Trwa ładowanie...

Jana Szyszki w rządzie już nie ma. "Klan", który stworzył, trzyma ma się jednak mocno

W resorcie i podlegających mu instytucjach pozostało czterdziestu krewnych i znajomych odwołanego ministra środowiska.

Share
Jana Szyszki w rządzie już nie ma. "Klan", który stworzył, trzyma ma się jednak mocno
Źródło: PAP, fot: Leszek Szymański
d3ozs59

Kilkadziesiąt nazwisk znajdziemy na liście opracowanej przez oko.press. To zestawienie pracowników ministerstwa środowiska i podległych mu instytucji, którzy mieli znaleźć zatrudnienie w resorcie dzięki znajomości z Janem Szyszką.

Gdzie poznali odwołanego ministra? Jedni są z nim związani więzami rodzinnymi, inni wcześniej z nim współpracowali, a kolejni otrzymali dyplom z kierunków studiów, które założył, albo legitymację jego Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. To miało pozwolić im na objęcie funkcji w resorcie bądź w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszach wojewódzkich, Lasach Państwowych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

I tak jedna z córek odwołanego ministra* Katarzyna Szyszko-Podgórska* jest zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Ochrony Środowiska. Druga - Patrycja Szyszko - pracuje w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bratanek - Piotr Szyszko - stoi na czele Zespołu Edukacji Leśnej i Turystyki w Nadleśnictwie Jabłonna. Zięć - Karol Podgórski - to członek rady nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu oraz dyrektor Lasów Miejskich w Warszawie.

d3ozs59

Zobacz też: Ojciec Rydzyk pozbawiony wpływów po zmianach w rządzie? "Będzie budował partię w partii"

Nie tylko rodzina

Jeszcze do wtorku współpracownikiem Szyszki był Lucjan Bednarz, nadleśniczy ze Zwierzyńca, który jest członkiem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Podobnie jak Magdalena Bodzenta, szefowa gabinetu politycznego ministra i przewodnicząca rady nadzorczej WFOŚiGW w Opolu. Jej mąż Sebastian Bodzenta to prezes spółki BOŚ Eko Profit należącej do BOŚ Banku, którego głównym akcjonariuszem jest NFOŚiGW.

Andrzej Borowiec, którego siostra Agata była społeczną asystentką prof. Jana Szyszko, jest leśniczym w Leśnictwie Smolnik. To absolwentka podyplomowego studium „Ekologia i zarządzanie” w WSKSiM w Toruniu. Co więcej, uczestniczyła w warsztatach w sławnej „stodole” w Tucznie.

d3ozs59

Zofia Chrempińska, dyrektor Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu za poprzednich rządów Szyszki w Ministerstwie Środowiska, teraz jest naczelnikiem Wydziału Wspomagania Administracji Publicznej i Współpracy z Zagranicą Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Andrzej Deres to dyrektor Biura NFOŚiGW oraz członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. Wcześniej był pracownikiem biura poselskiego Szyszki.

Zobacz też: Zaprzysiężenie Jana Szyszki

Proboszcz parafii w Węgrowie ks. Tomasz Duszkiewicz jest zatrudniony na stanowisku ds. współpracy z otoczeniem regionalnym w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Pracuje zdalnie. Białostockiej RDLP szefuje Andrzej Nowak, podobno zaufany czlowiek Szyszki.

Pracownikiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody jest Izabela Dymitryszyn, była doktorantka Szyszki na SGGW i współautorka kilku jego publikacji. Anna Jakubowska pełni obowiązki dyrektora Departamentu Środków Zagranicznych NFOŚiGW. Ponadto, pełni funkcje przewodniczącej rady nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu. Ukończyła Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGH i SGGW.

d3ozs59

Agata Jojczyk jest w radzie nadzorczej NFOŚiGW. Pracuje też w Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i wykłada na WSKSiM w Toruniu. To również współautorka kilku prac naukowych Szyszki. Została zatrudniona w resorcie na pół etatu jako doradca ministra. Podobnie jest z Leszkiem Karskim. Jest dyrektorem Departamentu Strategii i Komunikacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także przewodniczącym rady nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Kazimierz Kujda to prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Adam Kwiatkowski dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Absolwent Podyplomowego Studium Wyceny i Oceny Zasobów Przyrodniczych w SGH i SGGW w Warszawie Stanisław Majdański jest wiceprezesem Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
Został zatrudniony na 1/10 etatu jako doradca ministra środowiska. Co więcej, Szyszko powołał go też na przewodniczącego rady nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie.

Andrzej Matysiak, również absolwent Podyplomowych Studiów Ocena i Wycena Zasobów Przyrodniczych na SGGW, to członek rady nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pełni też funkcję dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek również ukończył Studium. Należy także do Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Wcześniej pełnił funkcję rzecznika prasowego Szyszki. Doradcą ministra był natomiast Krzysztof Melka. Jest przewodniczącym rady nadzorczej łódzkiego WFOŚiGW.

Zobacz też: Beata Szydło i Jan Szyszko otworzyli zbiornik Świnna Poręba

Artur Michalski także ma za sobą pracę w charakterze doradcy Szyszki oraz szefa jego gabinetu politycznego. Minister powołał go na wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na przewodniczącego rady nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie. On też ukończył Studium, a także Podyplomowe Studium Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000. Ponadto, jest doktorantem w Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i działa w Stowarzyszeniu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

d3ozs59

Mateusz Mroz to członek rady nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu. Był doradcą Szyszki i szefem jego gabinetu politycznego. Jest także jednym z założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i jego byłym skarbnikiem. Też ukończył Studium. Paweł Mucha jest stoi na czele Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Środowiska. Został też powołany na przewodniczącego rady nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku.

Dyrektor generalna Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Beata Nowosielska wcześniej była dyrektorem Departamentu Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Środowiska. W mediach zasłynęła dzięki kontrowersyjnym wpisom w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że na Facebooku napisała: "Powitanie dla Tuska? Kajdanki i szubienica".

To wciąż nie koniec

Adam Płaksej to dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, wcześniej pracownik biura poselskiego Szyszki. Marek Ryszka jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej NFOŚiGW i prezesem WFOŚiGW w Warszawie. Ukończył Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i Zarządzanie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Paweł Sałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska ukończył Podyplomowe Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH. Jest także doktorantem w Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW oraz członkiem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Axel Schwerk z Państwowej Rady Ochrony Przyrody to współautor kilku prac naukowych Szyszki. Zastąpił Szyszkę na stanowisku kierownika Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych.

d3ozs59

Marek Szary pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach. To też wicedyrektor ds. ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Joanna Szczepańska jest wicedyrektorem ds. organizacyjnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także sekretarzem Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Andrzej Szweda-Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody, należy do grona absolwentów Międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Oceny i Wyceny Zasobów SGGW i SGH oraz podyplomowych studiów w zakresie kompensacji przyrodniczej w Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW.

Zobacz też: Tak Jan Szyszko niszczy Puszczę Białowieską. Widzieliśmy to na własne oczy

Kazimierz Tobolski powołany do Państwowej Rady Ochrony Przyrody, jest współautorem publikacji Szyszki „Podstawy kompensacji przyrodniczej”, wydanej przez WSKSiM w Toruniu. Konrad Tomaszewski to dyrektor Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, a prywatnie krewny Jarosława Kaczyńskiego. Był szefem gabinetu politycznego Szyszki, jest członkiem zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Stefan Traczyk, nadleśniczy z Jabłonnej, był społecznym doradcą Szyszki. Minister powołał go na przewodniczącego rady nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie oraz do Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Michał Wiśniewski stoi na czele Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Środowiska i przewodniczący rady nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie. Był też zatrudniony na 1/10 etatu jako doradca ministra. Jako student pracował w jego biurze poselskim. Witold Zakościelny jest nadleśniczym Nadleśnictwa Parczew i członkiem Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Tomasz Zygmont to wicedyrektor departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska. Jego żona Małgorzata była pracownikiem biura poselskiego Szyszki.

Alfabetycznie skonstruowaną listę zamyka Tadeusz Żarski. Był zatrudniony na 1/10 etatu jako doradca ministra Szyszki. Obecnie jest członkiem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Źródło: oko.press/WP

d3ozs59

Podziel się opinią

Share
d3ozs59
d3ozs59
Więcej tematów