszczak. Stanowiska sekretarzy stanu objęli Jakub Skiba, Jarosław Zieliński i Sebastian Chwałek, podsekretarzem został Tomasz Zdzikot, a dyrektorem generalnym Andrzej P. Jarema.

Na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji w latach 1997–2011 zasiadali kolejno:

 • Leszek Miller (styczeń–październik 1997),
 • Janusz Tomaszewski (1997–1999),
 • Marek Biernacki (1999–2001),
 • Krzysztof Janik (2001–2004),
 • Józef Oleksy (styczeń–kwiecień 2004),
 • Ryszard Kalisz (2004–2005),
 • Ludwik Dorn (2005–2007),
 • Janusz Kaczmarek (luty–sierpień 2007),
 • Władysław Stasiak (sierpień–listopad 2007),
 • Grzegorz Schetyna (2007–2009),
 • Jerzy Miller (2009–2011). W któtkich okresach przejściowych obowiązki ministra pełnili też Janusz Pałubicki (1999), Jerzy Szmajdziński (2004) i Donald Tusk (2009).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – historia

Początki MSWiA sięgają PRL-u, kiedy działało istniejące od 1954 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) odpowiedzialne za kwestie administracyjno-porządkowe. Po obradach Okrągłego Stołu i transformacji politycznej MSW działało jako instytucja III RP na podobnych zasadach. W 1996 nadesżły kolejne zmiany i powołano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji istniejące w latach 1997–2011 pełniło zadania następujących zlikwidowanych instytucji: MSW, Urzędu Rady Ministrów oraz Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. W tym okresie działalności ministerstwo odpowiadało za administrację publiczną, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne, a także architekturę i budownictwo w latach 1999–2000, w latach 2005–2011 również mniejszości narodowe i etniczne oraz informatyzację.

W 2011 roku, w czasie kadencji drugiego rządu Donalda Tuska, MSWiA uległo kolejnym przekształceniom:

 • MSWiA zmieniło nazwę na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; odpowiedzialne było za dział spraw wewnętrznych;
 • powołano Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC), któremu podlegały działy administracji publicznej, informatyzacji i wyznań religijne oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

20 listopada 2015 roku rząd Beaty Szydło ponownie powołał Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, likwidując tym samym istniejące w dotychczasowej formie MSW:

 • zlikwidowano MAC, a na jego miejsce powołano Ministerstwo Cyfryzacji, odpowiedzialne za dział informatyzacji;
 • powołano Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, przypisując mu działy budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwo, łączność i transport;
 • MSWiA w nowej formie zajęło się działami: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
d37eb1l
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - MSWiA
Główna siedziba

ul. Stefana Batorego 5, Warszawa

Rok założenia

2013

Typ organizacji

ministerstwo

Ważniejsi członkowie

Leszek Miller (styczeń–październik 1997, minister spraw wewnętrznych i administracji)

Mariusz Błaszczak (od 2015 roku, minister spraw wewnętrznych i administracji)

Joachim Brudziński (od 2018, minister)

Grzegorz Schetyna (2007–2009, minister spraw wewnętrznych i administracji)

Ryszard Kalisz (2004–2005, minister spraw wewnętrznych i administracji)

Ludwik Dorn (2005–2007, minister spraw wewnętrznych i administracji)

Józef Oleksy (styczeń–kwiecień 2004, minister spraw wewnętrznych i administracji)

Bogdan Borusewicz (1997-2000, sekretarz stanu)

Bartłomiej Sienkiewicz (2013–2014, minister spraw wewnętrznych)

Magdalena Ogórek (2004-2006)

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d37eb1l
d37eb1l
d37eb1l
Więcej tematów
d37eb1l