Trwa ładowanie...

Bezpartyjni Samorządowcy. Program wyborczy na wybory parlamentarne 2023

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się już 15 października. Jednym z ugrupowań walczących o mandaty w parlamencie, są Bezpartyjni Samorządowcy. Jakimi postulatami chcą przekonać do siebie wyborców? Prezentujemy najważniejsze punkty programu wyborczego Bezpartyjnych Samorządowców.

Bezpartyjni Samorządowcy. Program. To główne postulaty na wybory parlamentarne 2023Bezpartyjni Samorządowcy. Program. To główne postulaty na wybory parlamentarne 2023Źródło: PAP, fot: Maciej Kulczyński
d1ee9nc
d1ee9nc

Bezpartyjni Samorządowcy to szóste, ogólnopolskie ugrupowanie, które wystawi kandydatów w wyborach parlamentarnych 15 października we wszystkich 41 okręgach. Jakie postulaty będą przyświecać walce o mandaty?

Bezpartyjni samorządowcy. Program. Wybory parlamentarne 2023

W programie Bezpartyjnych Samorządowców na wybory poruszono kwestie dotyczące kluczowych dla Polaków obszarów. Wśród postulatów znalazły się te, dotyczące służby zdrowia, edukacji, demografii, przedsiębiorców, rolnictwa i ekologii, energetyki, transportu publicznego, polityki zagranicznej oraz ustroju państwa.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wybory a udział w referendum. Mieszkańcy Białegostoku mocno podzieleni

Wszystkie informacje o wyborach 2023 znajdziesz TUTAJ.

Jak wyglądają powyborcze plany ugrupowania? W programie wyborczym Bezpartyjnych Samorządowców wymieniono szereg zmian.

d1ee9nc

Program Bezpartyjni Samorządowcy. Finanse i podatki

Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy wskazuje, że w sektorze finansów, przedsiębiorców oraz podatków powinny zostać wprowadzone zmiany dotyczące m.in.:

 • zmniejszenia wydatków państwa
 • wprowadzenia większych ułatwień dla firm, które wdrażają innowacje
 • rozwoju systemu finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • wprowadzenia lekcji ekonomii dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów
 • wprowadzenia elastycznego systemu pracy dla pracujących rodziców
 • przyznania samorządom udziału w podatku VAT
 • wprowadzenia zerowego podatku PIT dla wszystkich
 • wprowadzenia podatku przychodowego w miejsce CIT
 • dobrowolnej składki ZUS dla przedsiębiorców
 • utworzenia Państwowego Banku Emerytur i Rent (PBEiR)
 • możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatków
 • likwidacji obowiązku opłacania składki zdrowotnej przy jednoosobowej działalności gospodarczej jako drugim źródle dochodu
 • zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych do 100 tys. zł dochodu rocznie
 • zwiększenia limitu przychodu z działalności nierejestrowanej do 100 proc. minimalnego wynagrodzenia
 • reformy administracji skarbowej
 • nowelizacji ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa oraz ustaw
 • ograniczenia biurokracji przez zniesienie "niepotrzebnych i nieprzystających do obecnej rzeczywistości gospodarczej" przepisów
 • redukcji oraz zaprzestania nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych na mikroprzedsiębiorców
 • obowiązku minimum półrocznego wyprzedzenia w przypadku wprowadzenia zmian w prawie gospodarczym, nakładającym na przedsiębiorców nowe obowiązki
 • możliwości rozliczania się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach
 • nowelizację procedur sądowych związanych z przedsiębiorstwami
 • powołania rady odwoławczej przy Ministrze Finansów z udziałem przedstawicieli samorządów i urzędów powołania Powszechnego Samorządu Gospodarczego.

Program wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy. Seniorzy i polityka emerytalna

W programie wyborczym Bezpartyjnych Samorządowców na 2023 rok poruszono również kwestię dotyczącą szeroko pojętej polityki senioralnej. Wśród postulatów wymieniono:

 • uruchomienie programów wsparcia finansowego dla rodzin, które zatrudniają m.in. dziadków/seniorów jako opiekunów dzieci
 • uruchomienie programów szkoleniowych dla dziadków/seniorów, które mają na celu poprawienie ich kompetencji w zakresie opieki nad dziećmi
 • stworzenie specjalnych placówek dla dzieci, w których opiekę nad dziećmi sprawować będą dziadkowie/seniorzy
 • wprowadzanie specjalnych programów dla dziadków/seniorów, które pomogą im nawiązać kontakty z innymi dziadkami/seniorami
 • dofinansowanie niektórych sektorów opieki domowej
 • zwolnienie z podatku umów opiekuńczych dla rodziców, opiekunów oraz seniorów
 • rozszerzenie refundacji leków dla seniorów
 • integrację domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych.
d1ee9nc

BS program wyborczy 2023. Służba zdrowia

W programie Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy na wybory 2023 zamieszczono także postulaty dotyczące sektora służby zdrowia. Wśród nich wymieniono:

 • restrukturyzację Narodowego Funduszu Zdrowia
 • systemową zmianę w oskładkowaniu zdrowotnym
 • zmiany w zakresie kształcenia lekarzy, pielęgniarek i położnych
 • zwiększenie nakładów na system opieki zdrowotnej i stworzenie zachęt do podejmowania pracy w tym obszarze
 • zwiększenie roli profilaktyki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia
 • poprawę opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży
 • opracowanie i wdrożenie programu Polskiej Szkoły Kompleksowej Rehabilitacji
 • transformację cyfrową polskiej służby zdrowia
 • ochronę, promocję i wsparcie karmienia piersią.

Bezpartyjni Samorządowcy. Program 2023. Edukacja

Bezpartyjni Samorządowcy w programie wyborczym poruszyli również kwestie dotyczące sektora edukacji i szkolnictwa. Wśród postulatów partii znalazły się m.in.:

 • wprowadzenie zmian w systemie edukacji oraz reforma i aktualizacja podstawy programowej
 • decentralizacja i demokratyzacja systemu edukacji
 • urynkowienie systemu edukacji
 • podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela
 • zmiana organizacji roku szkolnego na system trymestralny
 • podjęcie szeregu działań, które ograniczą negatywne skutki dotychczasowych reform
 • wprowadzenie Rozwojowego Bonu Edukacyjnego
 • zwiększenie liczny żłobków i przedszkoli.

KW Bezpartyjni Samorządowcy. Program wyborczy. Polityka zagraniczna. Unia Europejska. Migracja

Program na wybory 2023 przedstawiony przez KW Bezpartyjni Samorządowcy zawiera również propozycje postulatów dotyczących polityki zewnętrznej i pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Są nimi między innymi:

 • wypracowanie formuły wieloaspektowej współpracy pomiędzy państwami tzw. pomostu bałtycko-czarnomorskiego
 • dokonanie docelowo racjonalnej modernizacji polskiej armii
 • podejmowanie konsekwentnych i długofalowych działań wspierających aktywizację gospodarczą polskich podmiotów gospodarczych w obszarze międzymorza
 • wzmocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej
 • wzmocnienie dyplomacji gospodarczej i naukowej
 • wsparcie polskich inwestycji oraz przedsiębiorstw w ekspansji na rynki Azji Środkowej i byłych republik Związku Radzieckiego
 • wsparcie dyplomacji samorządowej.
d1ee9nc

Program wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy 2023. Rolnictwo i ekologia

KW Bezpartyjni Samorządowcy, w programie opracowanym w związku z wyborami parlamentarnymi 2023 wskazał również na rozwiązania dotyczące rolnictwa oraz środowiska. Wśród nich znalazły się:

 • budowa lokalnych przetwórni
 • wprowadzenie systemu kaucyjnego na import produktów rolnych do Polski spoza terytorium UE
 • reforma dotycząca zasobów wodnych tzw. małej i dużej retencji
 • wprowadzenie minimalnych cen gwarantowanych na produkty rolne, warzywa i owoce
 • uproszczenie obrotu gruntami
 • umożliwienie wyboru dla rolników ryczałtowych zerowego podatku VAT w produkcji żywności
 • zmniejszenie biurokracji związanej z ewidencjonowaniem czynności, zabiegów itp. dla małych i średnich gospodarstw
 • wsparcie finansowe rolnictwa
 • utworzenie straży ochrony przyrody
 • wprowadzenie monitoringu rzek w systemie online
 • wprowadzenie zasady elastycznych pozwoleń wodnoprawnych
 • konsekwentne stosowanie prawa o przedsiębiorcach
 • precyzyjne odróżnienie w przepisach "rzeczy używanej" od "odpadu"
 • skupienie kontroli środków ochrony roślin, nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin w rękach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • doprecyzowanie przepisów dot. kontroli interwencyjnych
 • wprowadzenie regularnych kampanii informacyjnych dotyczących wiedzy ekologicznej i wiedzy o regionie.

Program na wybory Bezpartyjnych Samorządowców. Sądownictwo. Prawo. Ustrój

Program Bezpartyjnych Samorządowców na wybory wskazuje także postulaty dotyczące szeroko pojętych spraw ustrojowych. Partia proponuje m.in.:

 • umacnianie demokracji poprzez rosnącą podmiotowość wszystkich szczebli samorządu terytorialnego
 • ograniczenie kompetencji wojewody we wszelkich możliwych obszarach, pozostawiając te, które zostały nadane przepisami rangi konstytucyjnej
 • powołanie ponadpartyjnego zespołu do spraw zmian ustrojowych zapewnienie konstytucyjnych gwarancji samorządowych - kadencja samorządu terytorialnego wpisana do Konstytucji RP
 • zmiany w systemie wyborczym - wprowadzenie wyborów proporcjonalnych bez metody D'Hondta oraz zmiany dotyczące liczby podpisów wyborców popierających start kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu
 • poddanie debacie publicznej możliwości zniesienia powiatów lub wprowadzenia zmian w trójstopniowym systemie samorządu
 • rozwój form współpracy samorządowej
 • delokalizację urzędów
 • przygotowanie ramowego projektu ustawy aglomeracyjnej
 • promowanie wiedzy nt. samorządności lokalnej
 • zaprzestanie finansowania partii z budżetu państwa.
d1ee9nc

Komitet wyborczy bezpartyjni samorządowcy. Program. Energetyka

Jakie zmiany sektora energetycznego proponują Bezpartyjni Samorządowcy? Wśród postulatów wyborczych wskazano:

 • decentralizację źródeł energii
 • wprowadzenie energii jądrowej na dużą i małą skalę
 • wykorzystanie wodoru jako źródła energii
 • rozwój wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii
 • budowę magazynów energii
 • inwestycje w rozwój morskiej energetyki wiatrowej.

Bezpartyjni samorządowcy. Program. Rodzina i postulaty dla kobiet

W programie Bezpartyjnych Samorządowców 2023 zamieszczono również rozdział poświęcony demografii Polski oraz polityki migracyjnej. Wskazano w nim na:

 • zachęcanie do posiadania dzieci poprzez programy socjalne, poprawę sytuacji na rynku pracy, poprawę sytuacji mieszkaniowej, wsparcie polityki prorodzinnej, poprawę opieki zdrowotnej
 • prowadzenie racjonalnej polityki migracyjnej
 • poprawę poziomu edukacji i kultury
 • zachęcenie Polaków do powrotu do kraju
 • wzmocnienie roli ojca jako opiekuna
 • reaktywację programu "Przedszkola w pracy"
 • wzmocnienie roli przedszkoli domowych
 • wprowadzenie programów i rozwiązań mających na celu wspieranie rodzin i małych firm w związku z obciążeniem wynikającym z macierzyństwa
 • dopłaty do wynajmu mieszkań dla młodych rodziców
 • reformy mające na celu zachęcenie Polaków do powrotu z emigracji
 • wprowadzenie reform mających na celu ułatwienie funkcjonowania obcokrajowcom w Polsce
 • prowadzenie polityki mającej na celu zachęcenie Polaków do pozostania w kraju.
d1ee9nc

Wszystkie informacje o wyborach 2023 znajdziesz TUTAJ.

W programie wyborczym Bezpartyjnych Samorządowców dużą uwagę poświęcono również na kwestie dotyczące infrastruktury i transportu publicznego. Pełną listę postulatów można znaleźć na stronie internetowej ugrupowania.

Wybory parlamentarne 2023. Polacy wybiorą swoich przedstawicieli

W trakcie odbywających się 15 października wyborów na czteroletnią kadencję zostanie wybranych 460 posłów, czyli przedstawicieli Izby niższej parlamentu oraz 100 senatorów, którzy zasiądą w Izbie wyższej - Senacie. Oprócz głosownia do dwuizbowego parlamentu RP, w tym dniu odbędzie się również ogólnopolskie referendum. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7:00-21:00.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
d1ee9nc
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ee9nc
Więcej tematów