Trwa ładowanie...
d18aavw

Egzamin gimnazjalny 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 z przedmiotów przyrodniczych - odpowiedzi, arkusze, terminy

Najnowsze informacje
Fotolia
Źródło: Fotolia, fot: lily
4.2
(5 głosów)
Oceń:

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych jest jednym z czterech egzaminów, które powinien zdawać każdy uczeń kończący gimnazjum. Arkusz składa się z około 24 zadań, na których rozwiązanie przeznaczono 60 minut.

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych – zadania

Arkusz egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych zawiera 24–25 pytań, z czego wszystkie mają charakter zamknięty. Polecenia odnoszą się do źródeł w postaci rysunków, schematów, tabel danych, fragmentów planów i map, zdjęć oraz tekstów źródłowych.

Uczeń udziela odpowiedzi poprzez wybór jednego z czterech proponowanych rozwiązań (a, b, c, d), połączenie dwóch elementów (na przykład pojęcia z definicją lub podpisu z ilustracją) lub zaznaczenie prawdziwości albo nieprawdziwości danego zdania.

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych – zakres materiału

Zakres materiału obowiązujący na egzaminie gimnazjalnym z nauk przyrodniczych obejmuje zagadnienia z dziedziny biologii, geografii, chemii i fizyki.

BIOLOGIA

Jeśli chodzi o biologię, gimnazjalista powinien opanować zagadnienia takie jak:

 • związki chemiczne, które budują organizmy oraz metody pozyskiwania i wykorzystywania energii przez organizmy żywe,
 • budowa, właściwości i funkcjonowanie komórki,
 • różnorodność organizmów, metody klasyfikacji oraz identyfikacji,
 • czynności życiowe organizmów jedno- i wielokomórkowych,
 • budowa i funkcjonowanie organizmów roślinnych,
 • budowa i funkcjonowanie organizmu ludzkiego: układ ruchu, pokarmowy, oddechowy, krążenia, dokrewny, odpornościowy, płciowy, wydalniczy i nerwowy,
 • narządy zmysłów, budowa skóry,
 • choroby i stan zdrowia,
 • genetyka i ewolucja organizmów,
 • ekologia.

GEOGRAFIA

Z zakresu geografii na egzaminie gimnazjalnym mogą pojawić się polecenia dotyczące następujących zagadnień:

 • czytanie planów i map,
 • ruch Ziemi i jej kształt, a także ich następstwa,
 • klimat, strefy klimatyczne, naświetlenie Ziemi,
 • budowa Ziemi i procesy kształtowania rzeźby terenu,
 • położenie i przyroda Polski, a także jej regiony geograficzne,
 • demografia i geografia gospodarcza Polski,
 • społeczeństwo, środowisko przyrodnicze oraz gospodarka sąsiadów Polski,
 • relacje człowiek – przyroda – gospodarka w Europie i na świecie.

CHEMIA

Z zakresu chemii uczeń podchodzący do testu gimnazjalnego z nauk ścisłych powinien opanować zagadnienia takie jak:

 • substancje i ich właściwości: masa, gęstość, objętość,
 • pojęcie pierwiastka z podziałem na metale i niemetale,
 • mieszaniny jedno- i niejednorodne oraz związki chemiczne,
 • budowa wewnętrzna materii: pojęcie atomu, protonu, elektronu i neutronu,
 • izotopy, związki kowalencyjne i jonowe,
 • reakcje chemiczne (egzo- i endoenergetyczne),
 • skład powietrza i charakterystyka gazów,
 • woda oraz roztwory wodne,
 • pojęcie kwasu, zasady oraz soli,
 • węgiel oraz jego związki z wodorem, węglowodory i ich pochodne – alkohole, estry, kwasy karboksylowe, cukry i tłuszcze.

FIZYKA

Ostatnim działem nauk ścisłych, który pojawia się na egzaminie gimnazjalnym z przedmiotów przyrodniczych, jest fizyka. Z jej zakresu obowiązują zagadnienia takie jak:

 • ruch prostoliniowy, trzy zasady dynamiki Newtona oraz pojęcia takie jak siła ciężkości i siła oporu,
 • energia mechaniczna (praca, moc),
 • zjawiska: skraplania, krzepnięcia, parowania, topnienia, sublimacji i resublimacji,
 • właściwości materii – budowa, gęstość, masa i objętość,
 • napięcie powierzchniowe, ciśnienie i prawa Pascala,
 • elektryczność – elektryzowania przez tarcie lub dotyk, przewodniki i izolatory, przepływ prądu, a także jego natężenie i napięcie,
 • magnetyzm na przykładzie budowy kompasu,
 • ruch drgający i fal (ultra- i infradźwięki, amplituda, okres, częstotliwość),
 • fale elektromagnetyczne i optyka – zjawiska, cienia, półcienia, rozchodzenia, rozszczepienia i skupiania się światła.

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych 2019 – termin

Data egzaminu gimnazjalnego z nauk przyrodniczych 2019 została wyznaczona przez CKE na 11 kwietnia 2019 roku (czwartek) na godzinę 9.00. Termin dodatkowy zaplanowano na 4 czerwca 2019 roku na godzinę 9.00.

CKE poinformowało, że wyniki egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych znane będą uczniom 14 czerwca 2019 roku. Zaświadczenia oraz informacje zostaną wydane zdającym 21 czerwca.

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych – wyniki z poprzednich lat

Nowa formuła egzaminów gimnazjalnych obowiązuje od 2012 roku. Premierowy arkusz gimnazjaliści zdali średnio na 50 proc. W następnym roku zdający osiągnęli najwyższy jak dotąd wynik średni, sięgający 59 proc. W 2014 roku średni wynik wyniósł 52 proc., w 2015 roku 50 proc, a w 2016 roku 51 proc. Egzamin gimnazjalny z nauk przyrodniczych w 2017 roku uczniowie zdali średnio na 52 proc., a w 2018 roku na 56 proc.

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych – arkusze i odpowiedzi

Oto arkusze egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych z lat 2012–2018:

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych – arkusz 2012 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych – arkusz 2013 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych – arkusz 2014 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych – arkusz 2015 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych – arkusz 2016 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych – arkusz 2017 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych – arkusz 2018 + odpowiedzi

d18aavw
d18aavw
d18aavw
Więcej tematów
d18aavw