Trwa ładowanie...

Matura 2024. Co musisz wiedzieć o egzaminie? Kompletny przewodnik

Matura, czyli egzamin dojrzałości, to ważne wydarzenie w życiu młodego człowieka. Od jej wyników uzależniona jest w dużej mierze przyszłość abiturienta. Matura w 2024 roku tradycyjnie odbędzie się w terminie majowym. Co warto o niej wiedzieć? Sprawdź nasz kompletny przewodnik.

Matura 2024. Najważniejsze informacje o egzaminie dojrzałościMatura 2024. Najważniejsze informacje o egzaminie dojrzałościŹródło: East News, fot: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER
dhcyrs1
dhcyrs1

We wtorek 7 maja rozpoczną się matury. Abiturienci w czasie egzaminów dojrzałości będą zmagać się z zadaniami w części ustnej oraz pisemnej. Co warto wiedzieć o tegorocznych maturach?

Kto przystępuje do matury 2024 w nowej formule?

Tegoroczne matury odbędą się w dwóch formułach - tzw. nowej 2023 oraz starej 2015. Jak wynika z danych CKE, większość abiturientów napisze egzaminy przeprowadzane zgodnie z "nową formułą" Do egzaminu przystąpią bowiem:

 • Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończyli 4-letnie liceum ogólnokształcące, szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letnie technikum lub branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.
 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023.
 • Osoby, które uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych.
 • Absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem tych, którzy pierwszy raz przystąpili do matury w latach 2019-2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości.
 • Osoby, które mają świadectwo czy innego rodzaju dokument, potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe, wydany za granicą.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zadaliśmy Polakom proste pytania z matematyki. Ich odpowiedzi to hit

Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe na maturze 2024

Maturzyści w 2024 roku będą zdawali obowiązkowe i wybrane przedmioty, w ramach egzaminu podstawowego, rozszerzonego lub dwujęzycznego. Na liście przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej znajdują się:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,
 • język mniejszości narodowej – dotyczy osób z wykładowym językiem mniejszości narodowej.
dhcyrs1

W części ustnej na maturze w 2024 roku obowiązkowo maturzyści będą zdawać:

 • język polski,
 • matematykę,
 • język obcy nowożytny,
 • język mniejszości narodowej – dotyczy osób z wykładowym językiem mniejszości narodowej.

Oprócz tego, osoby przystępujące do matury, będą mogły wybrać maksymalnie sześć przedmiotów dodatkowych (w tym jeden obowiązkowy) i przystąpić do egzaminów pisemnych z nich. Dla przedmiotów dodatkowych w 2024 roku nie ustala się minimalnego progu poziomowego. Na liście tych przedmiotów dodatkowych w części ustnej znajdują się:

 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język włoski,
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej.
dhcyrs1

Egzamin maturalny w 2024 roku z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej przeprowadzany jest na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym, jeśli chodzi o języki obce nowożytne. W części ustnej z kolei egzaminy z przedmiotów dodatkowych zdaje się bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym (języki obce nowożytne). Na maturze w części pisemnej można zdawać takie przedmioty jak:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski),
 • język mniejszości narodowej (do wyboru spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński),
 • język obcy nowożytny (do wyboru spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),
 • język polski,
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

Deklaracje maturalne. Na nich wskazano zdawane przedmioty

Zanim uczniowie szkół średnich podejdą do egzaminów, muszą złożyć deklaracje maturalne. Można było to zrobić elektronicznie, w postaci e-deklaracji w systemie ZIU na stronie www.wyniki.edu.pl, lub tradycyjnie u dyrektora szkoły, w terminach:

 • do 30 września 2023 roku – jeśli chodzi o deklarację wstępną,
 • do 7 lutego 2024 roku – jeśli chodzi o deklarację ostateczną.
dhcyrs1

Po upływie założonych terminów nie ma już możliwości dokonywania zmian. Deklaracje dotyczą wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.

Terminy matury w 2024 roku. Kiedy egzaminy pisemne? Harmonogram

Część pisemna egzaminu maturalnego w 2024 roku odbywać się będzie w terminach od 7 do 24 maja, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem:

 • egzamin z języka polskiego: poziom podstawowy – 7 maja 2024 od godziny 9:00,
 • egzamin z matematyki: poziom podstawowy – 8 maja 2024 od godziny 9:00
 • egzamin z języka kaszubskiego, łemkowskiego, łacińskiego i kultura antyczna: poziom rozszerzony – 8 maja 2024 od godziny 14:00,
 • egzamin z języka angielskiego: poziom podstawowy – 9 maja 2024 od godziny 9:00,
 • egzamin z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego: poziom podstawowy – 9 maja 2024 od godziny 14:00,
 • egzamin z WOS: poziom podstawowy – 10 maja 2024 od godziny 9:00,
 • egzamin z języka niemieckiego: poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny – 10 maja 2024 od godziny 14:00,
 • egzamin z języka angielskiego: poziom rozszerzony i dwujęzyczny – 13 maja 2024 od godziny 9:00,
 • egzamin z filozofii: poziom rozszerzony: 13 maja 2024 od godziny 14:00,
 • egzamin z biologii: poziom rozszerzony: 14 maja 2024 od godziny 9:00,
 • egzamin z języka rosyjskiego – poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 14 maja 2024 od godziny 14:00,
 • egzamin z matematyki: poziom rozszerzony – 15 maja 2024 od godziny 9:00,
 • egzamin z języka francuskiego: poziom rozszerzony i dwujęzyczny – 15 maja 2024 od godziny 14:00,
 • egzamin z chemii: poziom rozszerzony – 16 maja 2024 od godziny 9:00,
 • egzamin z historii muzyki: poziom rozszerzony – 16 maja 2024 roku od godziny 14:00,
 • egzamin z geografii: poziom rozszerzony – 17 maja 2024 od godziny 9:00,
 • egzamin z języka mniejszości narodowych: poziom podstawowy – 17 maja 2024 od godziny 14:00,
 • egzamin z języka polskiego: poziom rozszerzony – 20 maja 2024 od godziny 9:00,
 • egzamin z języka mniejszości narodowych: poziom rozszerzony – 20 maja 2024 od godziny 14:00,
 • egzamin z historii: poziom rozszerzony – 21 maja 2024 od godziny 9:00,
 • egzamin z języka hiszpańskiego: poziom rozszerzony i dwujęzyczny – 21 maja 2024 od godziny 14:00,
 • egzamin z informatyki: poziom rozszerzony – 22 maja 2024 od godziny 9:00,
 • egzamin z historii sztuki: poziom rozszerzony – 22 maja 2024 od godziny 14:00,
 • egzamin z fizyki: poziom rozszerzony – 23 maja 2024 roku od godziny 9:00,
 • egzamin z języka włoskiego: poziom rozszerzony i dwujęzyczny – 23 maja 2024 roku od godziny 14:00.
dhcyrs1

Egzaminy maturalne trwają od 30 minut do 240 minut, w zależności od przedmiotu, poziomu i formuły egzaminu.

Dodatkowo, w piątek 24 maja 2024 roku od godziny 9 będą organizowane egzaminy pisemne:

 • z matematyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych – poziom podstawowy,
 • z geografii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony,
 • z chemii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony,
 • z fizyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony,
 • z biologii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony,
 • z historii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony.
dhcyrs1

Część ustna egzaminu maturalnego odbywać się będzie w terminach od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Egzamin będzie przeprowadzany w poszczególnych szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i będzie dotyczył języków:

 • polskiego,
 • mniejszości narodowych,
 • obcych nowożytnych,
 • łemkowskiego,
 • kaszubskiego.

Matura ustna w 2024 roku z języka polskiego potrwa 30 minut, a maturzysta w jej trakcie wylosuje dwa zadania: jedno z grupy pytań jawnych (jest ich 110) z lektury obowiązkowej, a drugie – z literatury lub dzieł sztuki. Każdy maturzysta będzie musiał omówić pytania na podstawie polecenia – ikonograficznego, literackiego lub językowego, jeśli chodzi o niejawne. Za rozwiązanie obu zadań można zdobyć maksymalnie 30 punktów. Lista pytań jawnych została opublikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

dhcyrs1

Sprawdzanie wyników matur

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego został ustalony na 9 lipca 2024 roku i od tej daty zdający otrzymają świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

W 2024 roku za zdany będzie uważany egzamin maturalny, z którego maturzysta uzyskał co najmniej 30 proc. maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej. Dodatkowym wymogiem jest przystąpienie do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego – na poziomie rozszerzonym czy dwujęzycznym.

Podobnie jak w poprzednim roku maturzysta, aby poznać wynik swojego egzaminu dojrzałości, będzie musiał zalogować się na portal uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w systemie ZIU. Każdy absolwent liceum lub technikum otrzymuje indywidualny login i hasło ze swojej szkoły.

Można również sprawdzić wyniki matury osobiście w szkole, do której uczęszczał uczeń.

Matura poprawkowa. W jakim przypadku?

Oprócz egzaminu dojrzałości odbywającego się w terminie majowym, organizowana jest także matura poprawkowa w 2024 roku. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym została zaplanowana na 20 sierpnia 2024 roku, we wtorek o godzinie 9:00. Natomiast egzamin ustny z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz języków obcych nowożytnych odbywać się ma 21 sierpnia 2023 roku.

Uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego, jeśli w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 16 lipca 12024 roku) złoży na ręce przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie ze swoją deklaracją ostateczną.

Maturzysta może poprawić maturę, jeśli nie zdał egzaminu dojrzałości, wyłącznie jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej. Konieczne jest przy tym spełnienie łącznie warunków:

 • Przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony.
 • Przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został unieważniony.

Jak odwołać się od wyników matury 2024? Absolwent liceum czy technikum po uzyskaniu wyników ma prawo do wglądu w pracę i odwołania się od wyników matury. Wystarczy przekonanie, że jego praca otrzymała zbyt mało punktów.

Osoby, które nie uzyskały wymaganych 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych lub nie przystąpiły do egzaminu z choć jednego przedmiotu rozszerzonego, nie zdadzą matury. W takim przypadku mogą zdawać ponownie egzamin maturalny lub poprawić jego wynik w ciągu 5 kolejnych lat, licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. W tym czasie można to zrobić maksymalnie 5 razy.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
dhcyrs1
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Wyłączono komentarze

Jako redakcja Wirtualnej Polski doceniamy zaangażowanie naszych czytelników w komentarzach. Jednak niektóre tematy wywołują komentarze wykraczające poza granice kulturalnej dyskusji. Dbając o jej jakość, zdecydowaliśmy się wyłączyć sekcję komentarzy pod tym artykułem.

Paweł Kapusta - Redaktor naczelny WP
Paweł KapustaRedaktor Naczelny WP
dhcyrs1
Więcej tematów