Trwa ładowanie...
d1vuuwq

Ministerstwo Zdrowia - MZ

East News Moda
Źródło: East News Moda, fot: Lech Gawuc/Reporter

Ministerstwo Zdrowia (MZ) funkcjonuje pod kierownictwem ministra odpowiedzialnego za zdrowie publiczne. Powstało w 1918 roku pod nazwą Ministerstwa Zdrowia Publicznego, a jego siedzibą od 1947 roku jest pałac Paca w Warszawie.

Ministerstwo Zdrowia (MZ) – zakres działania

Do zadań Ministerstwa Zdrowia należy nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia i pracownikami odpowiedzialnymi za pełnieniem funkcji na stanowiskach medycznych. MZ odpowiada za refundację leków i wyrobów medycznych, koordynuje programy zdrowotne i związane z lecznictwem uzdrowiskowym. Nadzoruje też działanie systemów Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Ministerstwo Zdrowia (MZ) – organizacja wewnętrzna

W Ministerstwie Zdrowia można wyróżnić:

  • Gabinet Polityczny Ministra Zdrowia,
  • departamenty powoływane do wykonywania zadań merytorycznych,
  • biura odpowiedzialne za obsługę Ministerstwa.

Główne organy nadzorowane przez MZ to:

  • Główny Inspektor Sanitarny,
  • Główny Inspektor Farmaceutyczny,
  • Inspektor do spraw Substancji Chemicznych,
  • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ministerstwu Zdrowia podlega wiele instytucji, do których należą np. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowe Centrum Krwi, Narodowy Fundusz Zdrowia, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum ds. AIDS, Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

MZ nadzorujesz też instytuty badawcze odpowiedzialne za badania naukowe i wdrażanie projektów rozwojowych, do których należą między innymi Instytut Matki i Dziecka, Narodowy Instytut Leków i Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Ministerstwo Zdrowia (MZ) – zadania

Ministerstwo Zdrowia odpowiada za dysponowanie środkami w zakresie ochrony zdrowia w celu wsparcia i rozwijania polskiego systemu zdrowia przez wspieranie placówek medycznych, poprawę jakości dostępnych dla pacjentów świadczeń i dbanie o wykształcenie kadry medycznej. Jednym z największych takich przedsięwzięć jest Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a inne programy to na przykład Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój czy Szwajcarsko-Polski Programowi Współpracy.

Ministerstwo Zdrowia (MZ) – ministrowie

Spośród ministrów zdrowia po 2000 roku Marek Balicki sprawował urząd dwa razy – najpierw w 2003 roku, potem od lipca 2004 do października 2005. Kolejnymi ministrami zdrowia byli:

d1vuuwq
Ministerstwo Zdrowia - MZ
Główna siedziba

Ministerstwo Zdrowia, pałac Paca, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Rok założenia

1918

Typ organizacji

Ministerstwo

Ważniejsi członkowie

Konstanty Radziwiłł (2015 - 2017, minister zdrowia)

Bartosz Arłukowicz (2011-2015, minister zdrowia)

Zbigniew Religa (2005–2007, minister zdrowia)

Łukasz Szumowski (od 2018 r., minister zdrowia)

Adam Niedzielski – ekonomista i minister zdrowia (Od sierpnia 2020 roku, Minister)

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1vuuwq
d1vuuwq
d1vuuwq
Więcej tematów
d1vuuwq