Trwa ładowanie...
d1x5jow

Egzamin gimnazjalny 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 z języka polskiego - odpowiedzi, arkusze, terminy

Najnowsze informacje
Fotolia
Źródło: Fotolia
3.1
(11 głosów)
Oceń:

Egzamin gimnazjalny z języka polskiego jest egzaminem obowiązkowym po gimnazjum. Czas przeznaczony na napisanie testu to 90 minut, a ilość punktów do zdobycia waha się od 30 do 35.

Egzamin gimnazjalny z polskiego – zadania

Arkusz testu gimnazjalnego z języka polskiego zawiera 22 zadania, z czego większość to zadania zamknięte. Ich treść oparta jest na tekstach źródłowych – wierszach, fragmentach prozy, felietonów, artykułów czy komentarzy do literatury.

Zadania zamknięte polegają najczęściej na wyborze jednej z czterech proponowanych odpowiedzi, wskazaniu, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe lub dopasowaniu poprawnego hasła do danej wypowiedzi. Arkusz egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego zawiera także jedno lub dwa zadania otwarte. Jedno z nich wymaga od zdającego napisania komentarza na podstawie zamieszczonych w teście tekstów źródłowych. Drugie natomiast to dłuższa wypowiedź na zadany temat w formie rozprawki, opowiadania bądź charakterystyki postaci.

Egzamin gimnazjalny z polskiego – zakres materiału

Kompetencje ucznia zdającego egzamin gimnazjalny z języka polskiego powinny opierać się na trzech filarach:

  • czytaniu tekstu źródłowego ze zrozumieniem i tworzeniu na jego podstawie logicznych wniosków,
  • poprawnej analizie i interpretacji tekstów kultury,
  • tworzeniu własnej wypowiedzi.

Gimnazjalista powinien rozumieć i interpretować komunikaty wizualne oraz werbalne, odróżniać informacje od tez oraz wskazywać argumenty i wnioski. Poza tym na egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego wymagana będzie od niego znajomość cech języka, jego budowy i funkcji, jak również stylów wypowiedzi. Uczeń powinien także posiadać umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji.

W interpretowanym tekście kultury uczeń podchodzący do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego powinien:

  • rozpoznać problematykę utworu,
  • przedstawić najistotniejsze treści,
  • scharakteryzować bohaterów,
  • wskazać funkcje środków stylistycznych i elementów konstrukcyjnych utworu.

Wymaga się od niego również umiejętności wyszukiwania w utworach współczesnej kultury popularnej nawiązań do tradycyjnych tekstów i wątków literackich. Na teście gimnazjalnym ważna jest także zdolność znajdowania kontekstu utworu oraz wykazywania wartości z niego płynących.

Gimnazjalista podchodzący do egzaminu końcowego z języka polskiego powinien również budować wypowiedź pisemną oraz ustną według zasad poprawności zarówno gramatycznej, jak i merytorycznej. Jest sprawdzany pod kątem poprawności stosowania frazeologizmów, partykuł oraz znaków interpunkcyjnych, a także znajomości ich wpływu na wydźwięk wypowiedzi.

Na egzaminie mogą pojawić się fragmenty utworów polskich autorów:

Arkusz może zawierać także fragmenty zawartych w podstawie programowej młodzieżowych powieści obyczajowych i przygodowych, utworów fantasy czy detektywistycznych.

Egzamin gimnazjalny z polskiego 2019 – termin

Egzamin gimnazjalny z języka polskiego w 2019 roku odbędzie się 10 kwietnia (w środę) o godz. 11.00. Termin dodatkowy został wyznaczony przez CKE na 5 czerwca, również na godz. 11.00.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 z polskiego zostaną podane do wiadomości zdającym 14 czerwca 2019 roku. Stosowne zaświadczenia uczniowie będą mogli odebrać 21 czerwca.

Egzamin gimnazjalny z polskiego – wyniki z poprzednich lat

Wyniki testu gimnazjalnego z języka polskiego w ostatnich 6 latach utrzymywały się na poziomie około 65 proc. Dokładnie tyle średni wynik wyniósł w 2012 roku. Rok później spadł do 62 proc., aby w 2014 roku wzrosnąć od 68 proc. Gimnazjaliści w 2015 roku zdali egzamin gimnazjalny z języka polskiego średnio na 62 proc., a już rok później na 69 proc. Wynik ten utrzymał się w 2017 roku, zaś w roku 2018 nieznacznie spadł (do 68 proc.)

Egzamin gimnazjalny z polskiego – arkusze i odpowiedzi

Oto arkusze egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego z lat 2012–2018:

Egzamin gimnazjalny z polskiego – arkusz 2012 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z polskiego – arkusz 2013 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z polskiego – arkusz 2014 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z polskiego – arkusz 2015 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z polskiego – arkusz 2016 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z polskiego – arkusz 2017 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z polskiego – arkusz 2018 + odpowiedzi

d1x5jow
d1x5jow
d1x5jow
Więcej tematów
d1x5jow