Trwa ładowanie...
d3j0rwg

WSI - Wojskowe Służby Informacyjne

Domena publiczna
Źródło: Domena publiczna, fot: Cassubia1238

Organizacja należąca do wojskowych służb specjalnych III RP w latach 1991–2006, specjalizująca się w działaniach wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Do zadań WSI należała ochrona tajemnic państwowych istotnych dla obronności kraju.

WSI (Wojskowe Służby Informacyjne) – informacje ogólne

Wojskowe Służby Informacyjne powołano 1991 roku po rozwiązaniu Wojskowej Służby Wewnętrznej. Służba specjalna działała jako organ podległy Ministerstwu Obrony Narodowej, została jednak rozwiązania w 2006 roku w związku z zarzutami o działanie sprzeczne z prawem. Na miejsce WSI powołano Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

Pełna nazwa organizacji brzmiała: Inspektorat Wojskowych Służb Informacyjnych wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej.

Zadania WSI

Istotą działania WSI były czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz gromadzenie i analiza informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego działania Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Konkretne zadania WSI to działania na rzecz obronności kraju, zabezpieczanie jego granic i niepodległości, wykrywanie i likwidowanie zagrożeń, dostarczanie Siłom Zbrojnym RP informacji kluczowych dla właściwego opracowania planów związanych z obronnością. Wojskowe Służby Informacyjne zajmowały się kwestiami szpiegostwa i przestępstw przeciwko pokojowi, przygotowywały również meldunki dla władz państwowych.

WSI (Wojskowe Służby Informacyjne) – struktury

W ramach WSI działały organy zajmujące się wywiadem, kontrwywiadem, kontrwywiadem wojskowym, analizą danych, dyplomacją, techniką operacyjną i obserwacją, kontrolą wewnętrzną, szkoleniami, finansami i logistyką.

Do najwyższych stanowisk w strukturach WSI należały stanowiska szefa WSI, zastępcy szefa, zastępcy do spraw operacyjnych, zastępcy do spraw informacji oraz kontaktów międzynarodowych, zastępca do spraw wywiadu.

Szefowie WSI, działający w strukturach organizacji w czasach jej istnienia od 1991 do 2006, to kolejno: Czesław Wawrzyniak, Marian Sobolewski, Bolesław Izydorczyk, Konstanty Malejczyk, Kazimierz Głowacki, Tadeusz Rusak, Marek Dukaczewski, Janusz Bojar, Marek Dukaczewski, Janusz Bojarski, Jan Żukowski.

Likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych

W lutym 2006 roku został zawarty układ znany jako pakt stabilizacyjny, który określał listę popieranych przez przystępujące do paktu strony ustawy – wśród nich znalazły się takie dotyczące powołania Centralnego Biura Antykorupcyjnego i likwidacji WSI. Pakt podpisali Jarosław Kaczyński, Andrzej Lepper i Roman Giertych.

Likwidacją WSI zajęła się komisja weryfikacyjna, na której czele stanął Antoni Macierewicz. Powstał wtedy tak zwany raport Macierewicza, w którym znalazły się zarzuty wobec służb specjalnych, jak na przykład nielegalne źródła finansowania, inwigilowanie polityków, handel bronią, umieszczanie agentów wywiadu w mediach publicznych czy współpraca z dawnymi członkami Służby Bezpieczeństwa. Miejsce Wojskowych Służb Informacyjnych zajęły dwa nowe organy: Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego.

d3j0rwg
WSI - Wojskowe Służby Informacyjne
Rok założenia

1991

Typ organizacji

służby specjalne

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3j0rwg
d3j0rwg
d3j0rwg
Więcej tematów
d3j0rwg