Trwa ładowanie...
d2y172j
d2y172j

WSI - Wojskowe Służby Informacyjne

Wojskowe Służby Informacyjne działały na rzecz Sił Zbrojnych RP Domena publiczna
Wojskowe Służby Informacyjne działały na rzecz Sił Zbrojnych RP

Organizacja należąca do wojskowych służb specjalnych III RP w latach 1991–2006, specjalizująca się w działaniach wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Do zadań WSI należała ochrona tajemnic państwowych istotnych dla obronności kraju.

WSI (Wojskowe Służby Informacyjne) – informacje ogólne

Wojskowe Służby Informacyjne powołano 1991 roku po rozwiązaniu Wojskowej Służby Wewnętrznej. Służba specjalna działała jako organ podległy Ministerstwu Obrony Narodowej, została jednak rozwiązania w 2006 roku w związku z zarzutami o działanie sprzeczne z prawem. Na miejsce WSI powołano Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

Pełna nazwa organizacji brzmiała: Inspektorat Wojskowych Służb Informacyjnych wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej.

Zadania WSI

Istotą działania WSI były czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz gromadzenie i analiza informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego działania Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Konkretne zadania WSI to działania na rzecz obronności kraju, zabezpieczanie jego granic i niepodległości, wykrywanie i likwidowanie zagrożeń, dostarczanie Siłom Zbrojnym RP informacji kluczowych dla właściwego opracowania planów związanych z obronnością. Wojskowe Służby Informacyjne zajmowały się kwestiami szpiegostwa i przestępstw przeciwko pokojowi, przygotowywały również meldunki dla władz państwowych.

WSI (Wojskowe Służby Informacyjne) – struktury

W ramach WSI działały organy zajmujące się wywiadem, kontrwywiadem, kontrwywiadem wojskowym, analizą danych, dyplomacją, techniką operacyjną i obserwacją, kontrolą wewnętrzną, szkoleniami, finansami i logistyką.

Do najwyższych stanowisk w strukturach WSI należały stanowiska szefa WSI, zastępcy szefa, zastępcy do spraw operacyjnych, zastępcy do spraw informacji oraz kontaktów międzynarodowych, zastępca do spraw wywiadu.

Szefowie WSI, działający w strukturach organizacji w czasach jej istnienia od 1991 do 2006, to kolejno: Czesław Wawrzyniak, Marian Sobolewski, Bolesław Izydorczyk, Konstanty Malejczyk, Kazimierz Głowacki, Tadeusz Rusak, Marek Dukaczewski, Janusz Bojar, Marek Dukaczewski, Janusz Bojarski, Jan Żukowski.

Likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych

W lutym 2006 roku został zawarty układ znany jako pakt stabilizacyjny, który określał listę popieranych przez przystępujące do paktu strony ustawy – wśród nich znalazły się takie dotyczące powołania Centralnego Biura Antykorupcyjnego i likwidacji WSI. Pakt podpisali Jarosław Kaczyński, Andrzej Lepper i Roman Giertych.

Likwidacją WSI zajęła się komisja weryfikacyjna, na której czele stanął Antoni Macierewicz. Powstał wtedy tak zwany raport Macierewicza, w którym znalazły się zarzuty wobec służb specjalnych, jak na przykład nielegalne źródła finansowania, inwigilowanie polityków, handel bronią, umieszczanie agentów wywiadu w mediach publicznych czy współpraca z dawnymi członkami Służby Bezpieczeństwa. Miejsce Wojskowych Służb Informacyjnych zajęły dwa nowe organy: Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego.

WSI - Wojskowe Służby Informacyjne
Rok założenia

1991

Typ organizacji

służby specjalne

d2y172j
d2y172j

d2y172j
d2y172j
Więcej tematów
d2y172j