Trwa ładowanie...
d1s25wj

Egzamin gimnazjalny 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 - przedmioty, terminy, arkusze

Najnowsze informacje
PAP Codzienny Serwis Fotograficzny CSF
Źródło: PAP Codzienny Serwis Fotograficzny CSF, fot: Darek Delmanowicz
3.4
(16 głosów)
Oceń:

Egzamin gimnazjalny odbywa się każdego roku na wiosnę i jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych. Zawiera arkusze z zakresu nauk humanistycznych oraz ścisłych, a także języków nowożytnych.

Egzamin gimnazjalny – informacje ogólne

Od 2012 roku obowiązuje nowa formuła egzaminu gimnazjalnego. Zamiast dwóch części zawierających nauki humanistyczne i ścisłe, obecnie gimnazjaliści podchodzą do:

 • I części podzielonej na dwa arkusze: język polski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie,
 • II części zawierającej dwa arkusze: matematykę oraz przedmioty przyrodnicze,
 • III części, czyli egzaminu z języków obcych nowożytnych; do wyboru uczniów CKE pozostawia język angielski, niemiecki, rosyjski, włosku, hiszpański i francuski.

Dwie pierwsze części egzaminu gimnazjalnego, a także egzamin z języka na poziomie podstawowym są obowiązkowe. Wolę zdawania danego języka oraz rozszerzenia uczniowie powinni zgłosić nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Test językowy CKE mogą zdawać również bez konsekwencji uczniowie pierwszych i drugich klas gimnazjum, jeśli chcą sprawdzić swoje umiejętności. Wszystkie egzaminy na poziomie gimnazjum mają formę pisemną.

Egzamin gimnazjalny – przebieg

Egzaminy gimnazjalne odbywają się co roku w kwietniu. Dodatkowo CKE wyznacza drugi termin w czerwcu dla uczniów, którzy z różnych, ale uzasadnionych przyczyn nie mogą podejść do testu w kwietniu. Okres egzaminacyjny trwa 3 dni – każda z części zdawana jest w innym dniu, a między poszczególnymi partiami przewidziana jest półgodzinna przerwa.

Uczeń ma 90 minut na napisanie egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego i matematyki, a także po 60 minut na egzamin z nauk przyrodniczych, historii i WOS-u oraz języka nowożytnego (zarówno postawy, jak i rozszerzenia).

Na egzamin gimnazjalny uczeń może wnieść jedynie pióro lub długopis, koniecznie z czarnym tuszem. Na części z matematyki dozwolona jest również linijka. Nie wolno używać kalkulatora, słowników czy urządzeń telekomunikacyjnych.

Egzamin gimnazjalny – wyniki z poprzednich lat

Zdecydowanie najwyższe średnie wyniki gimnazjaliści osiągają z egzaminu z języka polskiego i angielskiego na poziomie podstawowym. W pierwszym przypadku średnia to 65,8 proc. (najniższy w 2013 i 2015 roku wyniósł 62 proc., a najwyższy w 2016 i 2017 roku 69 proc.).

Kolejnym najlepiej zdawanym egzaminem gimnazjalnym jest historia i WOS (w ciągu sześciu lat średnio 59,5 proc.), język niemiecki na poziomie podstawowym (średnio 56,1 proc.) oraz przedmioty przyrodnicze (średnio 52,3 proc.).

Najsłabsze wyniki gimnazjaliści uzyskują z egzaminów z matematyki (średnio 47,6 proc.; najmniej w 2012, 2014 i 2017 roku – 47 proc., najwięcej w 2018 roku – 52 proc.), a także z rozszerzonego języka angielskiego (średnio 46,5 proc.; najmniej w 2013 i 2016 roku – 45 proc., najwięcej w 2018 roku – 52 proc.) i niemieckiego (średni wynik to 39,6 proc.; najmniej w 2012 roku – 33 proc., a najwięcej w 2016 roku – 44 proc.).

Egzamin gimnazjalny – przygotowanie

Do egzaminu gimnazjalnego przygotować powinna szkoła, realizując zakres materiału ujętego w podstawie programowej. Mimo to warto pracować również samodzielnie. Pomagają w tym repetytoria do egzaminu gimnazjalnego wielu wydawnictw edukacyjnych. Zawierają one zadania, które wzorowane są na arkuszach egzaminacyjnych. Poza tym dużą pomocą mogą okazać się arkusze z poprzednich lat.

Doskonałą okazją na sprawdzenie wiedzy i umiejętności potrzebnych na testach właściwych jest próbny egzamin gimnazjalny, który zazwyczaj odbywa się w grudniu każdego roku.

Egzamin gimnazjalny – arkusze z lat 2012–2018

Egzamin gimnazjalny 2019 – harmonogram

Egzamin gimnazjalny 2019 przeprowadzony zostanie według harmonogramu ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Terminy podstawowe wyznaczone zostały w sposób następujący:

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

 • 10 kwietnia (środa) o godz. 9.00 – egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u,
 • 10 kwietnia (środa) o godz. 11.00 – egzamin gimnazjalny z języka polskiego.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

 • 11 kwietnia (czwartek) o godz. 9.00 – egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych,
 • 11 kwietnia (czwartek) o godz. 11.00 – egzamin gimnazjalny z matematyki.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

 • 12 kwietnia (piątek) bo godz. 9.00 – egzamin gimnazjalny z języka nowożytnego (poziom podstawowy),
 • 12 kwietnia (piątek) o godz. 11.00 – egzamin gimnazjalny z języka nowożytnego (poziom rozszerzony).

Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego zostały wyznaczone według następującego harmonogramu:

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

 • 3 czerwca (poniedziałek) o godz. 9.00 – egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u,
 • 3 czerwca (poniedziałek) o godz. 11.00 – egzamin gimnazjalny z języka polskiego.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

 • 4 czerwca (wtorek) o godz. 9.00 – egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych,
 • 4 czerwca (wtorek) o godz. 11.00 – egzamin gimnazjalny z matematyki.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

 • 5 czerwca (środa) o godz. 9.00 – egzamin gimnazjalny z języka nowożytnego (poziom podstawowy),
 • 5 czerwca (środa) o godz. 11.00 – egzamin gimnazjalny z języka nowożytnego (poziom rozszerzony).

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 znane będą już 14 czerwca 2019 roku, a zaświadczenia wręczone zostaną zdającym 21 czerwca 2019 roku.

d1s25wj
d1s25wj
d1s25wj
Więcej tematów
d1s25wj