Trwa ładowanie...
d39nif1
d39nif1

Liga Polskich Rodzin

Członkowie, liderzy, sondaże
Liga Polskich Rodzin to partia polityczna istniejąca od 2001 roku Domena publiczna
Liga Polskich Rodzin to partia polityczna istniejąca od 2001 roku

Liga Polskich Rodzin to partia wywodząca się z ugrupowań o orientacji narodowo-katolickiej. W 2019 roku zdecydowała o starcie w wyborach do europarlamentu z list Koalicji Europejskiej.

Liga Polskich Rodzin – geneza i historia

Liga Polskich Rodzin powstała 5 maja 2001 roku. Zalążkiem tego ugrupowania było porozumienie Liga Rodzin zawarte między członkami około 20 organizacji związanych ze środowiskiem Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Pierwszym prezesem LPR został Witold Hatka. Obecnie funkcję tę pełni Witold Bałażak.

Już w roku założenia partia wystartowała w wyborach parlamentarnych, jednocząc pod swoim szyldem ważniejsze ugrupowania radykalnej prawicy. W swoim programie nawiązywała do myśli Romana Dmowskiego. Miała nieoficjalny patronat Radia Maryja. Zdobyła 36 mandatów poselskich oraz 2 mandaty senatorskie.

Niedługo po wyborach partie, które początkowo podjęły współpracę z LPR, zaczęły wycofywać się z koalicji. Był to początek rozłamów, które na przestrzeni lat doprowadziły do powstania kilku nowych ugrupowań składających się z byłych członków LPR, np. Ligi Narodowej. Start w wyborach samorządowych 2002 przyniósł Lidze Polskich Rodzin 92 mandaty.

W wyborach prezydenckich 2005 LPR, z poparciem Młodzieży Wszechpolskiej, wystawiła swojego kandydata – był nim Maciej Giertych, który ostatecznie zrezygnował ze startu i opowiedział się za Kandydaturą Lecha Kaczyńskiego. W 2006 roku z ramienia LPR na stanowiska rządowe powołani zostali Roman Giertych i Rafał Wiechecki. Giertych był ministrem edukacji narodowej (w randze wicepremiera), zaś Wiechecki ministrem gospodarki morskiej.

W wyborach samorządowych 2006 Liga Polskich Rodzin dostała się do sejmików województw z 11 mandatami. W wyborach europarlamentarnych 2009, zrzeszona z paneuropejskim stowarzyszeniem Libertas, nie osiągnęła progu wyborczego. W wyborach samorządowych 2010 uzyskała tylko 3 mandaty. Od tamtej pory zdobywała wyniki poniżej progów wyborczych lub nie zgłaszała własnych komitetów, udzielając poparcia politykom wystawianym przez inne partie, m.in. Polskie Stronnictwo Ludowe i Platformę Obywatelską.

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019 Liga Polskich Rodzin nieoczekiwanie zgłosiła akces do Koalicji Europejskiej, deklarując tym samym udział w kampanii.

Liga Polskich Rodzin – program partii

W programie Ligi Polskich Rodzin dominują zagadnienia ustrojowe, gospodarcze i dotyczące polityki zagranicznej. Wiele miejsca poświęca się również kwestiom społecznym. LPR postuluje m.in.:

  • uchwalenie nowej konsytucji, która zmniejszyłaby liczbę posłów i zmieniła zasady wyboru senatorów,
  • likwidację powiatów i wprowadzenie większościowej ordynacji wyborczej,
  • brak finansowania partii politycznych z budżetu państwa,
  • wprowadzenie ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych,
  • zarządzenie obowiązku inwestowania 50 proc. dochodów uzyskiwanych w Polsce przez podmioty zagraniczne,
  • zacieśnienie współpracy z Rosją, Stanami Zjednoczonymi i państwami należącymi do UE,
  • blokadę dążeń federacyjnych w Unii Europejskiej (wprowadzenia wspólnej waluty i konstytucji),
  • wprowadzenie całkowitego zakaz wykonywania aborcji,
  • sprzeciw wobec rejestracji związków homoseksualnych, eutanazji i legalizacji tzw. narkotyków miękkich.
Liga Polskich Rodzin
Główna siedziba

al. Stanów Zjednoczonych 51 p. 603, 04-028 Warszawa

Rok założenia

2001

Lider

Witold Bałażak

Ideologie

narodowa demokracja, narodowy katolicyzm, narodowy konserwatyzm

Ważniejsi członkowie

Krzysztof Bosak (2001-2008)

d39nif1
d39nif1

d39nif1
d39nif1
Więcej tematów
d39nif1