Trwa ładowanie...
d4lg2nl

Ministerstwo Środowiska

Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA
Źródło: Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA, fot: Adrian Grycuk (CC BY-SA 3.0 PL)

Ministerstwo Środowiska (MŚ) istnieje od 1999 roku, jego zadaniem jest zarządzanie zasobami przyrodniczymi państwa i prowadzanie racjonalnej gospodarki leśnej, a także dbanie o edukację ekologiczną społeczeństwa. Zgodnie z zarządzeniem z 2011 roku MŚ odpowiada za działy administracyjne środowiska i gospodarki wodnej.

Ministerstwo Środowiska – kompetencje ministra

Zakres działania ministra środowiska obejmuje wydawanie rozporządzeń oraz zarządzeń, zapewnianie wykonywania ustaw, zajmowanie się koordynacją i kontrolą poszczególnych podlegających mu organów rządowych, a także inicjowanie i formułowanie polityki rządowej dotyczącej środowiska.

W ramach kompetencji Ministerstwa Środowiska dotyczących gospodarki wodnej minister może kształtować plany wykorzystania zasobów wodnych. Odpowiada on za dbanie o stan wód śródlądowych i związanej z nimi infrastruktury, zajmuje się ochroną przeciwpowodziową, zagadnieniami hydrologicznymi oraz kooperacją z innymi państwami w obrębie wód międzynarodowych.

Ministerstwo Środowiska odpowiedzialne jest też za ochronę przyrody, gospodarkę zasobami naturalnymi, geologię, leśnictwo, łowiectwo i część spraw dotyczących organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Ministerstwo Środowiska – kierownictwo

Na czele Ministerstwa Środowiska od 16 listopada 2015 roku stoi Jan Szyszko z PiS, który już po raz kolejny objął urząd przewodniczącego resortu środowiska. W latach 1997–1999 był ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, a od 2005 do 2007 roku (z przerwą między 7 a 11 września) ministrem środowiska.

W 2015 roku wśród kierownictwa Ministerstwa Środowiska znaleźli się również Mariusz Orion Jędrysek (sekretarz stanu i Główny Geolog Kraju), Paweł Sałek (sekretarz stanu), Mariusz Gajda, Sławomir Mazurek, Andrzej Szweda-Lewandowski i Andrzej Konieczny, a w lutym 2016 roku dyrektorem generalnym MŚ została Beata Paziewska.

Ministerstwo Środowiska – ministrowie po 1999 roku

Funkcję ministra środowiska po 1999 roku pełnili kolejno:

 • Antoni Tokarczuk (19 października 1999 – 19 października 2001),
 • Stanisław Żelichowski (19 października 2001 – 3 marca 2003),
 • Czesław Śleziak (3 marca 2003 – 2 maja 2004),
 • Jerzy Swatoń (2 maja 2004 – 25 kwietnia 2005),
 • pełniący obowiązki premier Marek Belka (25 kwietnia 2005 – 24 maja 2005),
 • Tomasz Podgajniak (24 maja 2005 – 31 października 2005),
 • Jan Szyszko (31 października 2005 – 7 września 2007),
 • pełniący obowiązki premier Jarosław Kaczyński (7 września 2007 – 11 września 2007),
 • Jan Szyszko (11 września 2007 – 16 listopada 2007),
 • Maciej Nowicki (16 listopada 2007 – 1 lutego 2010),
 • Andrzej Kraszewski (2 lutego 2010 – 18 listopada 2011),
 • Marcin Korolec (18 listopada 2011 – 27 listopada 2013),
 • Maciej Grabowski (27 listopada 2013 – 16 listopada 2015),
 • Jan Szyszko (od 16 listopada 2015).

Ministerstwo Środowiska – ordery i odznaczenia

W gestii ministra środowiska leży przyznawanie wyróżnień, które może nadać na wniosek odpowiednich upoważnionych do tego podmiotów lub z własnej inicjatywy.

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” wręczana jest za działania na rzecz ochrony środowiska w skali lokalnej, regionalnej, krajowej lub międzynarodowej. Tę odznakę otrzymali m.in. ekolog Wojciech Dutka, polityk Waldemar Starosta i działaczka społeczna Alicja Zając.

Drugim odznaczeniem Ministerstwa Środowiska jest odznaka honorowa „Zasłużony dla polskiej geologii”, którą przyznaje się za osiągnięcia naukowe i zawodowe, a także działania przyczyniające się do rozwoju geologii. Odznaczona nią m.in. geologów Stanisława Kubickiego, Elżbietę Bareję, Krystynę Kenig i Sylwestra Marka.

Ministerstwo Środowiska – historia

Przed powołaniem Ministerstwa Środowiska w 1999 roku kwestiami środowiskowymi w Polsce zajmowały się następujące instytucje:

 • Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w latach 1989–1999;
 • Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w latach 1985–1989;
 • Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 1983–1985;
 • Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska w latach 1975–1983;
 • Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w latach 1972–1975.

Przed 1972 rokiem działały w Polsce instytucje zajmujące się gospodarką leśną i wodną, jednak nie posiadały one takich kompetencji, jakie obecnie pełni Ministerstwo Środowiska.

d4lg2nl
Ministerstwo Środowiska
Główna siedziba

ul. Wawelska 52/54, Warszawa

Rok założenia

1997

Cele

- dbanie o środowisko w Polsce i na świecie
- troska o długofalowy rozwój kraju, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka

Ważniejsi członkowie

Henryk Kowalczyk (od 2018, minister)

Jan Szyszko (1997–1999; 2005–2007; od 2015 roku, minister środowiska)

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.

Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

d4lg2nl
d4lg2nl
d4lg2nl
Więcej tematów
d4lg2nl