Trwa ładowanie...
d4af8mx

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - MAC

Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA
Źródło: Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA, fot: Adrian Grycuk (CC BY-SA 3.0 PL)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji to urząd administracyjny, który funkcjonował w Polsce w latach 2011–2015. Ministerstwo odpowiadało za cztery działy: administrację publiczną; informatyzację; łączność; wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) – informacje ogólne

Powstanie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 21 listopada 2011 roku wynikało z przeprowadzania zmian administracyjnych w obrębie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury. W 2015 roku miały miejsce dalsze modyfikacje, w wyniku których działy odpowiedzialne za administrację publiczną i wyznania religijne przeniesiono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przejęło dział łączności. W ten sposób w obrębie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pozostał tylko dział informatyzacji, a 8 grudnia 2015 roku MAC przekształcono w Ministerstwo Cyfryzacji.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) – działy

W okresie funkcjonowania urzędu MAC znajdujące się w nim działy zajmowały się następującymi zadaniami:

  • dział administracji publicznej organizował urzędy administracji publicznej i procedury administracyjne, nadzorował struktury administracji publicznej, zajmował się podziałem administracyjnym państwa, geodezją, kartografią, zbiórkami publicznymi, kwestiami związanymi z klęskami żywiołowymi i prowadził rejestr podmiotów zajmujących się lobbingiem;
  • dział informatyzacji skupiał się na kwestiach standardów informatycznych, społeczeństwie informacyjnym, usługach elektronicznych i cyfryzacji;
  • dział łączności obsługiwał sprawy związane z pocztą i telekomunikacją;
  • dział wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych odpowiadał za stosunki między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, a także obejmował sprawy kultury, tożsamości i integracji mniejszości narodowych i etnicznych.

Gdy MAC przekształcono w Ministerstwo Cyfryzacji, nowo powstały urząd zajął się obsługą spraw działu informatyzacja. 16 listopada 2015 roku na ministra cyfryzacji została powołana Anna Streżyńska.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) – kierownictwo

W latach 2011–2013 ministrem administracji i cyfryzacji był Michał Boni, a od 3 grudnia 2013 do 22 września 2014 – Rafał Trzaskowski.

Gdy ministerstwo zostało zniesione w 2015 roku, na stanowisku ministra administracji i cyfryzacji znajdował się Andrzej Halicki. Zadania podsekretarzy pełnili Magdalena Młochowska, Bogdan Dombrowski i Jurand Drop, a stanowisko dyrektora generalnego obejmowała Elżbieta Markowska.

d4af8mx
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - MAC
Główna siedziba

Warszawa

Rok założenia

2011

Typ organizacji

urząd administracji rządowej

Ważniejsi członkowie

Anna Streżyńska (od 16 listopada 2015, minister cyfryzacji)

Rafał Trzaskowski (2013-2014, Minister)

Andrzej Halicki (2014-2015, minister administracji i cyfryzacji)

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.

Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

d4af8mx
d4af8mx
d4af8mx
Więcej tematów
d4af8mx