Trwa ładowanie...
d27ir0u

Liga Polskich Rodzin

Członkowie, liderzy, sondaże
Domena publiczna
Źródło: Domena publiczna

Liga Polskich Rodzin to partia wywodząca się z ugrupowań o orientacji narodowo-katolickiej. W 2019 roku zdecydowała o starcie w wyborach do europarlamentu z list Koalicji Europejskiej.

Liga Polskich Rodzin – geneza i historia

Liga Polskich Rodzin powstała 5 maja 2001 roku. Zalążkiem tego ugrupowania było porozumienie Liga Rodzin zawarte między członkami około 20 organizacji związanych ze środowiskiem Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Pierwszym prezesem LPR został Witold Hatka. Obecnie funkcję tę pełni Witold Bałażak.

Już w roku założenia partia wystartowała w wyborach parlamentarnych, jednocząc pod swoim szyldem ważniejsze ugrupowania radykalnej prawicy. W swoim programie nawiązywała do myśli Romana Dmowskiego. Miała nieoficjalny patronat Radia Maryja. Zdobyła 36 mandatów poselskich oraz 2 mandaty senatorskie.

Niedługo po wyborach partie, które początkowo podjęły współpracę z LPR, zaczęły wycofywać się z koalicji. Był to początek rozłamów, które na przestrzeni lat doprowadziły do powstania kilku nowych ugrupowań składających się z byłych członków LPR, np. Ligi Narodowej. Start w wyborach samorządowych 2002 przyniósł Lidze Polskich Rodzin 92 mandaty.

W wyborach prezydenckich 2005 LPR, z poparciem Młodzieży Wszechpolskiej, wystawiła swojego kandydata – był nim Maciej Giertych, który ostatecznie zrezygnował ze startu i opowiedział się za Kandydaturą Lecha Kaczyńskiego. W 2006 roku z ramienia LPR na stanowiska rządowe powołani zostali Roman Giertych i Rafał Wiechecki. Giertych był ministrem edukacji narodowej (w randze wicepremiera), zaś Wiechecki ministrem gospodarki morskiej.

W wyborach samorządowych 2006 Liga Polskich Rodzin dostała się do sejmików województw z 11 mandatami. W wyborach europarlamentarnych 2009, zrzeszona z paneuropejskim stowarzyszeniem Libertas, nie osiągnęła progu wyborczego. W wyborach samorządowych 2010 uzyskała tylko 3 mandaty. Od tamtej pory zdobywała wyniki poniżej progów wyborczych lub nie zgłaszała własnych komitetów, udzielając poparcia politykom wystawianym przez inne partie, m.in. Polskie Stronnictwo Ludowe i Platformę Obywatelską.

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019 Liga Polskich Rodzin nieoczekiwanie zgłosiła akces do Koalicji Europejskiej, deklarując tym samym udział w kampanii.

Liga Polskich Rodzin – program partii

W programie Ligi Polskich Rodzin dominują zagadnienia ustrojowe, gospodarcze i dotyczące polityki zagranicznej. Wiele miejsca poświęca się również kwestiom społecznym. LPR postuluje m.in.:

  • uchwalenie nowej konsytucji, która zmniejszyłaby liczbę posłów i zmieniła zasady wyboru senatorów,
  • likwidację powiatów i wprowadzenie większościowej ordynacji wyborczej,
  • brak finansowania partii politycznych z budżetu państwa,
  • wprowadzenie ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych,
  • zarządzenie obowiązku inwestowania 50 proc. dochodów uzyskiwanych w Polsce przez podmioty zagraniczne,
  • zacieśnienie współpracy z Rosją, Stanami Zjednoczonymi i państwami należącymi do UE,
  • blokadę dążeń federacyjnych w Unii Europejskiej (wprowadzenia wspólnej waluty i konstytucji),
  • wprowadzenie całkowitego zakaz wykonywania aborcji,
  • sprzeciw wobec rejestracji związków homoseksualnych, eutanazji i legalizacji tzw. narkotyków miękkich.
d27ir0u
Liga Polskich Rodzin
Główna siedziba

al. Stanów Zjednoczonych 51 p. 603, 04-028 Warszawa

Rok założenia

2001

Lider

Witold Bałażak

Ideologie

narodowa demokracja, narodowy katolicyzm, narodowy konserwatyzm

Ważniejsi członkowie

Krzysztof Bosak (2001-2008)

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d27ir0u
d27ir0u
d27ir0u
Więcej tematów
d27ir0u