Trwa ładowanie...
d47s0v8

Egzamin gimnazjalny 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 z historii i WOS-u - odpowiedzi, arkusze, terminy

Najnowsze informacje
Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa CC BY
Źródło: Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa CC BY
2.9
(7 głosów)
Oceń:

Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie jest jednym z egzaminów obowiązkowych po gimnazjum. Czas przeznaczony na napisanie testu to 60 minut, a ilość punktów do zdobycia waha się od 30 do 35.

Egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u – zadania

Arkusz egzaminu gimnazjalnego z zakresu historii i WOS-u składa się zazwyczaj 25 zadań, przy czym wszystkie są zadaniami zamkniętymi. Nawiązują one do krótkich tekstów źródłowych, map, schematów lub ilustracji. Zadania polegają na wyborze jednej z czterech proponowanych odpowiedzi, dopasowaniu definicji do hasła albo wskazaniu, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u – zakres materiału

Gimnazjalista zdający test gimnazjalny z zakresu historii powinien posiadać trzy podstawowe umiejętności. Pierwszą z nich jest chronologiczne umieszczanie wydarzeń na osi czasu, a także rozumienie istniejącego między nimi ciągu przyczynowo-skutkowego. Uczeń powinien również potrafić analizować i interpretować źródła oraz procesy historyczne, a także tworzyć narrację historyczną. Poza tym wymaga się, aby osoba podchodząca do egzaminu gimnazjalnego posiadała wiedzę na temat zasad i procedur demokracji, gospodarki rynkowej oraz roli Polski w polityce międzynarodowej.

Zakres materiału dotyczącego historii, a obowiązującego na egzaminie gimnazjalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie sięga od czasów prehistorycznych po I wojnę światową. Uczeń powinien posiadać wiedzę na temat cywilizacji starożytnych zarówno Bliskiego Wschodu (Mezopotamia, Egipt, Izrael), jak i Europy (Grecja, Rzym). Poza tym obowiązkowa jest również znajomość tematu narodzin chrześcijaństwa, a w dalszych stuleciach dwukrotnego rozpadu Kościoła (najpierw na Wschodni i Zachodni, następnie drogą reformacji na katolicyzm i protestantyzm).

Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie może zawierać również zadania dotyczące średniowiecznego świata arabskiego oraz krajów europejskich. Poza tym gimnazjalista podchodzący do testu gimnazjalnego z historii i WOS-u powinien znać dzieje Polski Piastów i Jagiellonów, a także pojęcie wolnej elekcji, rozbiorów oraz Księstwa Warszawskiego. Na teście mogą pojawić się również zadania związane z wielkimi odkryciami geograficznymi, historią powstania Stanów Zjednoczonych, rewolucją francuską, epoką napoleońską, Kongresem Wiedeńskim, rewolucją w Rosji oraz rewolucja przemysłową.

Zakres materiału z wiedzy o społeczeństwie obowiązujący na egzaminie gimnazjalnym obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące: życia społecznego:

  • cech współczesnego społeczeństwa czy obywatela i jego roli w życiu publicznym,
  • pojęcia patriotyzmu, narodu i mniejszości narodowych,
  • ustroju państwa, cech demokracji, trójpodziału władzy, samorządu, wyborów, partii politycznych,
  • podziału administracyjnego Polski,
  • polityki zagranicznej RP,
  • problemów i konfliktów na świecie,
  • integracji europejskiej,
  • przedsiębiorczości (w tym pojęć takich jak działalność gospodarcza, rynek pracy i gospodarka rynkowa).

Egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u 2019 – termin

Test gimnazjalny z historii i WOS-u 2019 odbędzie się w środę 10 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00. CKE wyznaczyła dodatkowy termin na 5 czerwca 2019 na 9.00. Według informacji opublikowanych przez komisję wyniki zostaną ogłoszone zdającym 14 czerwca 2019 roku. Do szkół mają być dostarczone 21 czerwca.

Egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u – wyniki z poprzednich lat

W latach 2012-2017 średni wynik z egzaminu gimnazjalnego z historii i WOS-u wahał się od 56 proc. do 64 proc.

W 2012 roku zdający osiągnęli średnio 61 proc. z testu gimnazjalnego, rok później 58 proc., a w 2014 roku 59 proc. Najwyższy średni wynik padł w 2015 roku – wynosił 64 proc. W 2016 roku wynik oscylował wokół 56 proc. i okazał się najniższy ze wszystkich lat. W 2017 roku wzrósł do 59 proc. i utrzymał się również rok później.

Egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u – arkusze i odpowiedzi

Oto arkusze egzaminu gimnazjalnego z historii i WOS-u z lat 2012–2018:

Egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u – arkusz 2012 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u – arkusz 2013 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u – arkusz 2014 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u – arkusz 2015 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u – arkusz 2016 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u – arkusz 2017 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z historii i WOS-u – arkusz 2018 + odpowiedzi

d47s0v8
d47s0v8
d47s0v8
Więcej tematów
d47s0v8