WP
WP

Egzamin gimnazjalny 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 - przedmioty, terminy, arkusze - Najnowsze informacje

Egzaminy gimnazjalne odbywają się w kwietniu PAP Codzienny Serwis Fotograficzny CSF
Podziel się
Trwa ładowanie...
WP

Egzamin gimnazjalny odbywa się każdego roku na wiosnę i jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych. Zawiera arkusze z zakresu nauk humanistycznych oraz ścisłych, a także języków nowożytnych.

Egzamin gimnazjalny – informacje ogólne

Od 2012 roku obowiązuje nowa formuła egzaminu gimnazjalnego. Zamiast dwóch części zawierających nauki humanistyczne i ścisłe, obecnie gimnazjaliści podchodzą do:

 • I części podzielonej na dwa arkusze: język polski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie,
 • II części zawierającej dwa arkusze: matematykę oraz przedmioty przyrodnicze,
 • III części, czyli egzaminu z języków obcych nowożytnych; do wyboru uczniów CKE pozostawia język angielski, niemiecki, rosyjski, włosku, hiszpański i francuski.

Dwie pierwsze części egzaminu gimnazjalnego, a także egzamin z języka na poziomie podstawowym są obowiązkowe. Wolę zdawania danego języka oraz rozszerzenia uczniowie powinni zgłosić nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem egzaminu. Test językowy CKE mogą zdawać również bez konsekwencji uczniowie pierwszych i drugich klas gimnazjum, jeśli chcą sprawdzić swoje umiejętności. Wszystkie egzaminy na poziomie gimnazjum mają charakter pisemny.

Egzamin gimnazjalny – przebieg

WP

Egzaminy gimnazjalne odbywają się co roku w kwietniu. Dodatkowo CKE wyznacza drugi termin w czerwcu dla uczniów, którzy z różnych, ale uzasadnionych przyczyn nie mogą podejść do testu w kwietniu. Okres egzaminacyjny trwa 3 dni – każda z części zdawana jest w innym dniu, a między poszczególnymi partiami przewidziana jest półgodzinna przerwa. Uczeń ma 90 minut na napisanie egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego i matematyki, a także po 60 minut na egzamin z nauk przyrodniczych, historii i WOS-u oraz języka nowożytnego (zarówno postawy, jak i rozszerzenia).

Na egzamin gimnazjalny uczeń może wnieść jedynie pióro lub długopis, koniecznie z czarnym tuszem. Na części z matematyki dozwolona jest również linijka. Nie wolno używać kalkulatora, słowników czy urządzeń telekomunikacyjnych.

Egzamin gimnazjalny – wyniki z poprzednich lat

Zdecydowanie najwyższe średnie wyniki gimnazjaliści osiągają z egzaminu z języka polskiego i angielskiego na poziomie podstawowym. W pierwszym przypadku średnia to 65,8 proc. (najniższy w 2013 i 2015 roku wyniósł 62 proc., a najwyższy w 2016 i 2017 roku 69 proc.). Kolejnym najlepiej zdawanym egzaminem gimnazjalnym jest historia i WOS (w ciągu sześciu lat średnio 59,5 proc.), język niemiecki na poziomie podstawowym (średnio 56,1 proc.) oraz przedmioty przyrodnicze (średnio 52,3 proc.).

Najsłabsze wyniki gimnazjaliści uzyskują z egzaminów z matematyki (średnio 47,6 proc.; najmniej w 2012, 2014 i 2017 roku – 47 proc., najwięcej w 2016 roku – 49 proc.), a także z rozszerzonego języka angielskiego (średnio 46,5 proc.; najmniej w 2013 i 2016 roku – 45 proc., najwięcej w 2017 roku – 49 proc.) i niemieckiego (średni wynik to 39,6 proc.; najmniej w 2012 roku – 33 proc., a najwięcej w 2016 roku – 44 proc.).

WP

Egzamin gimnazjalny – przygotowanie

Do egzaminu gimnazjalnego przygotować powinna szkoła, realizując zakres materiału ujętego w podstawie programowej. Mimo to warto pracować również samodzielnie. Pomoże w tym repetytorium do egzaminu gimnazjalnego, które oferuje wiele wydawnictw edukacyjnych. Zawierają one zadania, które wzorowane są na tych zawieranych w arkuszach egzaminacyjnych. Poza tym dużą pomocą mogą okazać się arkusze z poprzednich lat.

Doskonałą okazją na sprawdzenie wiedzy i umiejętności potrzebnych na testach właściwych jest próbny egzamin gimnazjalny, który zazwyczaj odbywa się w grudniu każdego roku.

Egzamin gimnazjalny – arkusze z lat 2012-2017

Egzamin gimnazjalny z języka polskiego
Egzamin gimnazjalny z matematyki
Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych
Egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego
Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego

WP

Egzamin gimnazjalny 2018 – harmonogram

Egzamin gimnazjalny 2018 odbędzie się według harmonogramu ustalonego przez Centralną Komisję Edukacyjną. Terminy podstawowe wyznaczone zostały następująco:

 • 18 kwietnia o godz. 9.00 – egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u,
 • 18 kwietnia o godz. 11.00 – egzamin gimnazjalny z języka polskiego,
 • 19 kwietnia o godz. 9.00 – egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych,
 • 19 kwietnia o godz. 11.00 – egzamin gimnazjalny z matematyki,
 • 20 kwietnia o godz. 9.00 – egzamin gimnazjalny z języka nowożytnego (p. podstawowy),
 • 20 kwietnia o godz. 11.00 – egzamin gimnazjalny z języka nowożytnego (p. rozszerzony).
WP

Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego zostały wyznaczone według następującego harmonogramu:

 • 4 czerwca o godz. 9.00 – egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u,
 • 4 czerwca o godz. 11.00 – egzamin gimnazjalny z języka polskiego,
 • 5 czerwca o godz. 9.00 – egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych,
 • 5 czerwca o godz. 11.00 – egzamin gimnazjalny z matematyki,
 • 6 czerwca o godz. 9.00 – egzamin gimnazjalny z języka nowożytnego (p. podstawowy),
 • 6 czerwca o godz. 11.00 – egzamin gimnazjalny z języka nowożytnego (p. rozszerzony).

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 znane będą już 15 czerwca 2018 roku, a zaświadczenia wręczone zostaną zdającym 22 czerwca 2018 roku.

WP
WP