Trwa ładowanie...
d4fe2wm

Ministerstwo Finansów - MF

MF (Ministerstwo Finansów) WP.PL nie jest potrzebna zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Urząd państwowej administracji rządowej, wspomagający Ministra Finansów.
Powstanie Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów zastąpiło w roku 1950 dawne Ministerstwo Skarbu. Siedziba urzędu mieści się przy ulicy Świętokrzyskiej 12 w Warszawie. Od listopada 2015 na czele resortu stoi Paweł Szałamacha.

Cele Ministerstwa Finansów

Głównym zadaniem MF jest kontrolowanie realizacji budżetu państwa oraz ustalanie jego wysokości. Oprócz tego ministerstwo zarządza długiem publicznym, odpowiada za wydatki i przychody do budżetu krajowego, jest odpowiedzialne za współpracę finansową, a także realizację nowych przepisów z zakresu kontroli skarbowych i ceł. MF jest także ważnym organem rządu odpowiedzialnym za politykę z zakresu rynków papierów wartościowych.

Kontrola MF

Za pośrednictwem ministerstwa szef resortu finansów kontroluje prace Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektorów izb oraz naczelników urzędów skarbowych i celnych.

Ministerstwo Finansów - MF
Ważniejsi członkowie

Leszek Balcerowicz (1997-2000, minister finansów)

Teresa Czerwińska (od 2018 (2017-2018), minister finansów (wcześniej podsekretarz stanu))

Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

d4fe2wm
d4fe2wm
d4fe2wm
Więcej tematów
d4fe2wm