Qaqwqwrqw
Qaqwqwrqw

Ministerstwo Finansów - MF - Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

MF (Ministerstwo Finansów) WP.PL nie jest potrzebna zgoda na wykorzystanie wizerunku.
Podziel się

Urząd państwowej administracji rządowej, wspomagający Ministra Finansów.
Powstanie Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów zastąpiło w roku 1950 dawne Ministerstwo Skarbu. Siedziba urzędu mieści się przy ulicy Świętokrzyskiej 12 w Warszawie. Od listopada 2015 na czele resortu stoi Paweł Szałamacha.

Qaqwqwrqw

Cele Ministerstwa Finansów

Głównym zadaniem MF jest kontrolowanie realizacji budżetu państwa oraz ustalanie jego wysokości. Oprócz tego ministerstwo zarządza długiem publicznym, odpowiada za wydatki i przychody do budżetu krajowego, jest odpowiedzialne za współpracę finansową, a także realizację nowych przepisów z zakresu kontroli skarbowych i ceł. MF jest także ważnym organem rządu odpowiedzialnym za politykę z zakresu rynków papierów wartościowych.

Kontrola MF

Za pośrednictwem ministerstwa szef resortu finansów kontroluje prace Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektorów izb oraz naczelników urzędów skarbowych i celnych.

Ważniejsi członkowie

Leszek Balcerowicz (1997-2000, minister finansów)

Teresa Czerwińska (od 2018 (2017-2018), minister finansów (wcześniej podsekretarz stanu))

Qaqwqwrqw
Qaqwqwrqw