Trwa ładowanie...
dpo4np1

Egzamin gimnazjalny 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 z języka angielskiego - odpowiedzi, arkusze, terminy

Najnowsze informacje
iStock
Źródło: iStock
4.7
(3 głosy)
Oceń:

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego zdaje się na dwóch poziomach. Test na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla każdego ucznia deklarującego podejście do egzaminu z języka angielskiego, a na poziomie rozszerzonym dla tych, którzy wykazali taką wolę na maksymalnie 30 dni przed planowanym egzaminem. Na obu poziomach do zdobycia jest 40 punktów, a test trwa 60 minut.

Egzamin gimnazjalny z angielskiego na poziomie podstawowym – zadania

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym składa się z 11 zadań zamkniętych. Sprawdzają one umiejętności związane ze znajomością i prawidłowym użytkowaniem języka obcego. Część zadań odnosi się do nagrań, które sprawdzić mają rozumienie ze słuchu. Inne bazują na krótkich tekstach (wiadomościach SMS, mailach, zaproszeniach, wizytówkach) i mają na celu zweryfikowanie zdolności czytania ze zrozumieniem. W arkuszu testu gimnazjalnego z angielskiego na poziomie podstawowym znajdują się również zadania gramatyczne.

Zadania zawarte w arkuszu polegają zazwyczaj na wyborze poprawnej odpowiedzi z trzech lub czterech proponowanych, dobraniu elementów (na przykład tytułu do fragmentu tekstu) lub wskazaniu prawdy albo fałszu.

Egzamin gimnazjalny z angielskiego na poziomie podstawowym – zakres materiału

Jeśli chodzi o słownictwo, uczeń zdający egzamin gimnazjalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym powinien opanować pojęcia związane z opisywaniem:

 • wyglądu i charakteru człowieka,
 • domu,
 • przedmiotów szkolnych i wyposażenia szkoły,
 • środowiska pracy,
 • życia rodzinnego i społecznego,
 • żywienia,
 • zakupów i usług,
 • podróżowania,
 • kultury i sportu,
 • zdrowia,
 • środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń,
 • osiągnięć nauki i techniki.

Uczeń powinien posiadać umiejętność czytania za zrozumieniem i poprawnego konstruowania krótkich wypowiedzi pisemnych. Poza tym ważne, by gimnazjalista zdający test z zakresu języka angielskiego potrafił poprowadzić rozmowę, rozpocząć ją i zakończyć zgodnie z kulturą krajów anglojęzycznych.

Zakres materiału z gramatyki, obowiązujący na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym, obejmuje zagadnienia takie jak:

 • bezokolicznik i formy osobowe,
 • czasowniki regularne i nieregularne,
 • czasowniki modalne, czasowniki złożone,
 • tryb rozkazujący,
 • konstrukcje "be going to”, ”have to”, ”would like to”,
 • czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple,
 • przedimki określone i nieokreślone,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga, forma dzierżawcza,
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka,
 • przymiotniki dzierżawcze,
 • zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, pytające i względne, nieokreślone,
 • liczebniki główne i porządkowe,
 • przyimki miejsca, czasu, przyczyny, odległości, sposobu,
 • spójniki,
 • składnia: zdania twierdzące, przeczące, rozkazujące i pytające, zadnia z podmiotem ”it” oraz ”there”, zdania z dwoma dopełnieniami i podrzędnie złożone (przydawkowe i okolicznikowe), zdania wykrzyknikowe.

Egzamin gimnazjalny z angielskiego na poziomie rozszerzonym – zadania

Arkusz egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym ma podobną strukturę oraz typ pytań jak arkusz na poziomie podstawowym. Zadań jest jednak 8, z czego jedno to zadanie otwarte. Od zdającego wymagane jest napisanie listu, maila lub notatki. Także zadania gramatyczne są trudniejsze. Może pojawić się polecenie przetłumaczenia części zdania z polskiego na angielski lub uzupełnienia go w odpowiedniej formie z użyciem podanych słów.

Egzamin gimnazjalny z angielskiego na poziomie rozszerzonym – zakres materiału

Poziom rozszerzony egzaminu gimnazjalnego z angielskiego bazuje na zakresie materiału podstawowego. Dodatkowo jednak wymaga się od ucznia znajomości czasu Past Perfect, umiejętności używania go w mowie zależnej i stronie biernej. Poza tym zdający powinien znać rzeczowniki złożone, zaimki wzajemne i zaimki "one/ones".

Ze składni gimnazjalista podchodzący do testu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym powinien opanować zdania w stronie biernej i mowie zależnej w sześciu czasach, pytania pośrednie i zdania współrzędnie złożone.

Egzamin gimnazjalny z angielskiego 2019 – termin

Egzamin gimnazjalny z angielskiego 2019 na poziomie podstawowym CKE wyznaczyło na 12 kwietnia 2019 roku (piątek) na godzinę 9.00. Test na poziomie rozszerzonym odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku o godzinie 11.00. Terminy dodatkowe zadeklarowane przez CKE to kolejno 5 czerwca 2019 (środa), godz. 9.00 i 5 czerwca 2019, godz. 11.00.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z angielskiego 2019 na obu poziomach znane będą uczniom 14 czerwca 2019 roku.

Egzamin gimnazjalny z angielskiego – wyniki z poprzednich lat

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego w nowej formule zdawany jest przez uczniów od 2012 roku. Wtedy średni wynik z testu na poziomie podstawowym wyniósł 63 proc. Taki sam osiągnęli gimnazjaliści podchodzący do testu rok później. W latach 2014 i 2015 zdający uzyskali wynik 67 proc., a w następnym roku 64 proc. W 2017 roku średni wynik egzaminu gimnazjalnegoy z języka angielskiego na poziomie podstawowym znów wzrósł do 67 proc., a w roku 2018 – do 68 proc.

Egzamin gimnazjalny z angielskiego na poziomie rozszerzonym zdaje co roku około 280 tys. uczniów gimnazjów. W 2012 roku osiągnęli oni średni wynik 46 proc, a rok później 45 proc. W 2014 roku uśredniony wynik wyniósł 46 proc, w 2015 roku 48 proc., w 2016 roku 45 proc., a w 2017 roku 49 proc. Najwyższy wynik do tej pory osiągnęli uczniowie zdający egzamin gimnazjalny z angielskiego w 2018 roku. Zdobyli wtedy bowiem 52 proc. punktów.

Egzamin gimnazjalny z angielskiego – arkusze i odpowiedzi

Oto arkusze egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego z lat 2012–2018:

Egzamin gimnazjalny z angielskiego (podstawa) – arkusz 2012 + odpowiedzi
Egzamin gimnazjalny z angielskiego (rozszerzenie) – arkusz 2012 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z angielskiego (podstawa) – arkusz 2013 + odpowiedzi
Egzamin gimnazjalny z angielskiego (rozszerzenie) – arkusz 2013 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z angielskiego (podstawa) – arkusz 2014 + odpowiedzi
Egzamin gimnazjalny z angielskiego (rozszerzenie) – arkusz 2014 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z angielskiego (podstawa) – arkusz 2015 + odpowiedzi
Egzamin gimnazjalny z angielskiego (rozszerzenie) – arkusz 2015 cz. 1 + arkusz 2015 cz. 2 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z angielskiego (podstawa) – arkusz 2016 + odpowiedzi
Egzamin gimnazjalny z angielskiego (rozszerzenie) – arkusz 2016 cz. 1 + arkusz 2016 cz. 2 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z angielskiego (podstawa) – arkusz 2017 + odpowiedzi
Egzamin gimnazjalny z angielskiego (rozszerzenie) – arkusz 2017 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z angielskiego (podstawa) – arkusz 2018 + odpowiedzi
Egzamin gimnazjalny z angielskiego (rozszerzenie) – arkusz 2018 + odpowiedzi

dpo4np1
dpo4np1
dpo4np1
Więcej tematów
dpo4np1