ycipk-4ethg5
ycipk-4ethg5

Ministerstwo Finansów - MF - Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

MF (Ministerstwo Finansów) WP.PL nie jest potrzebna zgoda na wykorzystanie wizerunku.
Podziel się

Urząd państwowej administracji rządowej, wspomagający Ministra Finansów.
Powstanie Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów zastąpiło w roku 1950 dawne Ministerstwo Skarbu. Siedziba urzędu mieści się przy ulicy Świętokrzyskiej 12 w Warszawie. Od listopada 2015 na czele resortu stoi Paweł Szałamacha.

ycipk-4ethg5

Cele Ministerstwa Finansów

Głównym zadaniem MF jest kontrolowanie realizacji budżetu państwa oraz ustalanie jego wysokości. Oprócz tego ministerstwo zarządza długiem publicznym, odpowiada za wydatki i przychody do budżetu krajowego, jest odpowiedzialne za współpracę finansową, a także realizację nowych przepisów z zakresu kontroli skarbowych i ceł. MF jest także ważnym organem rządu odpowiedzialnym za politykę z zakresu rynków papierów wartościowych.

Kontrola MF

Za pośrednictwem ministerstwa szef resortu finansów kontroluje prace Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektorów izb oraz naczelników urzędów skarbowych i celnych.

Ważniejsi członkowie

Leszek Balcerowicz (1997-2000, minister finansów)

Teresa Czerwińska (od 2018 (2017-2018), minister finansów (wcześniej podsekretarz stanu))

ycipk-4ethg5
ycipk-4ethg5