Trwa ładowanie...
d155vnt

Utrudnienia związane z Kartą Warszawiaka. Mieszkańcy są wściekli!

Generalny Inspektor Danych Osobowych wydał decyzję zakazującą prezydentowi Warszawy przekazywania i pozyskiwania danych z Krajowej Ewidencji Podatników w Ministerstwie Finansów. Decyzja ta jest bardzo niekorzystna dla warszawiaków ubiegających się o wydanie Karty Warszawiaka.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Utrudnienia związane z Kartą Warszawiaka. Mieszkańcy są wściekli!
(WawaLove.pl)
d155vnt

Prezydent m.st. Warszawy został zobligowany, decyzją wydaną przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 października 2014, do zaprzestania przekazywania danych osobowych osób ubiegających się o „Kartę Warszawiaka” lub „Kartę Młodego Warszawiaka” do Ministerstwa Finansów w celu dokonania weryfikacji w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników. Równolegle decyzja zabrania pozyskiwania danych osobowych z tego rejestru.

Decyzja ta jest szczególnie niekorzystna i dotkliwa dla mieszkańców stolicy, którzy, z różnych przyczyn, nie mogą okazać deklaracji PIT (rzesza podatników, którzy PIT wysyłają pocztą), potwierdzającej fakt zamieszkiwania i rozliczania na terenie m.st. Warszawy. Osoby te, aby otrzymać hologram będą zmuszone udać się do urzędu skarbowego po zaświadczenie, które potwierdzi, iż płacą podatki w Warszawie. Wydanie takiego zaświadczenia, oprócz kwestii związanych z koniecznością wizyty w urzędzie skarbowym, niesie za sobą skutki finansowe, związane z koniecznością poniesienia kosztów niezbędnych do jego otrzymania.

Ze względu na to, że decyzja ma status natychmiastowej wykonalności, ZTM nie może już odebrać z Ministerstwa Finansów informacji zwrotnej o osobach, które złożyły wniosek o wydanie Karty Warszawiaka, i wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie. Mieszkańcy będą zmuszeni zatem do potwierdzenia zamieszkania i opłacania podatków na terenie m.st. Warszawy okazując jeden ze wskazanych dokumentów potwierdzający opłacanie podatków w Warszawie.

d155vnt

Ponad 4 tys. osób będzie musiało zgłosić się ponownie do ZTM lub któregoś z dzielnicowych Wydziałów Obsługi Mieszkańców i potwierdzić fakt opłacania podatków w Warszawie na podstawie stosownych dokumentów, pomimo iż wnioskowały o weryfikację w Ministerstwie Finansów.

Przypominamy, iż - w momencie gdy rozpoczęła się akcja wydawania hologramów do Karty Warszawiaka - dla usprawnienia obsługi mieszkańców, oprócz możliwości wizyty w POP czy WOM z PIT, ZTM zapewnił także możliwość składania wniosków przez Internet. Umożliwiło to załatwienie formalności związanych z wyrobieniem Karty Warszawiaka podczas jednej wizyty. Cała procedura odbywała się między ZTM a ministerstwem, a mieszkaniec zapraszany był już tylko po odbiór hologramu.

Od dnia 7 października takiej możliwości już niestety nie ma. Każda osoba wnioskująca o hologram, musi okazać dokumenty potwierdzające fakt mieszkania i płacenia podatków w Warszawie:

1. kopii pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie,
2. zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT,
3. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego - w przypadku składania PIT drogą elektroniczną.

d155vnt

Podziel się opinią

Share
d155vnt
d155vnt
Więcej tematów