Trwa ładowanie...
dd8dvd8

Konkurs Ekologiczny HP


Firma Hewlett-Packard otwiera drugą edycję ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego HP organizowanego w ramach akcji w harmonii z przyrodą. Ideą organizatora jest dotarcie do najciekawszych inicjatyw ekologicznych i umożliwienie autorom realizacji ich pomysłów. HP wspiera w ten sposób znaczące przedsięwzięcia proekologiczne, które nie mogą zostać wdrożone, albo nie są kontynuowane z powodu braku odpowiednich środków.

dd8dvd8
dd8dvd8

Konkurs Ekologiczny HP jest otwarty dla organizacji pozarządowych, kół naukowych oraz uczestników indywidualnych rekomendowanych przez organizacje społeczne. Celem Konkursu Ekologicznego HP jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw i pomysłów służących zmniejszeniu wpływu człowieka na zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz związanych z ochroną fauny i flory w Polsce.

Priorytet tegorocznej, drugiej już edycji Konkursu stanowi problematyka ekologiczna w kontekście polskich negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej. Szczególnie preferowane są projekty dotyczące zagospodarowania i recyklingu odpadów, a także czystości wody i powietrza.

dd8dvd8

Do oceny projektów zaproszeni zostali eksperci w dziedzinie ekologii, przedstawiciele instytucji pro - unijnych oraz dziennikarze. W Jury zasiadają m.in. dr Hanna Machińska - wicedyrektor Centrum Europejskiego UW, ekspert sejmowy, Przemysław Czajkowski - krajowy koordynator GEF w centrum ONZ, Tomasz Cieślik - dyrektor Europejskiego Centrum Ekologicznego, Michał Nurzyński - wicedyrektor Biura Edukacji i Komunikacji Społecznej Ministerstwa Środowiska, Eugeniusz Pudlis - dziennikarz, publicysta magazynu "Echa Leśne" oraz przedstawiciele organizatora.

Projekty zgłaszane do Konkursu będą oceniane w skali punktowej, wg następujących kryteriów:

  • a) stopień adekwatności projektu do założeń Konkursu (0-20 pkt.)
  • b) ocena przewidywanych efektów ekologicznych i ekonomicznych projektu (0-20 pkt.)
  • c) zaawansowanie projektu (0-10 pkt.)
  • d) koszty realizacji projektu (0-10 pkt.)
  • e) oryginalność (0-10 pkt.)
  • f) ocena szans realizacji projektu (0-10 pkt.)

Ocena przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona merytoryczna ocena wszystkich zgłoszonych projektów pod kątem stopnia adekwatności do założeń Konkursu oraz ocena ich pozytywnych efektów ekonomicznych i ekologicznych. Projekty najwyżej ocenione pod względem merytorycznym przejdą do etapu drugiego, w którym podlegać będą ocenie wg wszystkich wymienionych kryteriów.

Spośród nadesłanych propozycji Jury wybierze trzy, które zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi, w postaci dofinansowania przez Hewlett-Packard realizacji projektu. Wysokość fundowanych przez HP nagród to kolejno 20. 000 zł, 15. 000 zł i 10.000 zł. Przewiduje się także możliwość przyznania wyróżnień specjalnych - w postaci dyplomów za wkład w ochronę środowiska - dla projektów nie nagrodzonych w inny sposób w Konkursie.

dd8dvd8

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 grudnia 2001 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do końca lutego 2002 roku. Ukoronowaniem Konkursu będzie Gala Finałowa podczas której nastąpi uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu.

W ubiegłorocznej edycji Konkursu najwyżej oceniono projekt Obserwatorium nietoperzy "Batmanówka" opracowany pod kierownictwem Radosława Dzięciołowskiego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra". Drugie miejsce w Konkursie zajął przedstawiony przez Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu" projekt edukacyjny "Sojusz z Naturą". Wyróżniono ponadto cztery projekty: "Najpiękniejsze Polskie Drzewa" - projekt redakcji miesięcznika Ekoświat, "Ochrona kolonii lęgowej bociana białego k/Tykocina" - projekt Północnopodlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, "System obiegu informacji ekologicznych" - projekt organizacji "Polska Zielona Sieć", "Ostoja przyrody - ostoja bioróżnorodności" - projekt indywidualny Jana Stachyraka.

Patronat na Konkursem Ekologicznym HP sprawują Ministerstwo Środowiska oraz Europejskie Centrum Ekologiczne LOP, a medialnie akcji patronują Ekopartner, Focus, Przyroda Polska, Środowisko i Wirtualna Polska. (eRPe)

Informacje, regulamin Konkursu i formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Prasowym Programu Ekologicznego HP:
PRIMUM Public Relations
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel.: (22) 696 27 50
fax.: (22) 696 27 60
e-mail: primum@primum.pl
oraz na stronach: http://www.hp.com.pl i http://www.hpsupplies.com.pl

dd8dvd8
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dd8dvd8
Więcej tematów