Trwa ładowanie...
d1fb2yc

Ministerstwo Zdrowia - MZ

East News Moda
Źródło: East News Moda, fot: Lech Gawuc/Reporter

Ministerstwo Zdrowia (MZ) funkcjonuje pod kierownictwem ministra odpowiedzialnego za zdrowie publiczne. Powstało w 1918 roku pod nazwą Ministerstwa Zdrowia Publicznego, a jego siedzibą od 1947 roku jest pałac Paca w Warszawie.

Ministerstwo Zdrowia (MZ) – zakres działania

Ministerstwo Zdrowia to najważniejszy w Polsce organ, który odpowiada za zdrowie publiczne. Na jego czele stoi minister zdrowia. Do ustawowych zadań resortu należy m.in. nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia i pracownikami, którzy są odpowiedzialni za pełnienie funkcji na stanowiskach medycznych.

Do zadań Ministerstwa Zdrowia należy także ustalanie zasad refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. MZ nadzoruje także wykonywanie zawodów medycznych oraz opracowuje i koordynuje realizację programów zdrowotnych.

Ministerstwo Zdrowia organizuje i nadzoruje system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Kolejnym ustawowym zadaniem MZ jest realizacja zadań związanych z lecznictwem uzdrowiskowym.

Ministerstwo Zdrowia (MZ) – organizacja wewnętrzna

W Ministerstwie Zdrowia można wyróżnić:

 • Gabinet Polityczny Ministra Zdrowia,
 • departamenty powoływane do wykonywania zadań merytorycznych,
 • biura odpowiedzialne za obsługę Ministerstwa.

Główne organy nadzorowane przez MZ to:

 • Główny Inspektor Sanitarny,
 • Główny Inspektor Farmaceutyczny,
 • Inspektor do spraw Substancji Chemicznych,
 • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ministerstwu Zdrowia podlega wiele instytucji, do których należą np. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowe Centrum Krwi, Narodowy Fundusz Zdrowia, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum ds. AIDS, Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

MZ nadzorujesz też instytuty badawcze odpowiedzialne za badania naukowe i wdrażanie projektów rozwojowych, do których należą między innymi Instytut Matki i Dziecka, Narodowy Instytut Leków i Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Ministerstwo Zdrowia (MZ) – kierownictwo

Od 26 sierpnia 2020 roku na czele Ministerstwa Zdrowia stoi Adam Niedzielski. To były szef Narodowego Funduszu Zdrowia. Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia jest Waldemar Kraska. W kierownictwie Ministerstwa Zdrowia są również Piotr Bomber, Sławomir Gadomski i Maciej Miłkowski (wszyscy w funkcji podsekretarzy stanu). Z kolei Blanka Wiśniewska piastuje funkcję dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia (MZ) – zadania

W ostatnich miesiącach do najważniejszych zadań Ministerstwa Zdrowia należy walka z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. To Ministerstwo Zdrowia reguluje obostrzenia i obowiązujące przepisy, a także dba o zabezpieczenie medyczne placówek medycznych.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada za dysponowanie środkami w zakresie ochrony zdrowia w celu wsparcia i rozwijania polskiego systemu zdrowia przez wspieranie placówek medycznych, poprawę jakości dostępnych dla pacjentów świadczeń i dbanie o wykształcenie kadry medycznej. Jednym z największych takich przedsięwzięć jest Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a inne programy to na przykład Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój czy Szwajcarsko-Polski Programowi Współpracy.

Ministerstwo Zdrowia prowadzi wiele innych programów na rzecz poprawy działania systemu zdrowia publicznego w Polsce. To projekty, których zadaniem jest znalezienie odpowiednich rozwiązań, by jak najlepiej dbać o zdrowie Polaków i dostępność do możliwości leczenia chorób.

Ministerstwo Zdrowia (MZ) – ministrowie

Spośród ministrów zdrowia po 2000 roku Marek Balicki sprawował urząd dwa razy – najpierw w 2003 roku, potem od lipca 2004 do października 2005. Kolejnymi ministrami zdrowia byli:

 • Zbigniew Religa (2005–2007);
 • Ewa Kopacz (2007–2011);
 • Bartosz Arłukowicz (2011–2015);
 • Marian Zembala (16.06 –16.09.2015);
 • Konstanty Radziwiłł (od 16.09.2015 – 09.01.2018);
 • Łukasz Szumowski (09.01.2018 – 20.08.2020);
 • Adam Niedzielski (od 26.08.2020)
d1fb2yc
Ministerstwo Zdrowia - MZ
Główna siedziba

Ministerstwo Zdrowia, pałac Paca, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Rok założenia

1918

Typ organizacji

Ministerstwo

Ważniejsi członkowie

Konstanty Radziwiłł (2015 - 2017, minister zdrowia)

Bartosz Arłukowicz (2011-2015, minister zdrowia)

Zbigniew Religa (2005–2007, minister zdrowia)

Łukasz Szumowski (od 2018 r., minister zdrowia)

Adam Niedzielski – ekonomista i minister zdrowia (Od sierpnia 2020 roku, Minister)

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1fb2yc
d1fb2yc
d1fb2yc
Więcej tematów
d1fb2yc