Anna Streżyńska - Najnowsze informacje

Trwa ładowanie...
Anna Streżyńska East News
Podziel się

Polska prawniczka, urzędniczka, była Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ur. 11 maja 1967 roku. Od roku 2015 szefowa Resortu Cyfryzacji.

Wykształcenie Anny Streżyńskiej

Anna Streżyńska ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1995-1997 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Następnie była doradcą ministrów łączności w rządzie Jerzego Buzka. Streżyńka piastowała m.in. urząd dyrektora w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa (2005-2006), prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2006-2012) oraz eksperta Fundacji Republikańskiej.

Anna Streżyńska w polityce

Związana ze spółką "Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa", w której sprawowała funkcję przewodniczącej rady nadzorczej. W marcu 2015 objęła stanowisko prezesa operacyjnego projektu "Internet dla Mazowsza". Po wygranych wyborach parlamentarnych przez Prawo i Sprawiedliwość, Anna Streżyńska została mianowana na szefową Resortu Cyfryzacji.

Organizacje

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) (od 16 listopada 2015, minister cyfryzacji)