wp

NSZZ "Solidarność" - Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

Stocznia Gdańska, miejsce protestów, które doprowadziły do powstania "Solidarności"PAP Baza Zdjęć Archiwum
Podziel się

„Solidarność”, a właściwie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ „Solidarność”), to ogólnopolski związek zawodowy, który został zarejestrowany 10 listopada 1980 roku. Powstanie „Solidarności” zostało zainicjowane przez działania wielu komitetów strajkowych, a jej celem była obrona praw pracowniczych oraz przeciwstawienie się komunizmowi i rządowi Polski Ludowej.

wp

NSZZ "Solidarność" – geneza

Do powstania „Solidarności” stopniowo doprowadziły protesty robotnicze, które rozpoczęły się w czerwcu 1956 w Poznaniu, w których wyniku nastąpiła zmiana polityki wewnętrznej w Polsce, czyli tak zwana odwilż październikowa. Kolejna znaczna fala strajków wywołana przez znaczny wzrost cen miała miejsce w grudniu 1970 roku. Brak wyraźnej poprawy gospodarki kraju doprowadził do kolejnych strajków i zamieszek w czerwcu 1976 roku, które zostały powstrzymane przez władze i ukarane represjami.

Duży wpływ na pragnące wolności i poszanowania społeczeństwo miała wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce w 1978 roku. Działania, które bezpośrednio przyczyniły się do powstania NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się w licu 1980 roku w Świdniku, a następnie przeniosły się na teren Stoczni Gdańskiej. Strajkujący wysunęli 21 postulatów, w których domagali się m.in. prawa do posiadania własnej reprezentacji i wolnych związków zawodowych. Zasięg protestów był tak szeroki, że nie udało się ich zdusić siłą, więc władze poszły na ugodę i podpisały porozumienia, które 17 września 1980 roku powołały do istnienia „Solidarność”.

NSZZ "Solidarność" – zakres obowiązków

Obecnie do głównych zadań związku zawodowego „Solidarność” należy obrona godności i praw pracowniczych jego członków. Wiąże się to z zapewnianiem dobrych warunków pracy, wynagrodzenia, przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z przeciwdziałaniem bezrobociu i pomocą osobom bez pracy.

wp

Wśród celów „Solidarności” znajduje się też zwiększanie kwalifikacji pracowników, budowanie warunków umożliwiających odpowiednią współpracę między pracownikami a pracodawcami i prowadzenie do możliwie największej zbieżności ich interesów. Do zadań NSZZ „Solidarność” należy dbanie o interesy materialne, socjalne i zdrowotne pracowników, przestrzeganie prawa pracy, promowanie kultury i edukacji.

NSZZ "Solidarność" – członkowie

Pierwszym przewodniczącym „Solidarności” był Lech Wałęsa (1981–1990), po nim stanowisko przejął Marian Krzaklewski (1991–2002), a w latach 2002–2010 pełnił je Janusz Śniadek. Od 21 października 2010 przewodniczącym związku został Piotr Duda.

W początkach swojego istnienia, w roku 1980, NSZZ „Solidarność” zgromadził około 10 milionów ludzi. Według danych z 1989 roku, ta liczba znacznie spadła i wynosiła wtedy 1,5 miliona członków. W 2010 roku do „Solidarności” należało 400–680 tysięcy członków, a w 2015 ich liczba wyniosła ponad 586 tysięcy.

Główna siedziba

Gdańsk

Rok założenia

1980

Założyciele
Lider

Piotr Duda

Typ organizacji

ogólnopolska centrala związkowa

Cele

- obrona godności i praw pracowniczych;
- zwiększanie kwalifikacji pracowników;
- budowanie warunków umożliwiających współpracę między pracownikami a pracodawcami;.
- dbanie o interesy materialne, socjalne i zdrowotne pracowników,
- promocja kultury i edukacji.

Liczba członków

680 tys. (2012 rok)

Ważniejsi członkowie

Piotr Duda (od 2010 roku, przewodniczący)

wp
wp
wp